spotkanie

/Tag:spotkanie

„Klisze pamięci. Wojenne wspomnienia Kutnian 1939-45.”

Halina Wośko
Maria Barbara Spera
Marianna Banasiak
Wanda Koperska
Cztery wspaniałe kobiety. Cztery historie. Pamięć o wojnie i okupacji z perspektywy dziecka. Tak można podsumować spotkanie ze świadkami „czasów nieludzkich”. Nasze Bohaterki wyraziły zgodę, aby podzielić się tymi bolesnymi wspomnieniami. Podczas spotkania obecna była młodzież z kutnowskich szkół, dzięki czemu udało się nam zbudować międzypokoleniowy dialog. Ta „żywa lekcja historii” wypełniła salę po brzegi.  Z wielką atencją dla cudzych traum, szacunkiem i uważnością uczniowie zagłębili się w realia wojenne, poznając bezpośrednie relacje. Nad wszystkim czuwał dr Jacek Saramonowicz, a wydarzenia nie dałoby się zorganizować bez zaangażowania i pomocy Pani Marleny Kluk i Pana Andrzeja Zielonki. Po raz kolejny gościny użyczył nam Kutnowski Dom Kultury, któremu bardzo dziękujemy. Kierujemy też słowa uznania do Nauczycieli, którzy zdecydowali się wraz ze swoimi podopiecznymi  wziąć udział w „Spotkaniach z Historią”. 16 września 2019.
18 września, 2019|Spotkania z Historią 2019|

Muzeum Regionalne zorganizowało spotkanie ze Zbigniewem Kamińskim

W czwartek w ramach „Tygodnia Wolności” celebrowanego w Kutnie na cześć 4 czerwca 89′ w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Kamińskim, pierwszym z posłów na sejm RP z Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Działacz opowiadał o swoim życiu w czasie stanu wojennego oraz o tym, jak z jego perspektywy, wyglądała droga do wolnej Polski.
Fot. Lech Martynowski

7 czerwca, 2019|Aktualności|

VII edycja „Spotkań z Historią” . Dzień piąty

Wykład Księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego zamykał tegoroczną edycję „Spotkań z Historią”. Spectrum zainteresowań i działalności Duchownego jest bardzo szerokie. Popularyzuje wiedzę o historii i kulturze Ormian. Upamiętnia ludobójstwo dokonane przez UPA na Kresach. Działa jako prezes Fundacji im. Brata Alberta. Organizuje konwoje humanitarne. To także historyk kościoła i poeta. W przeszłości uczestnik opozycji antykomunistycznej.

Prelekcja składała się z dwóch części. W pierwszej Ksiądz mówił o obronie Lwowa i Lwowskich Orlętach, upamiętniając tym samym młodych obrońców miasta z lat 1918–1920. W drugiej pochylił się nad trudną tematyką Kresów i relacji ukraińsko-polskich w czasie II wojny światowej, czyniąc dygresje aż do czasów współczesnych.

Wykład zgromadził pełną salę słuchaczy. Zakończył się składaniem autografów na licznych publikacjach Duchownego, a pytania zadawane jeszcze w kuluarach potwierdziły,że temat jest ważny i potrzebny.

22 listopada, 2018|Aktualności, Spotkania z Historią 2018, Wydarzenia|

Spotkanie z Janem Wieczorkowskim

Jan Wieczorkowski, absolwent Akademii Teatralnej, znany z wielu produkcji filmowych („U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku”), serialowych („Czas honoru”, „Korona królów, „Klan”, „Fala zbrodni”, „M jak miłość”) i teatralnych był gościem specjalnym Nocy w Muzeum. Spotkanie poprowadziła Ola Kołodziejek. Rozmowa dotyczyła początków kariery aktora, preferencji artystycznych, zainteresowań i życia prywatnego. Nie zabrakło także pytań od publiczności. Był czas na zdjęcia i autografy.

W drugiej części spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów, a aktor osobiście wręczał nagrody zwycięzcom. Minikonkurs historyczny drogą losowania wyłonił trzy równorzędne miejsca, które zajęli: Julia Spryszyńska, Mikołaj Szymczak i Paweł Olesiński.

Podkreśliliśmy także udział wielokrotnych laureatów w grach miejskich: „Na tropie przeszłości”, „Oficerskie szlify”, turniejach :„Jeden z dziesięciu”, „Wielki Test Historyczny o Kutnie” i larpie „Walka o tron 1733”. Nagrody otrzymali: Michał Olesiński, Aleksandra Więckowska, Małgorzata Olkiewicz, Julia Szałwińska, Julia Czekalska i Paulina Konwerska.

