wydarzenia

/Tag:wydarzenia

72. rocznica Procesu Szesnastu

19 czerwca, w 72. rocznicę moskiewskiego procesu szesnastu przywódców Polski Podziemnej, złożono kwiaty pod tablicą przy kościele p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Łąkoszynie. Kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta Kutno, Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, Muzeum Regionalnego w Kutnie, delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie oraz przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego.

W ten sposób upamiętniono ofiary procesu, w szczególności przypomniano o Stanisławie Jasiukowiczu i Franciszku Urbańskim – przedstawicielach Ziemi Kutnowskiej. Aresztowanie szesnastu przywódców Polski Podziemnej i ich późniejszy, sfingowany proces przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRS urosły do rangi symbolu cynicznych i bezwzględnych metod, jakimi stalinowski aparat represji zwalczał polskie dążenia niepodległościowe.

20 czerwca, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Kutno pamięta o swoich bohaterach

Dzisiaj 19. czerwca 2017 r. o godz. 12.00 pod tablicą poświęconą pamięci ofiar „Procesu Szesnastu” przy kościele p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika w Łąkoszynie złożone zostaną kwiaty. W ten sposób upamiętnimy 72. rocznicę „Procesu Szesnastu”.

W lutym 1945 r. sowiecka policja polityczna (NKWD) rozpoczęła akcję, której celem było aresztowanie członków Rady Jedności Narodowej, Krajowej Rady Ministrów oraz dowództwa Armii Krajowej, a tym samym obezwładnienie Polskiego Państwa Podziemnego. Główne role odegrali Iwan Sierow, pełnomocnik NKWD przy 1. Froncie Białoruskim oraz płk Pimienow, naczelnik radomskiej grupy operacyjnej NKWD. Prowokacja opierała się na wypróbowanej metodzie, polegającej na zapraszaniu Polaków na rzekome „narady”, które zawsze kończyły się aresztowaniami. 

Do „rozmów” zaproszono wicepremiera Jana S. Jankowskiego i gen. Leopolda Okulickiego (ostatni Komendant Główny AK, a wówczas Komendant Główny organizacji NIE) oraz
przedstawicieli stronnictw politycznych wchodzących w skład Komisji Głównej RJN, m.in: Stanisława Jasiukowicza (reprezentującego Stronnictwo Narodowe) i Franciszka Urbańskiego (SP), związani rodzinnie z Ziemią Kutnowską.

27 marca przybyli do Pruszkowa Jankowski, Okulicki, Pużak i Stemler-Dąbski w roli tłumacza. Zostali aresztowani i wywiezieni do Moskwy. Pozostała część polskiej delegacji przybyła do Pruszkowa następnego dnia i spotkał ją ten sam los.

Aresztowanie szesnastu Przywódców Polski Podziemnej i ich późniejszy, sfingowany proces przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRS urosły do rangi symbolu cynicznych i bezwzględnych metod, jakimi stalinowski aparat represji zwalczał polskie dążenia niepodległościowe.

Franciszek Urbański (1891–1949) ps. „Franciszek”, „Rzewuski”. Urodził się w Suchodębiu, w gm. Łanięta. Był muzykiem, dyplomowany organistą. W dwudziestoleciu międzywojennym zaangażował się w działalność związkową i polityczną. W latach 1927–1939 był prezesem Chrześcijańskich Związków Zawodowych. W latach 1922–1930 i 1935–1938 zasiadał w Sejmie RP. Wchodził w skład Zarządu Głównego Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, od 1937 r. działał w Obozie Zjednoczenia Narodowego. Podczas II wojny światowej był działaczem konspiracyjnego Stronnictwa Pracy. Od maja 1943 r. reprezentował tę partię w Krajowej Reprezentacji Politycznej, a od stycznia 1944 r. w Radzie Jedności Narodowej, której był sekretarzem od października tegoż roku. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany przez NKWD w Pruszkowie 28 III 1945 r., uprowadzony wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego do Moskwy, został skazany na 4 miesiące więzienia. Zwolniony został w sierpniu 1945 r., zmarł w Warszawie w 1949 r.

