Królewski Pałac Pocztowy

/Tag:Królewski Pałac Pocztowy

„Kilka” słów o rewitalizacji Pałacu Saskiego w Kutnie.

Prace rewitalizacyjne kompleksu pałacu saskiego w Kutnie, które wykonuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma pana Janusza Króla, Przedsiębiorstwo Budowlane KROL sp. z o.o. sp.k z Kłodawy, nabierają coraz szybszego tempa, co można zaobserwować spacerując po Placu im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Rewitalizacja kutnowskiego Pałacu Saskiego to jedna z największych inwestycji miejskich po 1990 roku i chyba jedna z najbardziej oczekiwanych od 2003 roku, kiedy to 19 stycznia pałac częściowo spłonął. Droga do przywrócenia zabytkowi dawnej świetności jest jednak kosztowna, długa i skomplikowana. W lutym 2015 roku, dzięki decyzji prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego, pałac został przeznaczony na cele kompleksu muzealnego opartego o Muzeum Regionalne w Kutnie, a pałac ma stać się głównym obiektem kompleksu. Na kompleks mają się składać: Pałac Saski, Ratusz, Pawilon połączony podziemnym łącznikiem z pałacem, Łącznik między ratuszem a pałacem, Łącznik między pawilonem a ratuszem.
Idea programowa ekspozycji i działalności muzeum opiera się na wykorzystaniu unikalnego charakteru głównej „atrakcji” kompleksu – Pałacu Saskiego. Jeden z głównych celów koncepcji, czyli rewitalizacja i przywrócenie świetności pałacowi z okresu Augusta III, pozwoli na stworzenie ekspozycji i oferty kulturalnej opartej o mało wykorzystany dotąd temat unii polsko – saskiej. Odwołanie się do tematu, którego poznanie jest możliwe tylko w danym miejscu, a więc znalezienie własnej „niszy”, to dziś jeden z czynników warunkujących zainteresowanie odbiorców. Ponadto taki zestaw i układ budynków zapewnia poruszanie się po kompleksie bez konieczności wychodzenia z budynków na zewnątrz. Zapewni to komfort pobytu, zwłaszcza w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Przygotowanie tego przedsięwzięcia trwało w sumie kilka lat od 2015 roku. Na podstawie wcześniejszych badań i opracowań zrealizowano w latach 2015 – 2019 kolejne badania archeologiczno – architektoniczne i konserwatorskie, które poszerzyły znacznie wiedzę na temat historii i stanu technicznego pałacu. Szczególnie znaczący wkład w badania wnieśli prof. Janusz Pietrzak, dr Artur Ginter, dr Ulrich Schaaf, który także konsultował prace projektowe, prof. dr hab. Tomasz Ważny, firma Archistructura – Krzysztof Raszczuk z Wrocławia.

Istotnym wsparciem dla realizacji idei rewaloryzacji pałacu była także kwerenda źródłowa realizowana w latach 2014 – 2018 w polskich archiwach, a przede wszystkim archiwach drezdeńskich, przez członków Kutnowskiego Towarzystw Historycznego : dr. Piotra Stasiaka, dr. Jacka Saramonowicza, Grzegorza Skrzyneckiego – dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie. Pozyskane wówczas źródła posłużyły jako podstawowy materiał do architektonicznej rekonstrukcji historycznej kutnowskiego pałacu. Jednym z najważniejszych efektów wszystkich wymienionych prac było powstanie programu funkcjonalno – użytkowego, opracowanego przez dr. Marcina Górskiego i Konserwatorską Pracownię Architektoniczną „festgrupa” sp. z o.o., który stał się podstawą wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych złożonego przez zespół pracowników Urzędu Miasta Kutna.
Ważną częścią prac przygotowawczych były działania związane z badaniem opinii publicznej i konsultacjami społecznymi, które odbyły się 6 listopada 2015 roku oraz 19 grudnia 2016 roku i listopadzie 2017 roku. Konsultacje te prowadzono w związku z kolejnymi etapami tworzenia dokumentacji dotyczącej rewitalizacji pałacu i jego przeznaczenia. W tym zakresie równolegle w latach 2015 – 2018 (do rozpoczęcia prac nad projektami budowlanymi) realizowano wśród mieszkańców badania za pomocą ankiet. Z wyników badań wynika, że działania zmierzające do rewitalizacji pałacu i powstania kompleksu muzealnego poparła zdecydowana większość mieszkańców Kutna. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzone w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Kutna na lata 2015-2023, które wskazały że w zakresie przeprowadzenia inwestycji miejskich : „najwięcej wskazań respondentów otrzymały następujące miejsca: Plac Wolności (wskazany przez blisko połowę badanych) oraz Pałac Saski (wskazany przez ponad 43% osób), co pokazuje, że wśród mieszkańców istnieje największa zgoda, co do konieczności rewitalizacji tych obiektów.” Na inne obszary wskazywano o ponad połowę mniej razy. Rewitalizacja kompleksu Pałacu Saskiego cieszy się zatem poparciem mieszkańców Kutna.

