wystawa czasowa

/Tag:wystawa czasowa

Wystawa „Ptaki wokół nas”

Do 2 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Kutnie można oglądać wystawę „Ptaki wokół nas”. Ekspozycja prezentująca ponad 100 okazów ptaków z działu przyrody Muzeum Częstochowskiego cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno indywidualnych zwiedzających, jak i grup przedszkolnych i szkół.

Na wystawie można przyjrzeć się z bliska ptakom, które są nam znane i możemy je zobaczyć w naszym ogrodzie, parku czy w pobliskim lesie. To również doskonała okazja, by obejrzeć gatunki, które w środowisku naturalnym są rzadko spotykane np kraskę i bataliona znajdujące się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Na wystawie prezentowane są ptaki charakterystyczne dla środowiska wodnego, leśnego, skalnego, zurbanizowanego oraz otwartych przestrzeni.

Do najlepiej zurbanizowanych ptaków należą: wróbel domowy, szpak, kawka i gawron. Środowisko leśne to miejsce zamieszkiwane przez takie gatunki jak: dzięcioły (duży, zielony, czarny), sikory (modre, bogatki), sójki, myszołowy, jastrzębie, dzierzby i wiele innych. Na otwartych przestrzeniach pól przysiadają ptaki kurowate: bażant łowny i królewski, kuropatwy, przepiórki, a także cietrzew, kulon. Ptaki środowisk wodnych to zarówno ptaki błotne i typowo wodne. Szczególnie okazałe są łabędzie nieme, najcięższe ptaki latające krajowej awifauny. Czajka i batalion to ptaki z rzędu siewkowych żyjące na terenach podmokłych. natomiast czapla siwa, ślepowron to ptaki brodzące. Ślepowron jest czaplą nocną. Środowisko skalne reprezentują na wystawie, m.in. kopciuszek, kawka i sokół pustułka.

Przypominamy, iż Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od niedzieli do piątku w godzinach 10:00-16:00. W każdą niedzielę wstęp bezpłatny.

9 marca, 2017|Aktualności, Archiwum wystaw|

Otwarcie nowej wystawy czasowej „Ptaki wokół nas”

7 lutego w Muzeum Regionalnym w Kutnie otwarta została nowa wystawa czasowa „Ptaki wokół nas”. Wernisaż rozpoczęła prelekcja kuratora wystawy Ewy Kaczmarzyk – kierownika Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego. Opowiedziała ona o ptakach prezentowanych na ekspozycji w kontekście grup ekologicznych tworzonych przez gatunki współwystępujące w tym samym siedlisku. Największą grupę stanowią ptaki środowiska leśne, do której należą m.in.: dudek, dzierzba srokosz, grubodziób. Na przestrzeniach otwartych i pozbawionych drzew spotkać można kuropatwę, bażanta i przepiórkę, zaś w środowisku skalnym kopciuszka, płomykówkę, pustułkę. Do ptaków wodnych zaliczane są nury, perkozy, kaczki, gęsi, mewy i łabędzie. Na wystawie zobaczyć można również ptaki zurbanizowane, czyli związane ze środowiskiem stworzonym przez człowieka. Są to m.in. wróbel domowy, szpak, zięba, kos.

Po prelekcji goście wernisażu na własne oczy mogli przekonać się o różnorodności awifauny Polski, na wystawie zaprezentowane jest bowiem ponad 100 dermoplastów ptaków, w tym wiele gatunków, których nie możemy spotkać w naturze na co dzień, np kraska i batalion znajdujące się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, a także nur czarnoszyi oznaczony jako gatunek wymarły w naszym kraju.

8 lutego, 2017|Aktualności, Archiwum wystaw|

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Ptaki wokół nas”

7 lutego o godz. 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Ptaki wokół nas”. Na wystawie zobaczyć można będzie ok. 120 okazów ptaków z działu przyrody Muzeum Częstochowskiego.

Na wystawie zaprezentowane zostaną m.in. gatunki charakterystyczne dla środowiska wodnego, leśnego, skalnego, zurbanizowanego oraz otwartych przestrzeni. Wśród nich tak cenne okazy jak kraska znajdująca się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych czy nur czarnoszyi, który jest już gatunkiem wymarłym. Na ekspozycji obejrzeć można będzie również gatunki pospolite znane każdemu z nas, np. wróbel, kos, skowronek.

Wystawę uzupełniają fotografie przyrody autorstwa Jarosława Makowskiego.

