wydawnictwa

/Tag:wydawnictwa

Kutnowski Słownik Biograficzny tom III już w sprzedaży.

„Kutnowski Słownik Biograficzny. Szkice o ludziach i czasach. Tom III ” to wydawnictwo muzealne, które kontynuuje tradycję dwóch poprzednich, wydawanych co roku. Prezentuje sylwetki interesujących i mających wpływ na dzieje Kutna i regionu postaci, a obok biogramów znajduje się bogaty materiał ilustracyjny.

Kolegium redakcyjne tworzą: mgr inż. Małgorzata Debich, mgr Jan Bolesław Nycek, mgr Andrzej Olewnik, dr Jacek Saramonowicz i dr Piotr Stasiak. Autorzy w sposób wyczerpujący i ciekawy tworzą artykuły hasłowe, a słownik jest unikatową pozycją, która ma szansę wzbogacić biblioteki entuzjastów historii, miłośników regionu i biografistyki regionalnej.

Słownik zagościł już w pejzażu społeczno-kulturalnym naszego miasta i wszystko wskazuje na to, że będzie miał kontynuację w kolejnych latach.

W sprzedaży znajduje się także II tom wydawnictwa. Serdecznie zapraszamy.

15 stycznia, 2018|Aktualności|

Promocja II tomu Kutnowskiego Słownika Biograficznego

20 grudnia w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbyła się promocja „Kutnowskiego Słownika Biograficznego. Tom II”. Ideę przyświecającą temu wydawnictwu Muzeum i Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego przestawili zastępca dyrektora Muzeum, Piotr Stasiak oraz przedstawiciel kolegium redakcyjnego Jan Bolesław Nycek. Następnie o swojej pracy nad publikacja opowiedzieli autorzy haseł, Urszula Weber-Król oraz ks. dr Jerzy Swędrowski. Zaś zastępca prezydenta miasta Kutno, Zbigniew Wdowiak podziękował wydawcom i autorom za trud włożony w przygotowanie Słownika.

W II tomie Kutnowskiego Słownika Biograficznego znajduje się 67 haseł biograficznych stworzonych przez 21 autorów. Opisują one pracę i działalność osób związanych z Kutnem i powiatem kutnowskim, których dorobek w różnych dziedzinach życia publicznego wyszedł ponad przeciętność.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutno, współfinansowany ze środków Powiatu Kutnowskiego oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Vester” Handzelewicz Sp. j.

3 stycznia, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Promocja II tomu Kutnowskiego Słownika Biograficznego

Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Kutnowskie Towarzystwo Historyczne zapraszają 20 grudnia o godz. 17:00 do Muzeum na promocję „Kutnowskiego Słownika Biograficznego. Tom II”. Słownik opisuje pracę i działalność osób związanych z Kutnem i powiatem kutnowskim, których dorobek w różnych dziedzinach życia publicznego wyszedł ponad przeciętność. W II tomie znajdzie się 68 haseł biograficznych stworzonych przez 21 autorów. W publikacji pojawią się, m.in. biogramy malarza i animatora kultury Stanisława Kurmana, hodowcy róż Arona Eizyka oraz działacza społecznego i gospodarczego żyjącego na przełomie XIX i XX stulecia w Żychlinie Wilhelma Hermana Webera.

W dniu promocji Słownik można będzie zakupić w promocyjnej cenie 15 zł (cena regularna: 20 zł).

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutno, współfinansowany ze środków Powiatu Kutnowskiego oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Vester” Handzelewicz Sp. j.

W związku z promocją Słownika zaplanowane na 20 grudnia spotkanie Uniwersytetu Otwartego przeniesione zostanie na styczeń.

16 grudnia, 2016|Aktualności|

Nowa biografia doktora Antoniego Troczewskiego

biografia_troczewskiego_01Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Społeczna Fundacja Miasta Kutno zapraszają na promocję książki „Doktor Antoni Fortunat Troczewski”, która odbędzie się w poniedziałek, 3 marca 2014 r. o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Kutnie.

Od ukazania się poprzedniej publikacji poświęconej doktorowi minęło już 30 lat. Autorom biografii (J. Saramonowicz, P. A. Stasiak) udało się dotrzeć do nowych – nieznanych dotąd źródeł, które stały się doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy na temat życia i działalności I Honorowego Obywatela Miasta Kutno.

Niniejsza publikacja powstała w 85. rocznicę śmierci doktora Antoniego Troczewskiego (1928 – 2013), to kolejna próba ukazania życia i działalności oraz oddania hołdu temu wybitnemu kutnowianinowi z wyboru. Biografia nie jest opracowaniem zamkniętym, wciąż pozostaje jeszcze wiele kart do odkrycia w bogatej przeszłości bohatera książki.

Pozostaje wyrazić nadzieję, że jego życiorys pozostanie wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń mieszkańców Kutna, inspiracją do wyznaczania sobie celów choćby w niewielkim stopniu dorównujących rozmachem inicjatywom zrealizowanym przez kutnowskiego „doktora Judyma”.