Rewitalizacja zakłada przeprowadzenie prac budowlano – konserwatorskich nie tylko budynku tzw. Pałacu Saskiego, ale także obejmuje remont i dostosowanie do bieżących przepisów ratusza oraz budowę nowych budynków. Szczególnie ratusz przechodzi najpoważniejszy remont od czasów wybudowania w 1845 roku.
Spójna koncepcja rewaloryzacji zespołu budynków to efekt pracy specjalistów: architektów, archeologów, konserwatorów, projektantów i naukowców z ośrodków uniwersyteckich. Tym działaniom przyświecał jeden cel: uratowanie i przywrócenie dawnej świetności niepowtarzalnemu zabytkowi, będącego europejskim dziedzictwem kulturowym miasta i jednocześnie stworzenie nowoczesnego i wielofunkcyjnego kompleksu muzealnego, który będzie historyczno-edukacyjnym centrum Kutna.
Rewitalizacja pałacu jest związana się z koniecznością przeprowadzenia prac zgodnych z programem konserwatorskim, który określa nie tylko sposób prowadzenia robót budowlanych, ale także wskazuje niezbędne materiały i technologie. W odróżnieniu od „zwykłego” budynku, w przypadku takiego zabytku, jakim jest pałac podróżny, wymaga on starannego ich dobrania. Konserwacji wymagają elementy drewnianej konstrukcji, wypełnienia ceglane ścian. Ponadto elementy zniszczone muszą być, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, wykonane za pomocą tradycyjnych technik ciesielskich z wykorzystaniem materiałów, np. cegieł, zbliżonych do pierwotnych. Dochodzi do tego konieczność wykonania wymaganych przepisami instalacji zabezpieczających: przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz innych, zapewniających odpowiednie warunki ekspozycyjne.

O wyjątkowym charakterze tego zabytku świadczą czynniki, m.in. takie jak wartość historyczna obiektu, czy wartość artystyczna i architektoniczna oraz niematerialna i naukowa. Zdaniem prof. dr. hab. J. Sito, prof. dr. hab. Tadeusza Bernatowicza (eksperta do spraw wpisów zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) oraz dr. Ulricha Schaafa (wybitnego specjalisty od konstrukcji drewnianych, zajmującego się konserwacją świątyń pokoju w Jaworze i Świdnicy), zachowane w Kutnie duże fragmenty konstrukcji szkieletowej podróżnego (pocztowego) pałacu Augusta III o cechach murowanego pałacu – rezydencji posiadają wyjątkową wartość historyczną i zabytkową. Do czasów współczesnych nie zachował się ani jeden przykład tego typu konstrukcji w architekturze pałacowej, powstałej na królewskie zamówienie, pełniącego zarazem funkcje królewskiego „zajazdu” – pałacu podróżnego. Architektura odrestaurowanego i zrekonstruowanego pałacu stanowić będzie wyjątkowy i jedyny przykład XVIII – wiecznego pałacu podróżnego wzniesionego w konstrukcji szachulcowej, jednego z nielicznych materialnych świadectw pozostałych po unii polsko – saskiej i europejskim dziedzictwie tych czasów w Polsce. Pałac to świadek historii, swoisty materialny dokument i źródło naszej lokalnej i narodowej tożsamości. To nasza spuścizna po przodkach, których dokonania należy szanować i pielęgnować, także w wymiarze przynależności do kultury zachodnioeuropejskiej.