Stanisław Jasiukowicz (1882–1950), pseudonim Opolski. Urodził się w Petersburgu, był synem twórcy Zakładów Dniepropietrowskich, właściciela majątku Chodów. W 1911 r. uzyskał stopień doktora ekonomii na podstawie pracy o historii Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Jeszcze czasie studiów wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i związał się na całe życie z ruchem narodowym. W 1918 r. wziął czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Kutnie. Od końca 1920 r. do 1938 r. był posłem na Sejm RP z ramienia Związku Ludowo Narodowego, następnie Stronnictwa Narodowego. Od 1928 był członkiem Zarządu Głównego SN, od 1935 członkiem Komitetu Głównego.

W czasie okupacji niemieckiej był współorganizatorem konspiracyjnego SN, w 1943 r. jego przewodniczącym. W latach 1943–1945 pełnił funkcję zastępcy Delegata Rządu RP na Kraj, w latach 1944–1945 wchodził w skład Krajowej Rady Ministrów.

Aresztowany przez NKWD w marcu 1945, sądzony w moskiewskim „Procesie Szesnastu”, skazany na 5 lat więzienia. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu na Butyrkach w Moskwie. W 1996 r. na cmentarzu Dońskim w Moskwie, w miejscu jego pochówku jego i gen. Okulickiego, odsłonięty został pomnik ku czci ofiar stalinizmu.

19 czerwca, 2017|Aktualności|

72. rocznica „Procesu Szesnastu”

Kutnowska Rada Pamięci Narodowej zaprasza mieszkańców Kutna na złożenie kwiatów w 72. rocznicę „Procesu Szesnastu” w dniu 19 czerwca o godz. 12.00 pod tablicą poświęconą pamięci ofiar „Procesu Szesnastu” przy kościele p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Łąkoszynie.

 

„Proces Szesnastu” był pokazowym procesem politycznym przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wśród oskarżonych w procesie znaleźli się urodzony w Suchodębiu Franciszek Urbański – poseł ziemi kutnowskiej, członek Rady Jedności Narodowej oraz Stanisław Jasiukowicz – również poseł ziemi kutnowskiej, zastępca Delegata Rządu RP na Kraj, członek Krajowej Rady Ministrów, ziemianin związany z Chodowem.

14 czerwca, 2017|Aktualności|

Słup dystansowy na placu Marsz. Piłsudskiego

Ogromne zaciekawienie mieszkańców wzbudził słup, który pojawił się w dniu 20 maja na placu Marsz. Piłsudskiego. Jest to replika słupa dystansowego poczty saskiej, który prawdopodobnie znajdował się w Kutnie na początku XVIII wieku w okolicach dzisiejszego Placu Wolności lub rynku Zduńskiego (obecny plac Piłsudskiego dopiero się wówczas formował). Współczesna replika została wykonana z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Kutnie przez artystę Tomasza Czyżewskiego.

Słupy dystansowe, którymi znakowano trasy przejazdu poczty, były częścią rozbudowanego systemu przydrożnej informacji komunikacyjnej w Saksonii. Zadaniem dystansowych, milowych, półmilowych oraz ćwierć milowych słupów było informowanie pocztylionów, pocztmistrzów oraz podróżujących o odległościach, pomiędzy określonymi miejscami oraz o czasie, w jakim można było je pokonać. W 1721 roku August II Sas zwany Mocnym, król Polski i elektor saski rozkazał ustawienie słupów na trasach funkcjonowania poczty. Rozkaz króla miał na celu pobudzenie i wsparcie handlu oraz usprawnienie systemu komunikacyjnego pomiędzy Polską a Saksonią.

