Pałac Saski

/Tag:Pałac Saski

Po co nam dziś muzeum?

Dzisiaj muzeum to już nie jest zbiór przedmiotów, ale wielka opowieść.
To potężne medium, które kształtuje wyobraźnię o przeszłości.
Rafał Wnuk

Po co nam dziś muzeum?

Pytanie to istnieje w różnorodnych dyskusjach i naukach humanistycznych od wielu lat. W dobie przemian cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych, mentalnych jest zagadnieniem ważkim i aktualnym. Aby podjąć próbę odpowiedzi, należy zdefiniować pojęcie tej instytucji kultury.

Ewolucja pojęcia

Pojęcie muzeum wywodzi się ze starożytnej Grecji (greckie mouseion, czyli „świątynia muz” dało grunt łacińskiemu museum). W VII-IV w. p. n.e. znaczyło tyle, co wzgórze (Muzejon w Atenach), miejsce spotkań lub inspiracji. Kolejno był to ośrodek edukacyjny, część gimnazjonu, miejsce kultu. Istniało też w rozumieniu instytucji badawczej i naukowej, miejsca studiów, a nawet biblioteki. Najsławniejszym muzeum w świecie starożytnym – naukowym instytutem badawczym – było Muzeum Aleksandryjskie. Synonimy terminu możemy mnożyć aż do XIX wieku, kiedy muzeum zaczęło być rozumiane jako instytucja publiczna posiadająca kolekcje i chroniąca dziedzictwo materialne i niematerialne, czyli w wersji zbliżonej do współczesnej interpretacji terminu.

XX i XXI wiek

W 2007 roku, na Konferencji Generalnej w Wiedniu, Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM wypracowała pojęcie w brzmieniu:

Muzeum jest stałą, niedochodową instytucją działającą na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju, dostępną publicznie. Muzeum nabywa, konserwuje, prowadzi badania, informuje i wystawia materialne i niematerialne dziedzictwo ludzkości i środowiska w celu edukacji, nauki i przyjemności.

Tendencje w muzealnictwie

Zmiany w kulturze wymusiły modyfikacje w samym funkcjonowaniu instytucji. Muzea już nie tylko opiekują się kolekcjami, które można oglądać, ale są także nastawione na dialog społeczny. Wyróżnić tu można dwie dominujące tendencje:

  • nowa muzeologia – jej fundamentem jest nastawienie na budowanie współpracy z lokalną społecznością

  • muzeum partycypacyjne – możliwość współtworzenia prezentowanych treści przez odbiorców

Rola muzeum

Muzeum występuje zatem w relacjach społecznych, kontekstach kulturowych, a jednocześnie realizuje instytucjonalne priorytety. Stoi przed nim wiele wyzwań spowodowanych przemianami globalnymi i rozwojem masowej komunikacji informatycznej. Wiemy, że jako nośnik pamięci zbiorowej, lokalnej, nie może pełnić wyłącznie funkcji ekspozycyjnych. Stawia przed sobą różnorodne zadania, posiadające jeden wspólny mianownik – dbałość o lokalne dziedzictwo, także dla przyszłych pokoleń.
Jest to zatem prowadzenie „polityki pamięci”.

Dziedzictwo materialne w Kutnie, czyli o czym trzeba „pamiętać”

Muzea biorą się z przekonania, że coś nie powinno zginąć (Wojciech Suchocki, były Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu).

Wiele prawdy kryje się w tym stwierdzeniu. Materialne dziedzictwo Kutna, królewski Pałac Podróżny Augusta III, to unikalny na skalę europejską zabytek, pamiętający czasy unii polsko – saskiej. Powstał w połowie XVIII wieku, w fazie późnego baroku, w stylu określanym czasem jako barok drezdeński. Sam fakt posiadana królewskiej budowli jest nobilitacją. Mamy tu jednak także do czynienia z nietypową formą połączenia różnych funkcji – rezydencji i zajazdu pocztowego, a więc czegoś, co określano pałacem podróżnym czy pocztowym, a rangę królewską podkreślają wspaniałe dekoracje rzeźbiarskie, zdobiące fasadę i wieńczące dach. Wyjątkowość tego zabytku to także jego, zachowana częściowo do dnia dzisiejszego, konstrukcja szachulcowa. Dzisiaj ten budynek stanowi praktycznie jedyną pamiątkę (poza budynkami sakralnymi) po architekturze powstałej w czasach unii polsko – saskiej.