22 maja, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Spotkanie z wnukiem żołnierza 37pp Pawłem Piotrowskim

12 września 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Kutnie gościł Paweł Piotrowski, wnuk st. sierżanta Stanisława Darasza, żołnierza 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Stowarzyszenie Historyczne Pułk ‘37 – współgospodarz spotkania, członkowie Rodziny i Przyjaciele Pawła Piotrowskiego oraz członkowie Rodzin Dzieci Pułkowych. Po przywitaniu przybyłych przez Dyrektora Muzeum Grzegorza Skrzyneckiego i prezesa Stowarzyszenia Wiesława Paluchowskiego. Paweł Piotrowski przekazał do zbiorów muzealnych tablicę – szyld, która znajdowała na budynku dawnych koszar przy ul. Bema w Kutnie. Dyrektor zrewanżował się Gościowi kopią pamiątkowego tableau wykonanego z okazji wręczenia 37 pułkowi sztandaru przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Następnie Pan Paweł Piotrowski zaprezentował postać Dziadka, uczestnika walk na terenie Austrii i Włoch w czasie I wojny światowej, żołnierza 37 pp, a także więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Stanisław Darasz urodził się w Zabłotkach w powiecie przemyskim 5 lutego 1892 roku. W czasie I wojny światowej wcielony do armii austriackiej, walczył między innymi nad Piawą. W obliczu nieuchronnej klęski zaborców, Polacy transportami wojskowymi udali się z Włoch na ziemie polskie. Podczas walk o Zasanie w Przemyślu powstał zalążek pułku, który od 1919 roku nosił nazwę 37 pułk piechoty. Podczas wojny polsko-ukraińskiej pułk walczył w obronie Lwowa, a następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po zakończeniu działań militarnych na Kresach Stanisław Darasz wraz z pułkiem trafił do Łęczycy, a w1926 r. do Kutna. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w kampanii wrześniowej. Po klęsce armii polskiej, 9 października 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony 18 marca 1940 r. z powodu złego stanu zdrowia. W czerwcu 1940 r. zgłosił się do oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, walcząc w rejonie Wyszkowa, Sokołowa i Siedlec. Po zakończeniu wojny wrócił do Kutna, gdzie przez wiele lat prowadził zakład krawiecki. Zmarł w 1973 roku.
Potem prezes Stowarzyszenia Wiesław Paluchowski przedstawił prezentację poświęconą pobytowi 37 pp w Wągrowcu w 1939 roku. Na zakończenie spotkania Pan Kazimierz Ciążela, przedstawiciel Rodzin Dzieci Pułkowych, dziękując za zaproszenie, wyraził nadzieję na rychłe wzniesienie pomnika upamiętniającego 37 pułk piechoty.

Z okazji spotkania w salach wystawienniczych Muzeum została zaprezentowana okolicznościowa wystawa pamiątek po Stanisławie Daraszu, którą przybyli oglądali z dużym zainteresowaniem, a przy kawie i herbacie rozmawiali sierżancie Daraszu u i innych żołnierzach 37 pp i o roli pułku dla miasta i jego mieszkańców do 1939 r.

15 września, 2017|Aktualności|

Spotkanie informacyjne „Pałac Saski w Kutnie – rewitalizacja i funkcje przyszłego kompleksu”

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne poświęcone przyszłości Pałacu Saskiego. Spotkanie pt. „Pałac Saski w Kutnie – rewitalizacja i funkcje przyszłego kompleksu” odbędzie się 31 maja o godz. 17:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury.

Podczas spotkania, tuż przed podjęciem ostatecznych działań projektowych, nastąpi podsumowanie dotychczasowych prac badawczych, koncepcyjnych i przedstawienie programu funkcjonalnego. W spotkaniu udział wezmą autorzy programu funkcjonalno-użytkowego „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”: dr inż. arch. Marcin Górski oraz mgr inż. arch. Katarzyna Skiba z Fest Grupa z Warszawy oraz dr inż. arch. Krzysztof Raszczuk z firmy Archistructura z Wrocławia, która zajmowała się opracowaniem ekspertyzy stanu technicznego i ramowego programu konserwatorskiego.

Spotkanie dotyczy projektu „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

25 maja, 2017|Aktualności|

Spotkanie z Kajetanem Rajskim

W sobotę 11 marca w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbyło się spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”.