Monogram „AR” (Augustus Rex), rok ustawienia oraz trąbka pocztowa widniały na wszystkich słupach i kamieniach milowych. Słupy dystansowe udekorowane były dodatkowo podwójnym godłem z herbami Rzeczpospolitej i Saksonii ozdobionym polską koroną królewską. Płaskorzeźba godła mieniła się na nich piękną kolorystyką ożywiając szare obeliski z piaskowca. Słupy dystansowe mierzące do 4,5 m., opisane miejscowościami i odległościami, ustawiane były przy bramach miejskich oraz na rynkach. Odległości na słupach określone były w godzinach (niem. St – Stunde) równych odległości półmilowej, czyli ok. 4,5 km. Niestety brakuje informacji, jakie dokładnie kutnowski słup opisywał miejscowości, dlatego na replice słupa została przedstawiona pierwsza podróż Augusta III do Warszawy przez Kutno wytyczona wiosną 1750 roku. Na słupie umieszczono wszystkie stacje pocztowe tego traktu oraz wskazane zostały miejsca noclegowe (nachtlager). Napisy i nazwy miejscowości zostały odtworzone na podstawie źródeł i zachowanych słupów pocztowych.

23 maja, 2017|Aktualności|

Obchody Święta Błękitnej Armii

Prezydent Miasta Kutno oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie zapraszają do udziału w obchodach Święta Błękitnej Armii. Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą hallerowską na Kościele Parafialnym p. w. Św. Stanisława B. M. w Kutnie-Łąkoszynie odbędzie się w czwartek 25 maja o godz. 12:00.

Święto Błękitnej Armii obchodzone jest na pamiątkę przybycia w 1919 roku do Kutna sformowanej we Francji Armii gen. Józefa Hallera. W naszym mieście ulokowano siedzibę sztabu i garnizon Dywizji Instrukcyjnej. Tablica poświęcona hallerczykom została założona na kościele w 2000 roku.

23 maja, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

IX Kutnowska Noc w Muzeum – fotorelacja

22 maja, 2017|Aktualności|

IX Kutnowska Noc w Muzeum

20 maja w godz. 18:00-23:00 Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na IX Kutnowską Noc w Muzeum. Nawiązując do tematyki obecnie prezentowanej wystawy czasowej, tematem przewodnim imprezy będzie okres napoleoński.

Noc w Muzeum rozpocznie się wykładem dr. hab. Rafała Kowalczyka, prof. UŁ „Polacy w walce o niepodległość na przełomie XVIII i XIX wieku”. O godz. 19:00 można będzie wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim po ekspozycji „Napoleon a Księstwo warszawskie. Napoleonika ze zbiorów Andrzeja Nieuważnego”.

Główną atrakcją imprezy będzie spektakl „Pan Tadeusz na wesoło, czyli perypetie miłosne Tadeusza i Telimeny” w wykonaniu Anny Samusionek, który będzie można obejrzeć na scenie na placu Marsz. Piłsudskiego o godz. 20:00. Dzieci zaproszone zostaną do udziału w warsztatach „Z rozkazu Cesarza”, podczas których będą, m.in. wykonywać bikorny– kapelusze noszone w czasach napoleońskich. Tradycyjnie już dzieci będą mogły również wziąć udział w konkursie, który zachęca do uważniejszego przyglądania się prezentowanym na wystawach eksponatom.

