Uniwersytet Dziecięcy

/Tag:Uniwersytet Dziecięcy

Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego

14 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Kutnowskim Domu Kultury, podsumowano V edycję Uniwersytetu Dziecięcego. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie – Grzegorz Skrzynecki podziękował uczniom i ich wychowawczyniom za zaangażowanie w muzealne zajęcia oraz zaprosił do udziału w kolejnej edycji programu, który jest największym tego typu działaniem w Polsce. W tym roku szkolnym w zajęciach z archeologii, historii, techniki, sztuki oraz etnografii udział brało 653 młodych studentów z 32 klas I-III wszystkich kutnowskich szkół podstawowych (łącznie w pięciu edycjach Uniwersytetu uczestniczyło 3090 dzieci).

W tym roku akademickim ułożony został oddzielny program zajęć dla klas I, II i III. Klasy pierwsze poznawały m.in. tajniki produkcji porcelany oraz animacji. Studenci z drugich klas zdobywali wiedzę o kulturze Azji Środkowej oraz tworzyli muzykę bez instrumentów, zaś słuchacze z klas trzecich projektowali średniowieczne miasto oraz poznawali stroje ludowe.

Wszyscy młodzi studenci Uniwersytetu Dziecięcego otrzymali dyplomy oraz nagrody. Natomiast wyróżnienia i dodatkowe upominki odebrały dzieci, które zdobyły w ciągu roku akademickiego najwięcej wpisów do indeksów poprzez udział w muzealnych wydarzeniach.

Uroczystość uatrakcyjniło przedstawienie Teatru Puszek z Kutnowskiego Domu Kultury pod tytułem „Lis Przechera”.

Muzeum Regionalne w Kutnie serdecznie dziękuje sponsorom: firmom Polfarmex S.A. i Kellog’s. oraz Kutnowskiemu Domowi Kultury za pomoc w zrealizowaniu uroczystości.

20 czerwca, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uniwersytet dziecięcy – Grudzień 2016

Grudniowe zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego dla klas pierwszych poświęcone były produkcji porcelany. Uczestnicy dowiedzieli się, jak doszło, do odkrycia tajników produkcji ”białego złota” oraz jak odróżnić przedmiot porcelanowy od fajansowego. W części praktycznej studenci zajęli się malowaniem gipsowych ozdób choinkowych.

Uczniowie klas drugich poznawali podczas zajęć historię kształtowania się polskich symboli narodowych. W części praktycznej wyklejali godła Polski z różnych okresów.

Studenci z klas trzecich zdobywali wiedzę na temat wynalazków epoki saskiej. Zajęcia poświęcone były zdobyczom naukowym pierwszej połowie XVIII wieku. Prezentowano na nich historię powstania takich wynalazków jak: pompa parowa, cement, wózek dziecięcy, kombinezon nurka, piorunochron czy katarynka.

18 stycznia, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Listopadowe zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym

Podczas listopadowych zajęć Uniwersytetu Dziecięcego uczniowie klas pierwszych poznawali herb miasta Kutno oraz mieli okazję odkrywać długowiekową historią miasta oraz proces jego rozrastania się.

Drugoklasiści brali udział w zajęciach, zatytułowanych Ile jest kolorów? poświęconych znaczeniom kolorów w malarstwie. Młodzi studenci eksperymentowali z kolorami, uzyskując z barw podstawowych kolory pochodne.

Studenci z klas trzecich zajmowali się historią średniowiecznych miast, poznawali zasady lokowania miast, budynki charakterystyczne dla średniowiecznych rynków oraz nazwy, jakie nadawano ulicom w tym czasie. W części praktycznej uczniowie wcielili się w rolę architektów, projektując własne średniowieczne miasto.

2 grudnia, 2016|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uniwersytet Dziecięcy – zajęcia październikowe

3 października zainaugurowany został rok akademicki 2016/2017 Uniwersytetu Dziecięcego. Słuchaczami Uniwersytetu zostało 629 uczniów, którzy będą odwiedzać Muzeum raz w miesiącu. W ciągu roku akademickiego odbędzie się 8 zajęć z różnych dziedzin, takich jak archeologia, historia, etnografia, technika, sztuka, przyroda.