Autor krótko przypomniał historię polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, a następnie opowiedział o swoich rozmowach z córkami i synami Żołnierzy Wyklętych. Nie mieli oni łatwego życia, większość z nich nie pamięta swoich ojców, bo zamordowano ich, gdy byli małymi dziećmi. Żyjąc w PRL, doświadczali szykan i represji ze strony komunistów. Rajski opisał m.in. losy żony i syna Zbigniewa Kurasia, do których domu dokwaterowano funkcjonariuszy bezpieki oraz historię por. Jana Przybyłowskiego ps. Onufry, którego próbowano zmusić do zeznań poprzez bicie na jego oczach ciężarnej żony. Opowiedział również historię Józefa Franczaka, ps. „Laluś”, ostatniego Żołnierza Wyklętego, który zginął z bronią w ręku. Podczas przenoszenia jego ciała do rodzinnego grobowca w 1983 roku okazało się, ze zwłoki zostały pozbawione głowy. Czaszkę odnaleziono i zwrócono jego synowi dopiero dwa lata temu. Znajdowała się ona w Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie najprawdopodobniej była wykorzystywana w celach dydaktycznych.

Kajetan Rajski opowiedział także w jaki sposób zainteresował się tematyką Żołnierzy Wyklętych oraz jakie działania podejmuje w celu przywrócenia pamięci o nich. Jest m.n. redaktorom naczelnym kwartalnika „Wyklęci”

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 oraz kutnowskiego Muzeum.

14 marca, 2017|Aktualności|

O dzieciach Żołnierzy Wyklętych w Muzeum

11 marca (sobota) o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbędzie się spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Spotkanie jest kolejną wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 oraz kutnowskiego Muzeum.

Rajski w zbiorze wywiadów ukazuje losy dzieci żołnierzy podziemia niepodległościowego, szykany i represje doznane przez nich ze strony PRL-owskiego aparatu bezpieczeństwa. Wśród jego rozmówców znalazły się dzieci znanych żołnierzy polskiego podziemia, jak na przykład rotmistrza Witolda Pileckiego czy sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” oraz żołnierzy mniej znanych,m.in.  por. Aleksandra Pityńskiego ps. „Kula” czy Franciszka Perlaka.

Kajetan Rajski jest studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mimo młodego wieku jest autorem kilkunastu książek oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „WYKLĘCI”. Współpracuje z wieloma czasopismami i portalami. Swoją wiedzą o życiu Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin oraz realiach ich życia w powojennej Polsce dzieli się podczas licznych spotkań w całym kraju.

1 marca, 2017|Aktualności|

Spotkanie z prof. Leszkiem Żukowskim, prezesem zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

8 listopada w ramach „Spotkań z historią. Muzeum wczoraj i jutro” odbyło się spotkanie z prof. Leszkiem Żukowskim, prezesem zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Opowiedział on o swoich wojennych losach: o wysiedleniu z Kutna i zamieszkaniu u rodziny w Warszawie oraz o udziale w powstaniu warszawskim. Opisał także swoje przeżycia związane z pobytem w obozach koncentracyjnych, marszem śmierci oraz przedstawił w jaki sposób udało mu się po wojnie odnaleźć rodzinę.

_dsc9445

Nie zabrakło również wspomnień związanych z Kutnem, w którym Pan Profesor się urodził i spędził pierwsze lata swojego życia. Warto podkreślić, iż prof. Żukowski jest siostrzeńcem pierwszego międzywojennego burmistrza Kutna, Tomasza Klepy.

Podczas spotkania Pan Profesor został obdarowany przez władze miasta obrazem przedstawiającym jego rodzinny dom przy ul. Sienkiewicza.

10 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016, Wydarzenia|

Wehikuł czasu cz. II

Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37” oraz Muzeum Regionalne w Kutnie zapraszają Państwa na drugie już spotkania z historią „Wehikuł czasu cz.II”.
Spotkanie odbędzie się 2 października w godzinach od 12.00 do 16.00. Tak jak poprzednio spotkamy się z Państwem przed Muzeum Bitwy nad Bzurą w Parku Wiosny Ludów. Zapraszamy wszystkich chętnych na pokaz multimedialny zdjęć z obchodów tegorocznej 72 rocznicy Bitwy pod Arnhem oraz wystawę sprzętu i umundurowania żołnierzy polskich 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i brytyjskich z 1 Dywizji Spadochronowej biorących udział w tej bitwie.

stow-37-pp-02

 

 

stow-37pp-01
Jeżeli ktoś z Państwa był by również zainteresowany wstąpieniem do Stowarzyszenia lub do sekcji mundurowej to najlepszy moment na spotkanie z nami.

29 września, 2016|Aktualności, Wydarzenia|