Wizualizacja kompleksu muzealnego Pałac Saski w Kutnie wg projektu firmy MagBud

Muzeum Pałac Saski w Kutnie – „zatroskany” pałac

Los nie szczędził Pałacowi Saskiemu perypetii. Po śmierci Augusta III przeszedł w posiadanie właścicieli miasta. Na początku XIX wieku rozbudowano wschodnie skrzydło pałacu. W 1812 roku gościł w nim Napoleon Bonaparte. Wśród mieszkańców Kutna utrwaliła się nawet nazwa „dom napoleoński”. W następnych latach teren, na którym stał, został podzielony na mniejsze działki, a sam pałac wiele razy był poddawany przebudowie. W 1866 roku Witold Mniewski, dziedzic Kutna, sprzedał go. Na przełomie XIX i XX wieku powstało tam szereg sklepów i punktów usługowych. Transakcje sprzedaży i dzielenie budynku na mniejsze parcele doprowadziły do tego, że od 1866 do 1937 roku nieruchomość należała do 12 właścicieli! Budynek popadał w coraz większą ruinę. Pomieszczenia pałacu wykorzystywano na działalność usługowo- handlową, a w 2003 roku strawił go wielki pożar.
A dziś? Poddawany jest rewitalizacji i staje się częścią muzealnego kompleksu.

Muzeum w Kutnie: rezydencja, regionalne czy narracyjne?

Muzeum Pałac Saski w Kutnie swoją unikalność zawdzięcza temu, że będzie stanowić połączenie tych trzech typów. Rezydencja, dlatego, że w pałacu podróżnym przebywał król August III Sas. Regionalne, bowiem prezentować będzie sylwetki żyjących w Kutnie ludzi, przeszłość i losy miasta. Narracyjne, gdyż za pomocą nowoczesnych rozwiązań zaproponuje przeżycie prawdziwych emocji – w kategorii doświadczania. Zmieniające się czasy uwspółcześniają muzea; często przybierają one formę muzeów narracyjnych. Budynek pałacu staje się pretekstem do swoistego spektaklu.

Zatem po co muzeum?

Wniosków narzuca się kilka… analogicznie do postawionego pytania można się zastanowić: po co poezja, filozofia, muzyka, teatr ? Po co kultura?
Piękna, antyczna tradycja muzeum uzasadnia jego istnienie w kanonie wartości intelektualnych.

Muzeum to miejsce rozrywki, estetycznej kontemplacji i centrum edukacyjne. Triada ta koresponduje z pojęciem „trzeciego miejsca”, terminem socjologa Raya Oldenburga używanym w określaniu miejsca w przestrzeni publicznej, które oddziela środowisko życia w domu i pracy.

Muzeum wychodzi naprzeciw nowej rzeczywistości, chroniąc przeszłość i tworząc bezpieczny pomost ku teraźniejszości. Ta rola to najważniejsze powołanie muzeum, miejsca kulturotwórczego i edukacyjnego, stymulującego do rozwoju, chroniącego historię i ocalającego dziedzictwo materialne i niematerialne.

(ke)

30 czerwca, 2020|Aktualności|

Rozpoczęcie realizacji dwuletniego projektu.

Ruszyła oficjalna strona dwuletniego projektu pod nazwą „Kutno. Powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym”, realizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie przy współpracy z dr. inż. Arturem Ginterem z Uniwersytetu Łódzkiego, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych”.
Zapraszamy do zaglądania na stronę www.archeologia.pro, gdzie będzie można, wraz z postępem prac, dowiedzieć o nowych rewelacyjnych odkryciach dotyczących dziejów miasta.

