larp

Larp podczas Festynu Saskiego

W czasie Festynu Saskiego, 4 sierpnia (niedziela) o godz. 12:00, rozegramy LARPA. Jest to forma gry historycznej ( z ang. live action role – playing), ” aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru”. Realia XVIII wieku, dworskie intrygi, czyli „kulinarna tragedia”, zapewnią niezapomniane wrażenia, a zawodnicy, prowadzeni przez animatorów, będą musieli rozwikłać ciekawe zagadki.

Na uczestników czekają wspaniałe nagrody – laureaci wezmą udział w wyjątkowej wycieczce. Na Państwa zgłoszenia czekamy pod numerem telefonu 505-019-890. Możecie także Państwo wysłać maila na adres promocja@muzeumkutno.com. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Za projekt odpowiada Rekreator z Krakowa. http://projektrekreator.pl/

 

23 lipca, 2019|Aktualności|

„Walka o tron 1733”. Ostatni etap

8 grudnia zakończyła się w Kutnie „Walka o tron 1733”. Ostatnim etapem projektu edukacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Fundacji Budzenie Pasji z Krakowa był larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy decydowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, I Liceum Ogólnokształcącego PUL, II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza, Liceum Katolickiego SPSK oraz Zespół Szkół Nr 2 w Kutnie, wybrani na sejmikach przed konwokacyjnych na posłów oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu projektu największą liczba punktów. Gdyby to w ich rękach leżał los Rzeczypospolitej, Stanisław Leszczyński zostałby wybrany na króla w czasie wolnej elekcji. Na tym nie zakończyły się larpowe rozgrywki, wyborowi sprzeciwili się pozostali kandydaci: Fryderyk August i Janusz Antoni Wiśniowiecki oraz ich sprzymierzeńcy, którzy zawiązali konfederację i wypowiedzieli wojnę stronnikom Leszczyńskiego. Przy wsparciu wojsk udało się jednak pokonać oponentów i utrzymać się na tronie. A zatem historia zakończyła się panowaniem Stanisława Leszczyńskiego, inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości.

Wszyscy uczestnicy ostatniego etapu larpa otrzymali od Muzeum nagrody rzeczowe.

Nagrodzono najlepszego elektora, którym została Liwia Marciniak (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie) dwóch posłów: Katarzynę Poznańską ( II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza), Kacpra Margulskiego (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kutnie). Michał Olesiński otrzymał nagrodę za najlepszego aktora oraz przyznano dwa wyróżnienia: dla Karoliny Żak (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie) i Wiktora Dobriana (Liceum Katolickie SPSK w Kutnie).

Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

12 grudnia, 2017|Aktualności|

Drugi etap „Walki o tron 1733”

Sejm konwokacyjny będący drugim etapem larpa historycznego „Walka o tron 1733” realizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie i Fundację Budzenie Pasji z Krakowa odbył się w piątek 24 listopada w Kutnowskim Domu Kultury. Uczniowie podczas sejmu konwokacyjnego debatowali nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy nie będą mogli walczyć o królewski tron, dysydentów dopuszczono do spawania urzędów ziemskich. Sejm wybrał posłów do kandydatów na króla oraz deputatów do sądu sejmowego. Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy zdecydują wyłonieni na sejmikach przed konwokacyjnych posłowie oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu największą liczbę punktów. III etap podsumowujący odbędzie się 8 grudnia o godz. 12.00 w sali tarasowej KDK.

Serdecznie zapraszamy

27 listopada, 2017|Aktualności|

Zakończenie 1. etapu „Walki o tron”

9 listopada w kutnowskich szkołach zakończony został pierwszy etap projektu „Walka o Tron 1733″ realizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie  oraz Fundację Budzenie Pasji. Wykorzystując metodę larp (ang. Live Action Role Playing) odtwarzano obrady szlacheckich sejmików przed konwokacyjnych z 1733 roku, które debatowały nad zbliżającą się wolną elekcją po śmierci króla Augusta II Mocnego. Każdy z 7 sejmików rozgrywał się w realiach innej prowincji Rzeczypospolitej – od Prus Królewskich, przez Wielkopolskę, Litwę po Małopolskę.
W I etapie projektu udział wzięło ponad 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, Liceum Katolickiego SPSK, I LO im. gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, I Liceum Ogólnokształcące PUL oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, pod opieką nauczycieli: Grażyny Grobelskiej, Anny Woś, Grzegorza Wojtasiaka oraz Artura Ciurleja. Uczniowie wcielali się w role szlachciców i mieszczan, którzy walczyli na sejmikach o swoje racje i interesy. Efektem burzliwych obrad był wybór 24 posłów i reprezentantów miast królewskich na sejm konwokacyjny, który odbędzie się 
już 24 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury. Jego celem będzie przygotowanie elekcji, która przeprowadzona zostanie również w KDK w dniu 8 grudnia.