dr Piotr Stasiak

5 czerwca, 2020|Aktualności|

Festyn Saski 2017 „Roi de la route – Król w podróży“

Barwna królewska parada, teatrzyk kukiełkowy, pokaz osiemnastowiecznej mody oraz koncert dworskich muzyków to tylko kilka z atrakcji, które przygotowało Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach Festynu Saskiego „Roi de la route – Król w podróży“. W sobotę 5 sierpnia po raz kolejny przywitamy w naszym mieście króla Augusta III wraz z dworem i wojskiem. Na placu Marsz. J. Piłsudskiego można będzie, m.in. obejrzeć bajkę barokową „Czerwony Kapturek” w wykonaniu zespołu Tańca Dawnego Corona Florum, odwiedzić obóz z namiotem królewskim i podróżującego szlachcica czy spróbować swoich sił w kaligrafii. Wyjątkowym wydarzeniem podczas tegorocznej imprezy będzie debiutancki występ Kutnowskiej Grupy Tańca Dawnego.

Impreza łączy cechy zabaw ogrodowych fetes galantes z uroczystościami przygotowywanymi na cześć króla i stanowi nawiązanie do obchodów imienin króla Augusta III powiązanych tradycyjnie z kolejnymi rocznicami ustanowienia orderu orła białego przez Augusta II Mocnego.

Festyn Saski 2017 „Roi de la route – Król w podróży“

Program – 5 sierpnia 2017 r. (sobota)

Plac Marsz. J. Piłsudskiego

14.00 Rozpoczęcie: Wjazd króla do Kutna – (parada ul. Królewską od Placu Wolności na plac Piłsudskiego)

14.45 Przybycie królewskiego architekta – miniatura teatralna (grupy rekonstrukcji historycznej) (scena)


15.00 Przyjęcie dla króla – pokaz tańców dworskich (grupa taneczna rekonstruktorów) (scena)

oraz prezentacja Kutnowskiej Grupy Tańca Dawnego (scena)

15.40 Barokowy teatrzyk kukiełkowyTeatr Lalek Marka Żyły (plac)

16.00 Królewski obiad – pokaz sztuki kulinarnej XVIII wieku i zwyczajów przy stole (plac).

16.45 Przybycie i podjęcie posła pruskiego miniatura teatralna (grupy rekonstrukcji historycznej) (scena).


17.00 Audiencja u króla

Muzyka na dworze króla Augusta II i Augusta III Sasa – Blask i splendor saskiego baroku” – dr Wojciech Kral, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (scena)

koncert dworskich muzyków- klasyczne utwory XVIII wieku z utworami wokalnymi – Duet Smyczkowy Kacpra i Moniki Różalskich oraz Pamela Sinicka (plac)

– pokaz mody XVIII wieku (w obozie)

– teatrzyk kukiełkowyTeatr Lalek Marka Żyły (plac)

19.00 Rozstrzygnięcie konkursów (scena)

– wręczenie królowi listów

19.30 Bajka „Czerwony Kapturek” – zespół Tańca Dawnego Corona Florum (scena)

20.30 Pokaz musztry (plac)

20.45 Parada dworska z pochodniami (przejście do parku Traugutta)

21.00 Le Roy dance lub Fêtes Galantes (Król tańczy) – spektakl muzyczno – baletowy z pokazem Kutnowskiej Grupy Tańca Dawnego oraz zespołu Tańca Dawnego Corona Florum i zespołu Amedeus Trio (park Traugutta)

22.00 Zakończenie


Inne atrakcje (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego):

– dostępny do zwiedzania obóz z namiotem królewskim i podróżującego szlachcica

– gry i zabawy, tańce i przymierzanie barokowych strojów

– warsztaty: kaligrafii, plastyczne, bicie pamiątkowych monet

– konkurs historyczny

– kuchnia dworska z daniami z epoki oraz słodki deser

19 lipca, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Nauka tańca barokowego w Pałacu Saskim

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza do nauki tańców barokowych. Warsztaty taneczne będą się odbywać co dwa tygodnie w Pałacu Saskim, najbliższe zajęcia zrealizowane zostaną 20 grudnia o godz. 15:30. Spośród uczestników warsztatów wyłoniona zostanie grupa osób, które stworzą w naszym mieście zespół tańca dworskiego.