ARCHEOLOGIA.PRO
14 czerwca, 2020|Aktualności|

Pokaz wyrobu szkła

W strefie warsztatów Festynu Saskiego odbędzie się także pokaz wyrobu szkła – mini huta szkła. Zajmie się tym Marek Jargiło, który swoją artystyczną przygodę rozpoczął w 1991 roku w Grecji. Tam, pod okiem mistrzów, poznawał unikalne techniki barwienia oraz ręcznego formowania szkła. W 1997 roku wraz z żoną Ewą otworzył własną pracownię, tworząc w swoim stylu formy szklane, użytkowe i dekoracyjne. Jego prace można znaleźć w wielu galeriach sztuki w Polsce i za granicą. Szkło JARGIŁO zdobi między innymi komnaty zamku prezydenckiego w Wiśle.

1 sierpnia, 2019|Aktualności|

Festyn Saski 2019

Ślub Augusta III i Marii Józefy odbył się 20 sierpnia 1719 roku, zatem obchodzimy okrągłą, 300. rocznicę tego wydarzenia. Festyn Saski, który na stałe wpisał się w wakacyjny kalendarz kutnowskich imprez, nawiązuje do tej uroczystości. W sierpniu nie zawiedziemy Państwa oczekiwań. Jesteśmy w trakcie intensywnych przygotowań do dwudniowego eventu. Park Traugutta zamieni się w miejsce historycznych inscenizacji, a ulicą Królewską przejdzie barwny korowód, na czele którego stanie królewska para. Będziecie Państwo gościć na dworze Augusta III, w oprawie tańców dawnych, koncertów, przedstawień teatralnych. Przeniesiecie się Państwo w świat królewskich pasji.
Anonsujemy nowości!
Obejrzycie Państwo próbę sił między władcami w rozgrywce szachowej, animowanej przez żywe postaci. Zapewnimy degustację staropolskich potraw (cztery różne dania przyrządzone przez mistrzów kuchni) i zachęcimy do wzięcia udziału w sportowych rozrywkach: szachach, bulach, kręglach czy krokiecie. Rozegramy larpa (grę historyczną) oraz turniej strzelecki o nagrodę Kanclerza Andrzeja Hieronima Zamoyskiego, a trofea będą iście królewskie. Zawalczycie Państwo o udział w atrakcyjnej wycieczce. Nawiążemy tym samym do podróży Augusta III i najważniejszej funkcji królewskiego pałacu, miejsca odpoczynku monarchy na trasie Warszawa – Drezno.
Program scala idea wyjątkowej rocznicy i to ona stała się leitmotivem, myślą przewodnią tegorocznej edycji. Barokowa ornamentyka, słynąca z przepychu i bogactwa, przemieni Kutno i zapewni prawdziwą podróż w czasie. Przyłączcie się Państwo do tej przygody; letniej przygody w kolorycie ciekawej, lokalnej historii!
Zapraszamy!

Ach! Co to był za ślub! W świecie królewskich pasji.
Festyn Saski 2019, 3-4 sierpnia, Park Traugutta w Kutnie.


Patronaty medialne:
TVP 3 Łódź, Telewizja Kutno, Radio Q, Panorama Kutna, Magazyn KCI.

 

19 lipca, 2019|Aktualności, Wydarzenia|

Festiwal Saski 2018.

Oprócz wydarzeń artystycznych Festiwal oferował wiele innych atrakcji towarzyszących imprezie. Wśród nich znalazły się animacje rekontruktorów ( m.in. królewski obóz, salon dżentelmenów). Na Placu Piłsudskiego postawiono kramy rzemieślniczo-kupieckie, które prezentowały dawne zawody, takie jak: mincerz, rusznikarz. szewc, kowal czy krawiec.