Program:

Muzeum Regionalne w Kutnie (plac Marsz. Piłsudskiego 20)

18:00-23:00 – zwiedzanie wystaw stałych („Miasto w czasie i przestrzeni”, „Rzeźba po kutnowsku”) oraz czasowej „Napoleon a Księstwo Warszawskie. Napoleonika ze zbiorów Andrzeja Nieuważnego”

18:00-20:00 – konkurs „Muzealni odkrywcy”

18:00-21:00 – warsztaty dla dzieci „Z rozkazu Cesarza”

18:00 – wykład „Polacy w walce o niepodległość na przełomie XVIII i XIX wieku” dr. hab. Rafała Kowalczyka, prof. UŁ

19:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Napoleon a Księstwo Warszawskie. Napoleonika ze zbiorów Andrzeja Nieuważnego”

Plac Marsz. Piłsudskiego:

20:00 – „Pan Tadeusz na wesoło, czyli perypetie miłosne Tadeusza i Telimeny” w wykonaniu Anny Samusionek

18 maja, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

IX Kutnowska Noc w Muzeum

20 maja Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na IX Kutnowską Noc w Muzeum. Jedną z atrakcji imprezy będzie spektakl „Pan Tadeusz na wesoło, czyli perypetie miłosne Tadeusza i Telimeny” w wykonaniu Anny Samusionek, który będzie można obejrzeć na scenie na placu Marsz. Piłsudskiego o godz. 20:00. Jest to projekt łączący pełną humoru recytację z utworami na fortepian, klarnet i saksofon w wykonaniu Sebastiana Lewickiego, przeplatany anegdotami i osobistymi komentarzami wprowadzającymi widzów w świat historii szlacheckiej Adama Mickiewicza.

Krótka forma teatralno-estradowa, która udowadnia, że „Pan Tadeusz” nie jest nudną lekturą szkolną, lecz niezwykle dowcipną opowieścią o ludziach takich jak my, pokazującą ich emocje, wielkie uczucia a także groteskowość, choć bez jakiejkolwiek złośliwości. Romans dojrzałej kobiety i młodego mężczyzny tak wieki temu jak i dzisiaj stanowi bogate źródło dla twórców, a także tabloidów…

10 maja, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Imieniny Marszałka

19 marca świętowaliśmy w Kutnie Imieniny Marszałka Piłsudskiego, tym samym przypominając o międzywojennej tradycji zapoczątkowanej w naszym mieście dokładnie 90 lat wcześniej. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji Marszałka w kościele pw. św. Wawrzyńca, podczas której kazanie poświęcone walca o niepodległość i roli Piłsudskiego w drodze Polski do wolności wygłosił ks. dr Jerzy Swędrowski, dziekan dekanatu kutnowskiego. W nabożeństwie uczestniczyła delegacja ze sztandarem Gimnazjum nr 2 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie. Podczas uroczystości w postać Marszałka wcielał się Wojciech Walczak ze Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37. Wziął udział w mszy świętej, a następnie w asyście orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Kutno oraz rekonstruktorów ze SH Pułk 37, Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza, Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie udał się na plac Piłsudskiego.

Przed pomnikiem Marszałka krótką przemowę wygłosił prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego oraz inicjator obchodów imienin Marszałka w Kutnie od 2013 roku dr Jacek Saramonowicz. Następnie kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta Kutno – zastępca prezydenta miasta Zbigniew Wdowiak oraz przewodniczący Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki, a także Józef Stocki – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Kutnie oraz delegacje Gimnazjum nr 2 w Kutnie i organizatorów imprezy Muzeum Regionalnego w Kutnie, SH Pułk 37 oraz Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Następnie organizatorzy zaprosili na imieninowy poczęstunek: wojskową grochówkę oraz ulubione ciasto Marszałka – placek ze śliwkami.

W Muzeum Regionalnym w Kutnie rozlokowało się tymczasowe biuro kancelarii 10 Pułku Piechoty (sztabu zabezpieczającego wizytę Marszałka w Kutnie), w którym wydawano przepustki oraz wybijano nieśmiertelniki. Dzięki zestawowi telefonów i łącznic wojskowych biuro pozostawało w stałej łączności ze sztabem dowodzenia.

Marszałek zwiedzał Kutno w samochodzie Packard Landaulet z 1930 roku ze zbiorów Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Wraz z asystą wojskową odwiedził, m.in. kutnowski dworzec, z którego wyruszał w 1921 roku do Płocka. Mieszkańcy Kutna chętnie wykonywali pamiątkowe zdjęcia z Marszałkiem w zabytkowym samochodzie.