Tekst: (jl)

27 lutego, 2014|Aktualności|

Prezentacja książki „Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim”

Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego zapraszają na prezentację książki Piotra Artura Stasiaka „Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim”, która odbędzie się 19 stycznia 2014 roku (niedziela) o godz. 17:00 w Hotelu Rondo w Kutnie (ul. Mickiewicza 3).
Tekst: (jl)

 

 

Nowa_rzeczywistoscKsiążka „Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim” autorstwa dr. Piotra A. Stasiaka, to publikacja, po którą może sięgnąć zarówno pokolenie wychowane po 1989 roku, które o realiach czasów PRL wie niewiele, ale także przeznaczona jest dla tych, którzy doskonale tamten okres pamiętają. Dla nich szczególnie zawartość wydawnictwa przynosi informację o tym, co dotychczas skrywały archiwalia opatrzone klauzulą tajne i poufne. To zderzenie własnych wspomnień z brutalną często rzeczywistością ukazaną przez dostępne tylko nielicznym dokumenty.

Publikacja jest próbą przedstawienia obrazu kształtowania się nowej rzeczywistości politycznej i społeczno–gospodarczej na obszarze powiatów: kutnowskiego, gostynińskiego i łowickiego w latach 1945 – 1948 przede wszystkim w oparciu o źródła archiwalne.

W pracy zostały przedstawione mechanizmy powstawania i umacniania się nowej władzy, które mimo podobnego charakteru gospodarczego powiatów oraz porównywalnego potencjału ludzkiego, miały swoją specyfikę.

Na kilkuset stronach, w trzynastu rozdziałach zostały scharakteryzowane i poddane analizie m.in. zniszczenia wojenne oraz struktura ludnościowa, która zmieniła się w sposób bardzo istotny. W dużym stopniu zerwane zostały więzy społeczne, zdezintegrowane lokalne organizacje społeczne – polityczne. Jednocześnie pojawili się nowi osadnicy, którzy musieli dopiero się asymilować, co w warunkach terroru nie było rzeczą łatwą.

Bardzo ważną częścią publikacji jest rozdział poświęcony skutkom pobytu Armii Czerwonej. Na kartach tej książki po raz pierwszy zostały przedstawione poczynania “bratniej” armii, która spowodowały znaczne straty materialne, ale też jej obecność wywarła decydujący wpływ na formowanie ekip rządzących na terenie omawianych powiatów. Przedstawione zostały kulisy powstawania struktur władzy, jakie wyłoniły się z analizy źródeł.

Konsekwencją obecności sowietów i budowania nowej rzeczywistości było powstanie aparatu represji. Działalność urzędów bezpieczeństwa i jego działalność to temat kolejnej części publikacji. Wiąże się on z następnym rozdziałem poświęconym walce z podziemiem niepodległościowym. Czytelnika mogą zaskoczyć informacje o aktywności podziemia na terenie powiatu kutnowskiego, bowiem dotychczas w literaturze ten temat podsumowano stwierdzeniem, że takiej działalności tu nie było. Najobszerniejszy materiał został omówiony w rozdziałach poświęconych kluczowych dla tamtego okresu partii : Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Zostały omówione początki ich powstawania i struktury w omawianym okresie. Dokonano też zestawień i analizy struktur społecznych. Przede wszystkim jednak dla wielu osób ciekawą lekturą będzie zarówno działalność tych partii i ich aktywistów, ale także opis zakulisowych rozgrywek, w których szantaż i aparat represji odgrywały niemałą rolę.

Szeroko została omówiona również opozycja polityczna i organizacje młodzieżowe, zarówno te związane z ruchem ludowym, jak też będące przybudówkami komunistycznymi.

Kształtowanie się nowej rzeczywistości ustrojowej dotyczyło także sfery gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa, czemu poświęcono w publikacji najwięcej uwagi ze względu na rolniczy charakter omawianego obszaru.

Podstawowe znaczenie miała operatywność członków PPR oraz urzędów bezpieczeństwa, które stopniowo eliminowały opozycję niepodległościową i polityczną zarówno w szeregach swojej partii, jak i w PPS. Kluczowym momentem w budowaniu nowego systemu społeczno – politycznego, miało stać się referendum ludowe, a zwłaszcza wybory do Sejmu Ustawodawczego. W świetle oceny władz komunistycznych te dwa wydarzenia doprowadzić miały do „złamania” nie tylko opozycji, ale także spacyfikowania ludności niezaangażowanej bezpośrednio w politykę. Tym wydarzeniom poświęcono dwa kolejne rozdziały, których zawartość to materiał na scenariusz politycznego thrillera.

Ostatni rozdział to kulisy walki o „wrogów” w szeregach PPS i PPR, które „zaowocowało” powołaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zamknęło pierwszy etap budowy systemu totalitarnego.

Lektura książki z pewnością rzuci nowe światło na początki powstania nowej formacji ustrojowej. Każdy będzie mógł sobie wyrobić własne zdanie, czy 19 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie, czy też mimo dość obiecujących haseł głoszonych przez komunistów, został zapoczątkowany proces podporządkowywania społeczeństwa obcej władzy. Proces zakończony oficjalnie w 1989 roku.

Tekst: Piotr A. Stasiak

23 stycznia, 2014|Aktualności|

Wydawnictwa

2 stycznia, 2014|Wydawnictwa|