11 listopada, 2017|Aktualności|

Walka o tron 1733. Larpa ciąg dalszy.

26 i 27 października odbyły się kolejne sejmiki przed konwokacyjne larpa historycznego „Walka o tron 1733”. O tym, czym jest larp, pisaliśmy tutaj.
Uczniowie klas gimnazjalnych IIId i kl. IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 5, pod opieką pani Grażyny Grobelskiej, odtworzyli sejmik województwa wieleńskiego i poznańskiego. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza uczniowie kl. Ib pod opieką pana Artura Ciurleja przeprowadzili sejmik województwa brzesko-litewskiego, natomiast w Technikum Katolickim uczniowie odtworzyli sejmik warszawski. Młodzież, wspierana przez koordynatorów projektu z Fundacji Budzenia Pasji, z zaangażowaniem uczestniczyła w sejmikowych rozgrywkach politycznych i wybrała swoich przedstawicieli na sejm konwokacyjny oraz wolną elekcję. Drugi etap larpa odbędzie się 24 listopada w w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury.

30 października, 2017|Aktualności|

Rozpoczęcie pierwszego etapu drugiej edycji larpa historycznego „Walka o Tron 1733″

12 października przeprowadzony został pierwszy etap projektu historycznego „Walka o Tron 1733″ realizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundację Budzenie Pasji. Wykorzystując metodę larp (ang. Live Action Role Playing), odtwarzano obrady szlacheckich sejmików przed konwokacyjnych z 1733 roku, które debatowały nad zbliżającą się wolną elekcją po śmierci króla Augusta II Mocnego. Uczniowie biorący udział w grze otrzymali karty postaci, która zawierała szczegółowe informacje o historii, poglądach, wyznaniu, majątku uczestnika sejmiku, w którego mają się wcielić, a także o celach, jakie mają zrealizować podczas zgromadzenia. Dzięki temu młodzież angażując się emocjonalnie w odgrywane postacie, miała okazję poznać i poczuć dylematy, motywacje oraz pragnienia, jakie towarzyszyły naszym przodkom w czasach podwójnej elekcji. Uczniowie z klas gimnazjalnych III A i III D Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie pod opieką pani Anny Woś i pana Roberta Małachowskiego odtwarzali sejmiki przed konwokacyjne z województwa krakowskiego i ruskiego, podczas których wybrali swoich przedstawicieli-posłów na sejm konwokacyjny oraz wolną elekcję. Obrady sejmików poprowadzili Łukasz Wrona, Tomasz Żurawski i Maciej Sikorski z Fundacji Budzenia Pasji.

12 października, 2017|Aktualności|

Larp Walka o tron 1733 w Kutnie

Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundacja Budzenie Pasji z Krakowa realizują na terenie Kutna historyczny projekt edukacyjny adresowany do uczniów gimnazjum, oraz szkół ponadpodstawowych – larp „Walka o tron 1733”. Larp (ang. Live Action Role Playing) to połączenie gry fabularnej z dramą szkolną, w której uczestnicy wcielają się w uprzednio przygotowane role i poprzez interakcje z innymi uczestnikami starają się realizować swoje cele. Larp historyczny kładzie nacisk na rozpatrywanie problemów polityczno-społecznych, odtwarzanie relacji i klimatu epoki.

Kutnowski larp przenosi uczestników w niespokojne czasy po śmierci Augusta II. Do walki o tron stanęło wówczas dwóch kandydatów: syn poprzedniego władcy, królewicz Fryderyk August (późniejszy August III Sas) oraz Stanisław Leszczyński. Wyboru króla na wolnej elekcji dokonać miała szlachta. Przedtem należało zwołać sejm konwokacyjny w Warszawie, który przygotuje wybór nowego władcy. Na sejm ten mogli zjechać jednak tylko wybrani podczas sejmików konwokacyjnych posłowie.

Projekt „Walka o tron 1733” składa się z trzech etapów, które mają za zadanie odtworzyć najważniejsze wydarzenia z lat 1733-1735. Pierwszy etap (sejmiki konwokacyjne) realizowany będzie w kutnowskich szkołach w dniach: 12, 26, 27 października oraz 9 listopada.
Każda klasa biorąca udział w projekcie reprezentować będzie inną ziemię rozległej Rzeczypospolitej i wyłoni swoich przedstawicieli (posłów), którzy przejdą do kolejnego etapu.

Drugi etap (sejm konwokacyjny) odbędzie się 24 listopada w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury. Uczniowie podczas sejmu konwokacyjnego debatować będą nad kształtem wolnej elekcji. Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję, który zrealizowany zostanie 8 grudnia także w Kutnowskim Domu Kultury.

