wykład

/Tag:wykład

Wykład o kuchni saskiej i warsztaty kulinarne

11 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Wykład prof. Hanny Kóčka-Krenz.

8 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

Wykład pt. „Kutnowski przemysł w PRL”

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza w czwartek, 16 czerwca o godz. 17:00 na wykład dra Jacka Saramonowicza pt. „Kutnowski przemysł w PRL”.

Podczas spotkania można będzie prześledzić zmiany, które zaszły w kutnowskiej gospodarce po II wojnie światowej. Ukazane zostaną różnice pomiędzy funkcjonowaniem przemysłu, usług i rzemiosła w gospodarce kapitalistycznej, wolnorynkowej w II Rzeczpospolitej a centralnie planowaną gospodarką socjalistyczną. Dr Saramonowicz opowie zarówno o zakładach, które przetrwały wojnę, np. Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj”, Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, jak i tych powstałych w okresie PRL.

Polfa

Fot. Józef Szymańczyk. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

14 czerwca, 2016|Aktualności|

Wykład „Początki, czyli słów kilka o legendarnej genezie rodu Kucieńskich i Kutna oraz nazwie miasta”

9 marca w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbył się wykład dr hab. Anny Kowalskiej-Pietrzak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego pod tytułem „Początki, czyli słów kilka o legendarnej genezie rodu Kucieńskich i Kutna oraz nazwie miasta”. Dr hab. Kowalska-Pietrzak zaprezentowała dotychczasowy stan badań nad dziejami właścicieli miasta, ich genealogią, którą wywodzili nawet z Biblii (!). Przedstawiła kronikarzy i badaczy, którzy w swoich zapiskach wymieniali Kucieńskich i ich przodków oraz ich mniej lub bardziej legendarne dzieje. Wśród nich znaleźli się, m.in. Jan Długosz, Bartosz Paprocki, Kasper Niesiecki czy Stanisław Duńczewski.

Dr hab. Kowalska-Pietrzak omówiła hipotezy próbujące wyjaśnić skomplikowaną nazwę miasta. Na zakończenie spotkania, nie kryjąc zdziwienia, że powszechnie znane jest jedynie podanie o Piotrze z Kutnej Hory, zachęciła słuchaczy do poszukiwania innych podań dotyczących nazwy miasta.

11 marca, 2016|Aktualności|

Wykład „Początki, czyli słów kilka o legendarnej genezie rodu Kucieńskich i Kutna oraz nazwie miasta”

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 9 marca (środa) o godz. 17:00 na wykład dr Anny Kowalskiej-Pietrzak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą „Początki, czyli słów kilka o legendarnej genezie rodu Kucieńskich i Kutna oraz nazwie miasta”. Dr Kowalska-Pietrzak opowie o hipotezach dotyczących genezy nazwy miasta oraz genealogii pierwszych znanych właścicieli Kutna.

2 marca, 2016|Aktualności|