edukacja

/Tag:edukacja

Walka o tron 1733 – III etap larpa historycznego

28 listopada zakończyła się w Kutnie „Walka o tron 1733”. Ostatnim etapem projektu edukacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Fundacja Budzenie Pasji z Krakowa był larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy decydowali uczniowie z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum Katolickiego SPSK oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie wybrani na sejmikach przedkonwokacyjnych na posłów oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu projektu największą liczba punktów. Gdyby to w ich rękach leżał los Rzeczypospolitej, to Fryderyk August zostałby wybrany na króla w czasie wolnej elekcji. Na tym jednak nie zakończyły się larpowe rozgrywki, wyborowi sprzeciwili się bowiem pozostali kandydaci: Stanisław Leszczyński i Janusz Antoni Wiśniowiecki oraz ich sprzymierzeńcy, którzy zawiązali konfederację i wypowiedzieli wojnę stronnikom Sasa. Przy wsparciu wojsk rosyjskich Fryderykowi Augustowi udało się jednak pokonać oponentów i utrzymać się na tronie.

A zatem historia zakończyła się tak, jak miało to miejsce w rzeczywistości – panowaniem Augusta III Sasa. Wszyscy uczestnicy ostatniego etapu larpa otrzymali od Muzeum upominki. Nagrodzono 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczba punktów: Miejsce IV: – Podstarości Warszawski – Maciej Kamiński (Zespół Szkół nr 3 w Kutnie) – Kupiec winny z Krakowa – Jakub Żurek (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Ekonom – Natalia Sędziak (Zespół Szkół nr 3 w Kutnie) – Jeniec – Joanna Najbar (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Podkomorzy Lwowski – Wioletta Cieślińska (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Hajdamaka – Piotr Matczak (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) Miejsce III:- Lider Wiśniowieckich – Wiktoria Balińska (Gimnazjum nr 3 w Kutnie) Miejsce II: – Szlachcic z Ukrainy – Albert Baranowski (Gimnazjum nr 3 w Kutnie) – Oboźny inflancki – Patrycja Dobrian (Publiczne Gimnazjum Katolickie)

Miejsce I: Warchoł – Katarzyna Poznańska (Gimnazjum nr 3 w Kutnie)

29 listopada, 2016|Aktualności|

Ostatni etap „Walki o tron”

28 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury odbędzie się ostatni etap larpa „Walka o tron 1733”, podczas którego odtworzona zostanie wolna elekcja.

„Walka o tron 1733” to historyczny projekt edukacyjny adresowany do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych przygotowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundację Budzenie Pasji z Krakowa. Kutnowski larp przenosi uczestników w niespokojne czasy po śmierci Augusta II. Do walki o tron stanęło wówczas dwóch kandydatów: syn poprzedniego władcy, królewicz Fryderyk August (późniejszy August III Sas) oraz Stanisław Leszczyński. Projekt składa się z trzech etapów, które mają za zadanie odtworzyć najważniejsze wydarzenia z lat 1733-1735.

Pierwszy etap (sejmiki konwokacyjne) realizowany był w dniach 24-28 października w kutnowskich szkołach. Każda klasa biorąca udział w projekcie reprezentowała inną ziemię rozległej Rzeczypospolitej i wyłoniła swoich posłów, którzy przeszli do kolejnego etapu.

Drugi etap (sejm konwokacyjny) odbył się 10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury. Uczniowie debatowali podczas sejmu konwokacyjnego nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron oraz że w wyborze władcy będą mogli uczestniczyć dysydenci. Zgromadzenie zaowocowało również zgłoszeniem kolejnego pretendenta do tronu, swoją kandydaturę ogłosił bowiem Janusz Antoni Wiśniowiecki.

Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy zdecydują wyłonieni na sejmikach przedkonwokacyjnych posłowie oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu największą liczbę punktów.

23 listopada, 2016|Aktualności|

„Walka o tron 1733”. II etap larpa

10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się II etap larpa „Walka o tron 1733”. Uczniowie wybrani w I etapie na reprezentantów debatowali podczas sejmu konwokacyjnego nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron oraz że w wyborze władcy będą mogli uczestniczyć dysydenci. Zgromadzenie zaowocowało również zgłoszeniem kolejnego pretendenta do tronu, swoją kandydaturę ogłosił bowiem Janusz Antoni Wiśniowiecki. W kuluarach sejmu szlachta oraz mieszczanie dbali także swoje prywatne interesy. Można było usłyszeć, m.in. szlachciców zachwalających swoją kandydaturę do ręki córki senatora czy kupców starających się sprzedać swoje towary.

_dsc9894

Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję, który zrealizowany zostanie 28 listopada w Kutnowskim Domu Kultury.