11 października, 2017|Aktualności|

Walka o tron 1733 – III etap larpa historycznego

28 listopada zakończyła się w Kutnie „Walka o tron 1733”. Ostatnim etapem projektu edukacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Fundacja Budzenie Pasji z Krakowa był larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy decydowali uczniowie z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum Katolickiego SPSK oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie wybrani na sejmikach przedkonwokacyjnych na posłów oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu projektu największą liczba punktów. Gdyby to w ich rękach leżał los Rzeczypospolitej, to Fryderyk August zostałby wybrany na króla w czasie wolnej elekcji. Na tym jednak nie zakończyły się larpowe rozgrywki, wyborowi sprzeciwili się bowiem pozostali kandydaci: Stanisław Leszczyński i Janusz Antoni Wiśniowiecki oraz ich sprzymierzeńcy, którzy zawiązali konfederację i wypowiedzieli wojnę stronnikom Sasa. Przy wsparciu wojsk rosyjskich Fryderykowi Augustowi udało się jednak pokonać oponentów i utrzymać się na tronie.

A zatem historia zakończyła się tak, jak miało to miejsce w rzeczywistości – panowaniem Augusta III Sasa. Wszyscy uczestnicy ostatniego etapu larpa otrzymali od Muzeum upominki. Nagrodzono 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczba punktów: Miejsce IV: – Podstarości Warszawski – Maciej Kamiński (Zespół Szkół nr 3 w Kutnie) – Kupiec winny z Krakowa – Jakub Żurek (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Ekonom – Natalia Sędziak (Zespół Szkół nr 3 w Kutnie) – Jeniec – Joanna Najbar (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Podkomorzy Lwowski – Wioletta Cieślińska (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Hajdamaka – Piotr Matczak (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) Miejsce III:- Lider Wiśniowieckich – Wiktoria Balińska (Gimnazjum nr 3 w Kutnie) Miejsce II: – Szlachcic z Ukrainy – Albert Baranowski (Gimnazjum nr 3 w Kutnie) – Oboźny inflancki – Patrycja Dobrian (Publiczne Gimnazjum Katolickie)

Miejsce I: Warchoł – Katarzyna Poznańska (Gimnazjum nr 3 w Kutnie)

29 listopada, 2016|Aktualności|

Ostatni etap „Walki o tron”

28 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury odbędzie się ostatni etap larpa „Walka o tron 1733”, podczas którego odtworzona zostanie wolna elekcja.

„Walka o tron 1733” to historyczny projekt edukacyjny adresowany do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych przygotowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundację Budzenie Pasji z Krakowa. Kutnowski larp przenosi uczestników w niespokojne czasy po śmierci Augusta II. Do walki o tron stanęło wówczas dwóch kandydatów: syn poprzedniego władcy, królewicz Fryderyk August (późniejszy August III Sas) oraz Stanisław Leszczyński. Projekt składa się z trzech etapów, które mają za zadanie odtworzyć najważniejsze wydarzenia z lat 1733-1735.

Pierwszy etap (sejmiki konwokacyjne) realizowany był w dniach 24-28 października w kutnowskich szkołach. Każda klasa biorąca udział w projekcie reprezentowała inną ziemię rozległej Rzeczypospolitej i wyłoniła swoich posłów, którzy przeszli do kolejnego etapu.

Drugi etap (sejm konwokacyjny) odbył się 10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury. Uczniowie debatowali podczas sejmu konwokacyjnego nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron oraz że w wyborze władcy będą mogli uczestniczyć dysydenci. Zgromadzenie zaowocowało również zgłoszeniem kolejnego pretendenta do tronu, swoją kandydaturę ogłosił bowiem Janusz Antoni Wiśniowiecki.

Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy zdecydują wyłonieni na sejmikach przedkonwokacyjnych posłowie oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu największą liczbę punktów.

23 listopada, 2016|Aktualności|

„Walka o tron 1733”. II etap larpa

10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się II etap larpa „Walka o tron 1733”. Uczniowie wybrani w I etapie na reprezentantów debatowali podczas sejmu konwokacyjnego nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron oraz że w wyborze władcy będą mogli uczestniczyć dysydenci. Zgromadzenie zaowocowało również zgłoszeniem kolejnego pretendenta do tronu, swoją kandydaturę ogłosił bowiem Janusz Antoni Wiśniowiecki. W kuluarach sejmu szlachta oraz mieszczanie dbali także swoje prywatne interesy. Można było usłyszeć, m.in. szlachciców zachwalających swoją kandydaturę do ręki córki senatora czy kupców starających się sprzedać swoje towary.

_dsc9894

Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję, który zrealizowany zostanie 28 listopada w Kutnowskim Domu Kultury.

12 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|