26 stycznia, 2017|Aktualności, Wystawy czasowe|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Wernisaż wystawy czasowej „Cenne, bezcenne, nieutracone…”

8 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016, Wystawy czasowe|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Wernisaż wystawy „Cenne, bezcenne, nieutracone…”

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Cenne, bezcenne, nieutracone…”. Ekspozycja, która powstała z okazji jubileuszu 35-lecia kutnowskiego muzeum, prezentuje nabytki z ostatnich pięciu lat, najciekawsze eksponaty pozyskane wcześniej na co dzień przechowywane w magazynach oraz obiekty w ostatnich latach poddane konserwacji. Na wystawie obejrzeć można będzie, m.in. rysunek „Portret siedzącej kobiety” Józefa Mehoffera, kieliszki z kasyna oficerskiego 37 pp czy rzymskie monety z II w. n.e. znalezione w Krzyżanowie na łąkach nad Bzurą. Nie zabraknie również nowych nabytków związanych z tematyką saską. Zaprezentowany zostanie, np. starodruk poświęcony geografii, dedykowany Augustowi III autorstwa arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski Władysława Łubieńskiego.

_dsc8947         
_dsc8973mini 

 

 Wystawę można będzie oglądać do 29 stycznia 2017 r.

4 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016, Wystawy czasowe|

Zapraszamy na wernisaż wystawy: „Krystyna Brzozowska. Jubileusz 50-lecia pracy twórczej, malarstwo, collage, ansamble”

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 6 września (wtorek) o godz. 17:00 na wernisaż wystawy „Krystyna Brzozowska. Jubileusz 50-lecia pracy twórczej, malarstwo, collage, ansamble”. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie uroczystość wręczenia artystce Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

plakat mały

Krystyna Brzozowska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Prace artystki znajdują się, m.in. w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Zamek w Oporowie, galeriach w Płocku, Włocławku, Warszawie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Znaczną część jej dorobku artystycznego stanowią obrazy przedstawiające pejzaże Kutna.

Na wystawie zobaczyć można będzie kilkadziesiąt prac Krystyny Brzozowskiej powstałych w ostatnich latach, reprezentujących różne dziedziny jej twórczości: malarstwo, projektowanie tkanin, collage, ansamble. Część prac będzie prezentowana po raz pierwszy, m.in. ansamble, które stanowią nową formę wypowiedzi artystycznej twórczyni.

31 sierpnia, 2016|Aktualności, Archiwum wystaw, Wydarzenia|

Wernisaż nowej wystawy czasowej: „Broń ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”

8 lipca w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbył się wernisaż wystawy „Broń ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Przybyłych gości przywitał dyrektor kutnowskiego muzeum, Grzegorz Skrzynecki. O pierwszej części wystawy poświęconej broni białej opowiedział Kazimierz Śwircz, kustosz działu historii Muzeum Regionalnego w Kutnie. Wspomniał, m.in. historię związaną z bronią, która została odnaleziona w starym budynku teatru płockiego (na miejscu obecnego kina „Przedwiośnie”). Początkowo w muzeum była ona traktowana jako rekwizyty teatralne i dopiero prof. Ryszard de Latour na początku lat osiemdziesiątych XX w. stwierdził, że są to egzemplarze broni z pola walki.

O zbiorach broni palnej prezentowanych na wystawie opowiedział natomiast Szymon Zaremba, pracownika Muzeum Mazowieckiego w Płocku, który zajmował się ich merytorycznym opracowaniem i konserwacją. Na ekspozycji można zobaczyć 15 rewolwerów z końca XIX wieku, które znalezione zostały w 2011 roku podczas remontu budynku przy ul. Tumskiej 13 w Płocku oraz 3 jednostki broni z okresu II wojny światowej wykopane w 2013 roku w miejscowości Janoszyce w pow. płockim przez saperów z Patrolu Rozminowania z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ręczny karabin maszynowy Diegtariowa DP wz.1927, pistolet maszynowy PPSz wz.1941, czyli popularną „pepeszę”, niemiecki karabinek szturmowy StG wz.1944 oraz magazynki do nich odnaleziono na posesji Wiktora Kazimierowicza ps. „Okoń”, żołnierza Armii Krajowej, który po kilkudziesięciu latach wskazał miejsce ukrycia przez siebie broni używanej w walce z okupantem niemieckim, a potem władzą „ludową” i radzieckimi sojusznikami.

11 lipca, 2016|Aktualności, Archiwum wystaw|

Wernisaż wystawy „Broń ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 8 lipca o godz. 14:30 na wernisaż wystawy „Broń ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Na ekspozycji można będzie obejrzeć broń białą i palną od średniowiecza do XX wieku.

W pierwszej części wystawy zaprezentowana zostanie broń biała (czternastowieczny miecz, szable polskie i europejskie, pałasze i bagnety, w większości z XIX i XX w.), która na co dzień przechowywana jest w magazynach płockiego muzeum. Niektóre egzemplarze znalezione zostały w starym budynku teatru płockiego (na miejscu obecnego kina „Przedwiośnie”) i początkowo w muzeum były traktowane jako rekwizyty teatralne. Dopiero prof. Ryszard de Latour na początku lat osiemdziesiątych XX w. stwierdził, że są to egzemplarze broni z pola walki. Tę część ekspozycji uzupełnią plansze pokazujące budowę różnych rodzajów broni i techniki walki nimi.