12 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

Ostatnie sejmiki przedkonwokacyjne. Zakończenie I etapu larp-a.

28 października przeprowadzono ostatnie sejmiki przedkonwokacyjne. Swoich reprezentantów na sejm konwokacyjny oraz wolną elekcję wybrały województwa ruskie oraz inflanckie. W szlachciców i mieszczan z tych ziem wcielali się uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką pana Małachowskiego oraz Publicznego Gimnazjum i Katolickiego Liceum SPSK w Kutnie (opiekunki: pani Wiśniewska i pani Kurkowska).

Posłowie wybrani podczas I etapu larpa spotkają się ze sobą 10 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury na sejmie konwokacyjnym, podczas którego określą zasady wolnej elekcji.

28 października, 2016|Aktualności|

Walka o tron w kutnowskich szkołach

Historyczny larp „Walka o tron 1733” to duży projekt edukacyjny realizowany na terenie Kutna przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundację Budzenie Pasji, który adresowany jest do uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych. Larp (ang. Live Action Role Playing) to popularna w krajach skandynawskich i anglosaskich forma edukacji pozaformalnej. To połączenie gry fabularnej z dramą szkolną, w której uczestnicy wcielają się w uprzednio przygotowane role i poprzez interakcje z innymi uczestnikami starają się realizować swoje cele.

larp-walka-o-tron

Larp historyczny kładzie nacisk na rozpatrywanie problemów polityczno-społecznych, odtwarzanie relacji i klimatu epoki. (więcej…)

25 października, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

Uniwersytet Otwarty – Oblicza sztuki

Już w lutym rusza Uniwersytet Otwarty – program edukacyjny dla dorosłych przygotowany wspólnie przez kutnowskie instytucje kultury. Biblioteka odkryje przed kutnianami tajemnice kosmosu, Kutnowski Dom Kultury zaprosi na warsztaty reżyserii filmowej, zaś zajęcia w Muzeum Regionalnym pozwolą lepiej poznać świat sztuki.

Uniwersytet Otwarty plakat

Poniżej przedstawiamy krótki opis zajęć z cyklu „Oblicza sztuki”:

  • 16.02.2016, godz. 17:00

Site-specific, czyli sztuka wpisana w miejsce realizacji i inne twórcze zjawiska w przestrzeni miast, na przykładach działań Krzysztofa Polkowskiego (dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku), Tomasza Czyżewskiego (Muzeum Regionalne w Kutnie) i Krzysztofa Bryły (młody artysta działający we Wrocławiu, autor prac z użyciem malarstwa iluzjonistycznego).

  • 22.03.2016, godz. 17:00

Rewitalizacja, sens zjawiska wg eksperta, Arkadiusza Bogusławskiego (pracownik Urzędu Miasta w Łodzi koordynujący rewitalizację Księżego Młyna). Wstęp Tomasza Czyżewskiego o Pejzażu Rudymentarnym.

  • 19.04.2016, godz. 17:00

Eksplozja koloru, o różnicach w traktowaniu barw przez symbolistów, akademików i współczesne „poradniki”.

  • 24.05.2016, godz. 17:00

Śledztwo w sprawie Rubensa opowieść o malarstwie barokowym powiązana z wystawą „Władze dekoracji, dekoracje władzy” prezentowaną na przełomie 2015/2016.

26 stycznia, 2016|Aktualności|

Nowa edycja zajęć w Uniwersytecie Dziecięcym

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza dzieci i nauczycieli klas I-III do uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięcym – rok akademicki 2014/2015.  (więcej…)

11 września, 2014|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego

 W środę, 26 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego. W jego ramach nagrodziliśmy uczniów, którzy zdobyli najwięcej wpisów do indeksów, a zatem uczestniczyli w największej liczbie zajęć muzealnych.

W roku akademickim 2013/2014 w Uniwersytecie Dziecięcym uczestniczyło 762 młodych studentów z 35 klas 0-III kutnowskich szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kutnie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie).

Protokół

26 czerwca, 2014|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uniwersytet Dziecięcy – zakończenie roku akademickiego 2013-2014

18 czerwca, 2014|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Oferta edukacyjna

 

  • lekcje muzealne – odbywające się w klasach szkolnych lub salach muzealnych,
  • zajęcia warsztatowe – odbywające się w klasach szkolnych, salach muzealnych, pracowniach twórców, kolekcjonerów lub w okolicznym terenie,
  • wycieczki edukacyjne – wyjazdy do innych placówek muzealnych i miejsc zabytkowych z odpowiednią oprawą merytoryczną.

Oferta dla przedszkoli
Oferta dla szkół podstawowych kl. O-III
Oferta dla szkół podstawowych kl. IV-VI
Oferta dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (więcej…)

1 stycznia, 2014|Oferta edukacyjna|