W Pałacu Saskim zaprezentowano ekspozycję związaną z postacią króla Augusta III. Składała się ona z kilkunastu obiektów, pozyskanych przez Muzeum. Wśród najciekawszych z nich znalazły się: prywatny list Augusta III do zięcia – króla Neapolu z okazji narodzin królewskiej wnuczki oraz encyklopedia geograficzna zatytułowana ” Opisanie świata…” dedykowana przez autora, Władysława Łubieńskiego, samemu królowi.

Zadbano o animację czasu dla dzieci dorosłych, proponując wiele zajęć tematycznych. Wśród nich znalazły się warsztaty florystyczne ( barokowe kompozycje z kwiatów), plastyczne ( tworzenie kreacji według kanonów mody z epoki), kreatywne ( strzelanie z procy, życie w zagrodzie) oraz manualne (drewniane klocki i zabawki dawne). Wśród zabaw znalazła się także kutnowska gra planszowa. Na ulicach można było zobaczyć szczudlarzy, pantomimę, żonglerkę, monocykl czy teatr uliczny. Przeprowadzone zostały dwa konkursy. Pierwszy z nich, plastyczny, zatytułowany był „Malowanie martwej natury”. Wśród zwycięzców znaleźli się: Adrian Niedźwiecki i Kinga Mizerska zajmując ex aequo pierwsze miejsce. Trzecie miejsce zdobyła Lena Ławska, a wyróżnienie otrzymał Franciszek Żylak. Drugi konkurs to „Quiz wiedzy o czasach saskich”. Na podium stanęli: Michał Olesiński, Oskar Bednarek i Dariusz Konopacki.

8 sierpnia, 2018|Aktualności|

Festiwal Saski 2018.

Po królewskiej paradzie na scenie zaprezentowała się Kutnowska Grupa Tańca Dawnego „La Danse” ze sztuką: ” Igraszki, czyli kłopotliwa suknia – scena rodzajowa z życia dworzan. ” Następnie, po pokazie tańców barokowych i poloneza ( Chorea Antiqua – Zespół Tańca Historycznego) odbyło się przedstawienie „Suum cuique czyli Rzecz o winie, karze i miłosierdziu w Prusiech króla Fryderyka”. Wieczór uświetnił koncert dworskich muzyków w wykonaniu Duetu Smyczkowego Garnizonu Fortecy Częstochowskiej i Pameli Sinickiej. Na dziedzińcu pałacowym najmłodsi uczestnicy imprezy podziwiali Teatr Lalek Marka Żyły. Festiwal zakończyły: bajka „Cud mniemamy czyli bajki kontra tany” – w tej roli zespół Tańca Dawnego Corona Florum oraz inscenizacja „Polowanie na rabusiów”, która odbyła się w parku Traugutta.

7 sierpnia, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Powitanie Króla

Festiwal Saski 2018. Król August III w barwnym orszaku przybywa do Kutna. Na placu przed Ratuszem wita się ze swoimi poddanymi i zostaje przyjęty przez włodarza miasta, który uroczyście otwiera Festiwal Saski. Ceremonię powitania kończy polonez tańczony przez Króla, uczestników jego orszaku i mieszkańców Kutna.

6 sierpnia, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Z wizytą u Hrabiego Męcińskiego

Kutnowska Grupa Tańca Dawnego La Danse złożyła wizytę hrabiemu Męcińskiemu. Piękne damy i dostojni panowie mieli niebywałą okazję zwiedzić obozowisko rekonstruktorów. Dzięki gościnności Pałacu w Malinie hrabia zaprosił La Danse na saski poczęstunek.

3 sierpnia, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Festiwal Saski tuż tuż…

Festiwal Saski zbliża się wielkimi krokami…Wspominamy to, co działo się w zeszłym roku

2 sierpnia, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Zabawy na królewskim dworze

„A podczas audiencji u Króla artyści najróżniejsi się zjawią …będzie teatr, balet i pantomima…koncert muzyków dworskich i pokaz musztry”

1 sierpnia, 2018|Aktualności, Wydarzenia|