Druga część wystawy poświęcona zostanie stosunkowo nowym nabytkom Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a mianowicie dwóm przekazanym w 2014 roku do zbiorów MMP znaleziskom broni palnej. Pokazane zostanie 15 rewolwerów z końca XIX wieku, które znalezione zostały w 2011 roku podczas remontu budynku przy ul. Tumskiej 13 w Płocku oraz 3 jednostki broni z okresu II wojny światowej wykopane w 2013 roku w miejscowości Janoszyce w pow. płockim przez saperów z Patrolu Rozminowania z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ręczny karabin maszynowy Diegtariowa DP wz.1927, pistolet maszynowy PPSz wz.1941, czyli popularną „pepeszę”, niemiecki karabinek szturmowy StG wz.1944 oraz magazynki do nich odnaleziono na posesji Wiktora Kazimierowicza ps. „Okoń”, żołnierza Armii Krajowej, który po kilkudziesięciu latach wskazał miejsce ukrycia przez siebie broni używanej w walce z okupantem niemieckim, a potem władzą „ludową” i radzieckimi sojusznikami. Ze względu na długi okres przechowywania w nieodpowiednich warunkach, wszystkie egzemplarze tej broni są destruktami, zwłaszcza znalezisko z Janoszyc. Stanowią one jednak interesujące świadectwo naszej burzliwej historii. Broń ta została merytorycznie opracowana i zakonserwowana przez p. Szymona Zarembę, pracownika MMP.

7 lipca, 2016|Aktualności, Archiwum wystaw|

VIII Kutnowska Noc w Muzeum

16 maja, 2016|Aktualności, Archiwum wystaw, Wydarzenia|

Wernisaż wystawy „Indonezja. Mozaika tradycji i kultur”

6 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbył się wernisaż wystawy „Indonezja. Mozaika tradycji i kultur”. W klimat tego wyspiarskiego kraju zgromadzonych widzów wprowadził występ Diah Anggraini-Martin, indonezyjskiej tancerki i choreograf, która zaprezentowała dynamiczne i zmysłowe zarazem tańce Jaipong i Klono Topeng.

Na ekspozycji można podziwiać ponad 100 obiektów rzemiosła artystycznego i użytkowego, m.in. przepiękne, ręcznie wykonane batiki typu tulis, a także te zdobione przy pomocy klocków batikarskich, tradycyjną broń oraz różne formy lalek i masek prezentujące teatr cieni, teatry marionetek, teatr masek. Autorka wystawy Eleonora Tenerowicz, kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, opowiedziała o eksponatach – obiektach prezentujących różne kultury Indonezji, zarówno sztuki wysoko rozwiniętej, jak i tej pochodzące od ludów plemiennych. W tym kraju występuje niezwykła zróżnicowanie form sztuki, od najdawniejszych czasów krzyżują się tu wpływy starych kultur Wschodu, chińskiej, hinduskiej, arabskiej czy wreszcie europejskiej, które nakładają się na rodzime podłoże malajskie. Dobrym tego przykładem mogą być chociażby: figurka kremacyjna „ukur” wykonana ze starych chińskich monet oraz lalki i maski z różnych form teatralnych powstałych w wyniku rozlicznych wpływów, którym podlegał teatr indonezyjski. Na specjalną uwagę zasługują rzeźby pary młodej związane z symboliką małżeństwa w tradycji jawajskiej, gdzie zaślubiny to nie tylko publiczne uznanie związku dwojga ludzi, ale akt mający zapewnić trwanie wszechświata.

Większość obiektów pokazywanych na wystawie pochodzi z końca XIX i I połowy XX wieku. Te najstarsze zostały pozyskane do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie przez słynnych polskich uczonych, którzy prowadzili badania na Jawie: botanika prof. Mariana Raciborskiego oraz zoologa prof. Michała Siedleckiego. Zbiory te mają dziś wartość szczególną, gdyż nie były one wytworem masowej produkcji przeznaczonej dla turystów, lecz tworzono je z potrzeby duszy, a anonimowi często twórcy dokładali wszelkich starań, by ich dzieła były jak najdoskonalsze. Świadomość tego sprawia, że i dziś obiekty te wydają się mieć własną duszę i moc oddziaływania na widza i jego wyobraźnię.

Wystawę można będzie oglądać w kutnowskim Muzeum do 8 maja (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 i w niedziele w godz. 10:00-16:00).

8 kwietnia, 2016|Aktualności, Archiwum wystaw|