6 grudnia w Pałacu Saskim odbyły się pierwsze warsztaty, które poprowadził Maciej Stanisław Lubicz Rąbalski z Zespołu Tańca Dworskiego Corona Florum. Wzięły w nich udział uczennice Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie wraz z opiekunem Piotrem Bielickim. Na kolejne spotkania Muzeum zaprasza wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tańcach dawnych. Będzie to niewątpliwie nietuzinkowa przygoda, która być może w przyszłości zaowocuje występem przed samym królem.

11 grudnia, 2016|Aktualności|

Rodzinna Niedziela w Muzeum – spotkanie wrześniowe

Po wakacyjnej przerwie powraca Rodzinna Niedziela w Muzeum. Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 27 września w godz. 11:00-12:30 do Pałacu Saskiego na zajęcia pt. „Królewskie wesele – saski scenariusz”. Przedstawimy wyjątkowy materiał – relację z imprez uświetniających połączenie potężnych europejskich rodów. Ambitny król cieszący się ze ślubu swego syna z córką cesarza, kazał przygotować imponujący ciąg atrakcji. Obejrzymy je w formie rysunkowej. Odszukamy w wyobraźni kolory, które pomogą nam uzupełnić czarno biały opis oprawy królewskiego ślubu.

Zajęcia są bezpłatne. Muzeum zapewnia wszystkie materiały plastyczne niezbędne do zrealizowania warsztatów.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w zajęciach – osobiście w siedzibie Muzeum lub telefonicznie pod nr (24) 254 79 64 lub 505 019 890.

23 września, 2015|Aktualności, Rodzinna Niedziela w Muzeum|

Festyn „Za króla Sasa…”

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 6 września br. (niedziela) na Festyn „Za króla Sasa …”, który odbędzie się w Pałacu Saskim i na jego dziedzińcu w godz. 11:00-16:00.

O godz. 11:00 nastąpi odsłonięcie makiety Pałacu Saskiego z udziałem Królowej Róż i Prezydenta Miasta Kutno w asyście dworu i wojska saskiego. Makieta w skali 1:50 prezentuje Pałac podróżny króla Augusta III Wettina wg projektu Johanna Martina Waltera z 1750 r.

Następnie Historie nieznane, czyli powrót Augusta III do Kutna” (projekt dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego) przeniosą odwiedzających Pałac w czasy saskie. Muzykę i taniec dawny oraz teatralne scenki rodzajowe z udziałem publiczności zaprezentują nam zespoły „Corona Florum” oraz „Amadeus Trio”, a także rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz aktorzy z Fundacji ART.

plakat

W trakcie festynu można będzie również obejrzeć wystawy „Tajemnice Pałacu Saskiego w Kutnie” oraz „Pałac Saski w Warszawie” oraz prezentacje multimedialne dot. Pałacu. Najmłodsi będą mogli natomiast spróbować swoich sił w biciu monet czy budowie makiety Pałacu. W godz.12:30-15:30 na dziedzińcu pałacowym zagości „Archeologia od kuchni” – uczestnicy imprezy będą mogli odkryć w sobie archeologa na miarę Indiany Jonesa, a także obejrzeć m.in. pokaz dronów i pracy detektora metali.

31 sierpnia, 2015|Aktualności, Wydarzenia|

Wkrótce ruszają pierwsze prace rewitalizacyjne Pałacu Saskiego

Zapowiedzią rozpoczynających się prac rewitalizacyjnych są banery, które pojawiły się na płocie okalającym teren Pałacu Saskiego. W lutym br. Prezydent Miasta Kutno podjął decyzję o powierzeniu Muzeum Regionalnemu w Kutnie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego kompleksu muzealnego „Muzeum-Pałac Saski w Kutnie”. W ramach tego programu w przyszłym tygodniu ruszają prace inwentaryzacyjne budynków zabytkowych na terenie przyszłego kompleksu muzealnego, a na początku maja powinni pojawić się archeolodzy.