W tym roku akademickim ułożony został oddzielny program zajęć dla klas I, II i III. Klasy pierwsze poznają m.in. herby Kutna, tajniki produkcji porcelany oraz przyjrzą się życiu pszczół. Studenci z drugich klas uczyć się będą m.in. o kolorach, kulturze Azji środkowej oraz spróbują stworzyć muzykę bez instrumentów. Słuchacze z klas trzecich m.in. zaprojektują średniowieczne miasto, odkryją tajemnice enigmy i spróbują odpowiedzieć na pytanie, skąd się wziął przesąd.

Październikowe zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego, jednakowe dla wszystkich klas, dotyczyły instytucji Muzeum. Mali studenci mieli okazję prześledzić historię muzeów od starożytności do współczesności, poznać największe muzea w Europie oraz odkryć Muzeum Regionalne w Kutnie.

5 listopada, 2016|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Zakończenie roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Dziecięcego

17 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie.

Podczas uroczystości podsumowano IV edycję Uniwersytetu Dziecięcego. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie – Grzegorz Skrzynecki podziękował uczniom i ich wychowawczyniom za zaangażowanie w muzealne zajęcia oraz zaprosił do udziału w kolejnej edycji programu. W tym roku szkolnym w zajęciach z archeologii, historii, techniki, sztuki oraz etnografii udział brało 528 młodych studentów z 24 klas I-III wszystkich kutnowskich szkół podstawowych. Łącznie w czterech edycjach Uniwersytetu uczestniczyło 2437 dzieci z 111 klas.

Wszyscy młodzi studenci Uniwersytetu Dziecięcego otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Natomiast wyróżnienia i dodatkowe upominki odebrały dzieci, które zdobyły w ciągu roku akademickiego najwięcej wpisów do indeksów.

Uroczystość uatrakcyjniło przedstawienie Teatru Puszek z Kutnowskiego Domu Kultury pod tytułem „Zając Chwalipięta” S. Smienkowa w reżyserii Jadwigi Rzetelskiej.

Muzeum Regionalne w Kutnie serdecznie dziękuje sponsorom nagród: firmom Polfarmex S.A. oraz Nobilus Ent, a także Urzędowi Miasta Kutno oraz Kutnowskiemu Domowi Kultury za pomoc w zrealizowaniu uroczystości.

17 czerwca, 2016|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Saskie tematy na Uniwersytecie Dziecięcym

Podczas listopadowych i grudniowych zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego mali studenci poznawali kulturę czasów saskich. W listopadzie zwiedzali wystawę „Władze dekoracji, dekoracje władzy” i zdobywali wiedzę na temat sztuki barokowej. W grudniu dzieci z klas I-III kutnowskich szkół podstawowych, w ramach zajęć prowadzonych przez kustosza Kazimierza Śwircza, poznawały królewskie życie i obyczaje za czasów króla Augusta III. Dzieci dowiedziały się, czego August uczył się, kiedy jeszcze nie był królem, jak wyglądały podróże królewskie i zaopatrzenie kuchni Pałacu Saskiego w Kutnie na przyjazd króla, jakiej muzyki słuchał król i jak tańczono na dworze królewskim. Przekonały się, że trzeba było mieć dużo cierpliwości i żelazną kondycję, aby nosić ubiory z tamtej epoki (dziękujemy Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach za wypożyczenie „królewskich” strojów). Po zaliczeniu teoretycznego i praktycznego (z tańca) „egzaminu” dzieci uzyskały prawo do noszenia królewskich koron, które same wykonały. Kutno stało się więc w tych dniach prawdziwym miastem królów.

31 grudnia, 2015|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Rozpoczęcie Uniwersytetu Dziecięcego – rok akademicki 2015/2016

5 października rozpoczęła się IV edycja Uniwersytetu Dziecięcego. W roku akademickim 2015/2016 na studia do Muzeum Regionalnego w Kutnie zapisało się 517 dzieci (24 grupy) z klas I-III kutnowskich szkół podstawowych. Pierwsza grupą, która wzięła udział w zajęciach była klasa III A ze Szkoły Podstawowej nr 1 (wychowawczynie: Marlena Bajda i Anna Włodarczyk).

W październiku mali studenci uczęszczają na zajęcia „Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon?”, podczas których poznają zagadnienia związane z akustyką, a następnie budują prosty model „komunikatora akustycznego”.

W kolejnych miesiącach dzieci będą nabywać wiedzę, m.in. na temat sztuki i dworu czasów saskich, polskich strojów ludowych, animacji czy historii środków płatniczych.

