wystawy

/Tag:wystawy

Wernisaż wystawy czasowej „Malarstwo Ryszarda Koska”

Po raz w pierwszy Kutnie zaprezentowane zostało malarstwo artysty, którego obrazy zaliczane są do kręgu Art Brut, czyli sztuki nieprofesjonalnej, naiwnej, surowej, powstającej z wewnętrznej potrzeby tworzenia. W dniu 2 kwietnia odbył się wernisaż wystawy ”Malarstwo Ryszarda Koska”.

Ryszard Kosek mieszka w Płocku, z wykształcenia jest muzykiem, założycielem zespołu jazzowego Loft. Od ponad 25 lat maluje i ma w swoim dorobku artystycznym kilkaset obrazów. Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów, m.in. w Muzeum Mazowieckim w Płocku, Muzeum Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, a także w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Polce i na świecie. 

Ekspozycja prezentowana w naszym Muzeum ma charakter przekrojowy, zawiera prace powstałe na przełomie lat 90-tych i te, które tworzone są obecnie. Pokazanych zostało 50 obrazów, które pochodzą z prywatnych kolekcji: Tadeusza Kacalaka, Zbigniewa Chlewińskiego i Andrzeja Kwasiborskiego.

Podczas wernisażu pojawili się m.in. syn Ryszarda Koska oraz przyjaciele, którzy wspierają go na co dzień i promują jego twórczość. Sam artysta nigdy na swoich wernisażach się nie pojawia. Przybyli goście mieli jednak okazję spotkać się z nim w filmie dokumentalnym „Z ptakami fruwał” zrealizowanym przez Tadeusza Bystrama, w którym Ryszard Kosek oprowadzał po tajemniczych obszarach swojej wyobraźni.

Wystawę można oglądać do 4 maja br. Zapraszamy.

Tekst: Sylwia Kacalak

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z wernisażu.

3 kwietnia, 2014|Aktualności, Archiwum wystaw|

Wystawa stała „Miasto w czasie i przestrzeni”

st10Dnia 19 października 2009 r., w 28 rocznicę powstania Muzeum otwarto długo oczekiwaną wystawę stałą „Miasto w czasie i przestrzeni”. Podczas wernisażu, na który przybyło wielu znamienitych gości, Dyrektor uhonorował byłych pracowników Oddziału Muzeum Bitwy nad Bzurą „muzealnymi aniołami”. Całość uświetnił koncert krakowskiego zespołu Quartet Klezmer Trio, który wystąpił z recitalem piosenek żydowskich i bałkańskich.

Wystawę rozpoczyna dział archeologii prezentujący najdawniejsze dzieje Ziemi Kutnowskiej. Jest to zarówno krótka charakterystyka pradziejów Kutnowskiego, jak i eksponaty właściwe dla danej epoki archeologicznej, począwszy od tych związanych z epoką kamienia poprzez epoki metali, średniowiecze, na nowożytnych skończywszy.

Przyrodnicza część ekspozycji prezentuje środowiska naturalne Kutna. Nie jest to jednak wierne kopiowanie natury, ale forma wystawiennicza nawiązująca do manieryzmu, polegająca na łączeniu elementów fantazyjnych z naturalnymi takimi jak preparaty z żywych zwierząt.

Część etnograficzna wystawy reprezentowana jest przez informację słowną dotyczącą folkloru regionu kutnowskiego, języka, jakim posługiwała się wieś kutnowska. Uzupełnieniem jej jest zaprezentowanie charakterystycznej dla polskiej wsi kapliczki z tzw. świętym obrazkiem i wyrosłej na tym podłożu nieprofesjonalnej rzeźbie kutnowskiej, a także z prezentacją odświętnego stroju ludowego.

Ekspozycję historyczną poprzedza sala poświęcona koegzystencji na Ziemi Kutnowskiej czterech wyznań – w kolejności napływania, katolickiego, mojżeszowego, protestanckiego i prawosławnego. W tej części wystawy st21zobaczyć można przedmioty codziennego użytku, przedmioty przynależne sferze sacrum, dokumenty, fotografie typowe dla reprezentantów „kutnowskiego wątku czterech kultur”.

Swoistym wstępem do części historycznej wystawy jest tablica przedstawiająca kolejnych właścicieli miasta i opis jego dziejów. Historyczna część ekspozycji, ze względu na wielość wątków i tematów, została podzielona na
cztery grupy. Grupę chwały stanowi galeria postaci, dzięki którym miasto ma swój kształt. Grupę walki stanowi wszystko, co związane jest z 37 pułkiem piechoty. Grupa zarządzania prezentowana jest przez artefakty związane z tym, co stanowiło niegdyś istotę władania miastem przez jego prywatnych właścicieli a także tym, co wiązało się z lokalnym handlem, rzemiosłem i nowopowstającym przemysłem. Grupę zamyka gablota mieszcząca patriotyczne dokumenty począwszy od schyłku XVIII stulecia po czasy Powstania Styczniowego.

W sąsiedztwie ekspozycji historycznej znajduje się Sala Generała Hallera poświęcona „Błekitnemu Generałowi” i jego armii, oraz jej kutnowskiemu wątkowi.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

1 stycznia, 2014|Wystawy stałe|

Wystawa stała „Rzeźba po kutnowsku”

rze1Wystawa „Rzeźba po kutnowsku” prezentuje muzealną kolekcję rzeźb współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu Kutna i powiatu. Wśród zgromadzonych na wystawie rzeźb wyróżnić należy cztery zasadnicze grupy tematyczne. Pierwsza to przedstawienia motywów sakralnych, w której dominują rzeźby Chrystusa Frasobliwego, wizerunki Matki Boskiej, postaci świętych, Pasje, Piety oraz Szopki Bożonarodzeniowe. Druga grupa dotyczy przedstawień związanych z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na roli. Trzecia to postać Diabła Boruty zaprezentowana w różnych wcieleniach, natomiast ostatnia, czwarta grupa obejmuje tematykę historyczną, ukazując ważne postaci i wydarzenia z dziejów Polski.

Obecnie grono aktywnie działających kutnowskich rzeźbiarzy to liczba sięgająca około dwudziestu twórców. Większość z nich posiada znaczący dorobek twórczy. Rzeźby prezentują na wystawach indywidualnych i zbiorowych organizowanych przez muzea, instytucje kultury, stowarzyszenia, galerie, dlatego ich prace zobaczyć można w kolekcjach prywatnych i w zbiorach muzealnych zarówno w kraju jak i za granicą.

 

1 stycznia, 2014|Wystawy stałe|