DSC_3159

DSC_3162

DSC_3163

Harmonogram dalszych prac związanych z rewitalizacją Pałacu przedstawia się w następujący sposób:

Maj-lipiec 2015 – prace i konsultacje badawcze archeologiczno-konserwatorskie oraz archiwalne

Maj-wrzesień 2015 – prace archeologiczne i inwentaryzacyjne

Sierpień – wrzesień 2015 – opracowanie wyników prac badawczych i wizualizacji zagospodarowania przestrzennego oraz konsultacje społeczne

Wrzesień-październik 2015 – opracowanie programu koncepcji funkcjonalno-użytkowej i założeń ekspozycyjnych kompleksu muzealnego, jako wytycznych do realizacji inwestycji rewitalizacji

2016-2018 opracowanie programu wystawienniczego ekspozycji oraz programu edukacyjnego

2017-2018/20 – realizacja inwestycji – rewitalizacji Pałacu

22 kwietnia, 2015|Aktualności|

Rozpoczynamy odbudowę Pałacu Saskiego

Miasto Kutno i Muzeum Regionalne w Kutnie rozpoczynają prace nad utworzeniem kompleksu muzealnego „Muzeum – Pałac Saski w Kutnie” obejmującego obecne Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Pałac Saski. Na pierwszym etapie prac planowane jest przeprowadzenie badań oraz wypracowanie na ich podstawie dokumentów, ekspertyz, koncepcji funkcjonalno-użytkowej i wytycznych, które będą stanowiły podstawę do realizacji projektu. Koncepcja funkcjonalno–użytkowa obejmować będzie budynek Ratusza, Pałac Saski (adaptacja na muzealno – kulturalne cele użytkowe z poszanowaniem wartości zabytkowych i historycznych obiektu), jak również adaptację do celów muzealnych dawnej wozowni znajdującej się na dziedzińcu Muzeum.

Pracami pokieruje nowo powołany zastępca dyrektora Muzeum do spraw merytorycznych, dr Piotr Stasiak – historyk, kustosz dyplomowany, autor publikacji o historii regionu. Dr Stasiak, jako pracownik Muzeum-Zamku w Oporowie oraz zastępca prezesa Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego, od lat ściśle współpracował z naszym Muzeum.

27 lutego, 2015|Aktualności|

Spotkania z Historią. Operacja Łódzka. Seminarium „Między Dreznem a Warszawą. Kultura i dwór czasów saskich.”

8 listopada, 2014|Aktualności, Spotkania z Historią 2014|

Między Dreznem a Warszawą. Kultura i dwór czasów saskich w Kutnie

7 listopada o godzinie 10.00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury rozpocznie się sesja popularno–naukowa „Między Dreznem a Warszawą. Kultura i dwór czasów saskich” poświęcona dynastii Wettinów i unii polsko–saskiej. To okres w naszej historii kojarzony w powszechnej opinii jako zmierzch i upadek świetności Rzeczpospolitej szlacheckiej. Czy jednak na pewno możemy tylko w negatywnym świetle opisywać I połowę XVIII wieku i władców wówczas rządzących naszym krajem ? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć wybitni znawcy epoki z ośrodków naukowych całej Polski. Naukowcy z uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławia, Opola oraz Polskiej Akademii Nauk w trakcie swoich wykładów przybliżą zagadnienia związane z funkcjonowaniem unii polsko – saskiej, wpływ tej unii na kulturę muzyczną, czy architekturę.

plakat_seminarium_saskie

W Kutnie znajduje się jedyny zachowany w Polsce pałac podróżny Augusta III, dlatego ważnym tematem poruszanym w ramach seminarium będzie podróżowanie. Wykładowcy postarają się też przedstawić fakty i omówić mity narosłe przez kolejne stulecia wokół Wettinów i ich czasów. To jedna z niepowtarzalnych okazji, aby poszerzyć swoją wiedzę, o tym intrygującym okresie naszej historii.

Organizatorami sesji są Kutnowskie Towarzystwo Historyczne oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.

24 października, 2014|Aktualności, Spotkania z Historią 2014, Wydarzenia|