W Muzeum Regionalnym w Kutnie można było zgłębić swoja wiedzę na temat Piłsudskiego. Dzięki uprzejmości Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach i kolekcjonerskiej pasji jego założyciela można było obejrzeć kilka bezcennych i rzadkich pamiątek, m.in. maskę pośmiertną Marszałka, fragment laski marszałkowskiej oraz atlas „Mózg Marszałka Józefa Piłsudskiego”. W holu Muzeum prezentowane były również plansze z wystawy „Litania pielgrzymska. O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny Naszej” przygotowanej przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

W Ratuszu prezentowano również archiwalne nagrania z Marszałkiem. Wykład „Legenda Piłsudskiego – fenomen kulturowy, polityczny i społeczny” wygłosił dr hab. Jacek Pietrzak z Uniwersytetu Łódzkiego. Opowiedział w nim o tworzeniu białej i czarnej legendy Marszałka, zarówno w czasach II Rzeczypospolitej, jak również po jego śmierci. O formach świętowania imienin Marszałka w okresie międzywojennym w Kutnie przypomniał natomiast dr Jacek Saramonowicz.

Obchody zakończyło wręczenie nagród uczestnikom konkursów: „Kartka dla Marszałka” i „Życzenia dla Marszałka”, w których wzięli udział uczniowie klas IV-VI kutnowskich szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna.

Muzeum Regionalne w Kutnie składa podziękowania mieszkańcom Kutna, którzy uczestniczyli w obchodach oraz instytucjom i stowarzyszeniom, które wzięły udział w ich organizacji.

W Ratuszu prezentowano również archiwalne nagrania z Marszałkiem. Wykład „Legenda Piłsudskiego – fenomen kulturowy, polityczny i społeczny” wygłosił dr hab. Jacek Pietrzak z Uniwersytetu Łódzkiego. Opowiedział w nim o tworzeniu białej i czarnej legendy Marszałka, zarówno w czasach II Rzeczypospolitej, jak również po jego śmierci. O formach świętowania imienin Marszałka w okresie międzywojennym w Kutnie przypomniał natomiast dr Jacek Saramonowicz.

Obchody zakończyło wręczenie nagród uczestnikom konkursów: „Kartka dla Marszałka” i „Życzenia dla Marszałka”, w których wzięli udział uczniowie klas IV-VI kutnowskich szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna.

20 marca, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Imieniny Marszałka

19 marca w II Rzeczypospolitej cały naród obchodził imieniny Marszałka Piłsudskiego. Po raz pierwszy obchody w Kutnie zorganizowano 90 lat temu w 1927 roku. W tym roku po raz kolejny przypomnimy o tej tradycji.

W najbliższą niedzielę w godzinach 11:00-15:30 można będzie wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych z tej okazji. Obchody rozpocznie msza święta w intencji Marszałka Piłsudskiego w kościele pw. Św. Wawrzyńca, po której nastąpi przemarsz orkiestry OSP Kutno oraz rekonstruktorów ulicą Królewską na plac Piłsudskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty.

Wyjątkową atrakcją imprezy będzie prezentacja samochodu Packard Landaulet z 1930 roku oraz przejazd Marszałka Piłsudskiego ulicami Kutna. W klimat przedwojennego świętowania wprowadzą nas rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza oraz Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty.

W Muzeum Regionalnym w Kutnie można będzie obejrzeć archiwalne nagrania z Marszałkiem oraz wysłuchać wykładów „Legenda Piłsudskiego – fenomen kulturowy, polityczny i społeczny” dra hab. Jacka Pietrzaka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz „Imieniny Marszałka w okresie międzywojennym w Kutnie” dra Jacka Saramonowicza.

14 marca, 2017|Aktualności, Wydarzenia|