7 października, 2015|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Dziecięcego

19 czerwca br. w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Dziecięcego, którego organizatorem jest Muzeum Regionalne w Kutnie.

Uroczystość rozpoczęła krótka relacja filmowa z zajęć, które prowadziliśmy przez ostatnie 9 miesięcy (realizacja – Adam Zatoński). Następnie, III edycję Uniwersytetu Dziecięcego podsumował dyrektor naszego Muzeum – Grzegorz Skrzynecki. W zajęciach z archeologii, fotografii, geografii i przyrody, techniki, sztuki oraz etnografii udział brało 424 młodych studentów z 20 klas I-III kutnowskich szkół podstawowych:

Sp Nr 1 – 9 grup

Sp Nr 4 – 3 grupy

Sp Nr 5 – 1 grupa

Sp Nr 6 – 3 grupy

Sp Nr 9 – 4 grupy

Łącznie, w III edycjach Uniwersytetu uczestniczyło 1909 dzieci z 87 klas.

UD zak. 2015_male

Wszyscy młodzi studenci Uniwersytetu Dziecięcego otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Natomiast wyróżnienia i dodatkowe upominki wraz z życzeniami sukcesów, odebrały z rąk Prezydenta Zbigniewa Wdowiaka dzieci, które otrzymały w ciągu roku akademickiego najwięcej wpisów do indeksów. Upominkami obdarowaliśmy również wychowawczynie wszystkich klas biorących udział w Uniwersytecie.

Uroczystość uatrakcyjniło przedstawienie Teatru Puszek z Kutnowskiego Domu Kultury pod tytułem „I nie tylko śpiąca królewna” (scenariusz i reżyseria – Jadwiga Rzetelska) wg bajki „Śpiąca królewna” Alojzego Suchara oraz „Bajki na dobranoc” Dominiki Staniszewskiej.

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród: firmom Polfarmex S.A. oraz HURT-PAP.

                                           polfarmex                             hurt-pap

22 czerwca, 2015|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Kwiecień 2015. Miasto jako kompozycja do życia.

W ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbył się cykl zajęć „Miasto jako kompozycja do życia”. Temat bardzo obszerny i raczej poważny, spotkał się jednak z bardzo pozytywnym odbiorem uczestniczących w zajęciach uczniów szkół podstawowych. Po przygotowanym przez Tomasza Czyżewskiego, multimedialnym wykładzie wprowadzającym, uczestnicy wykonywali w 2-3 osobowych zespołach projekty hipotetycznych dzielnic, osiedli lub miasteczek. Powstało w ten sposób 176 projektów, które przybliżyły małym projektantom podstawowe zagadnienia organizacji przestrzeni dla życiowych potrzeb mieszkańców miast.

20 maja, 2015|Uniwersytet Dziecięcy|

Marzec 2015. Dzieci poznawały historię kaprala „Wojtka”.

W marcu, w ramach Uniwersytetu Dziecięcego mali studenci poznawali historię niezwykłego niedźwiedzia.

Kustosz Kazimierz Śwircz opowiedział dzieciom o najbardziej niezwykłym żołnierzu armii gen. Andersa – kapralu „Wojtku”, który był niedźwiedziem brunatnym. Polscy żołnierze kupili go od irańskiego chłopca za kilka puszek konserw, kiedy był jeszcze małym niedźwiadkiem. Uczestnicy zajęć mogli zobaczyć zdjęcia i filmy nakręcone przez żołnierzy, na których „Wojtek” prezentuje swoją siłę i bardzo bardzo przyjazny stosunek do ludzi. Przebył cały szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego. Według relacji żołnierzy niedźwiedź pomagał nosić skrzynie z amunicją i naboje armatnie pod Monte Cassino.

Dziś niedźwiedź ten ma już kilka pomników – w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Powstało tez o nim wiele piosenek. Dzieci kilka z nich wysłuchały i uczyły się śpiewać jedną z nich.

Następnie dzieci kolorowały mini komiks i wymyślały rozmowę Wojtka z żołnierzem lub wypełniały kartę pracy z kilkoma zagadkami o kapralu Wojtku i 2 Korpusie Polskim.

Na koniec, gromko śpiewając „Wojtek,Wojtek miś kochany, co żołnierskie cechy miał…” opuszczały Muzeum.

20 maja, 2015|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|