edukacja

/Tag:edukacja

Oferta edukacyjna dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/19

Oferta dla przedszkoli

 

Oferta dla szkół podstawowch

ETNOGRAFIA

Rzeźba Kutnowska, jaka ona jest?

Uczniowie poznają ludową rzeźbę regionu kutnowskiego.

Jak to w izbie wiejskiej było.

Zajęcia poświęcone dawnemu budownictwu i życiu na wsi.

Przy wigilijnym stole.

Pierwsza gwiazdka. Opłatek. Wigilia. Choinka. Pasterka. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

Od Niedzieli Palmowej po lany poniedziałek.

Zajęcia poświęcone dawnym zwyczajom i wierzeniom towarzyszącym Świętom Wielkanocnym.

Z wizytą u rzeźbiarza

Wyjście do pracowni twórcy ludowego.

Jak powstaje rzeźba?

Jak powstaje haft?

Spotkanie z Kutnowskimi twórcami ludowymi.

PRZYRODA

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Drapieżniki Polskich lasów

Zajęcie prezentujące życie i zachowanie dzikich zwierząt żyjących na wolności i w ogrodach zoologicznych.

Pierzaści mieszkańcy lasu

Zajęcia poświęcone ornitologii, rozpoznawaniu ptaków po odgłosach, ubarwieniu, wymiarach.

SZTUKA

Co można zobaczyć na portrecie.

Ćwiczenie wyobraźni i twórczego myślenia, uwrażliwiające na detale w sztuce. Analiza wybranych obrazów, aby dowiedzieć się, w jakim celu malowano portrety.

Ile jest kolorów?

Uczestnicy zapoznają się z zasadami mieszania farb, podejmą działalność twórczą, posługują się takimi środkami wyrazu artystycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie.

HISTORIA

Hej kto Polak na bagnety”.

Bitwa nad Burą.

Lekcja przybliżająca przebieg oraz znaczenie bitwy. Uzupełnieniem jest prezentacja uzbrojenia i umundurowania żołnierzy polskich i niemieckich.

Nasze żołnierzyki – 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”

Historia Pułku ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej oraz Kampanii Wrześniowej. Pobyt Pułku w Kutnie i rola, jaką odegrał w mieście.

Możemy być z nich dumni.

Znani mieszkańcy Kutna, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, oraz zapisali się w historii Polski.

Poznajemy herby Kutna.

Uczestnicy dowiedzą się czym, zajmuje się heraldyka oraz zapoznają się z historią herbu miasta Kutna.

Kutno w czasie i przestrzeni

Spacer po mieście.

Lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailowo:
Tel. (24)254-79-64, kom. 505 019 890
E-mail: oświata@muzeumkutno.com

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o informację. Zajęcia prowadzone ssą w grupach do 25 osób, nie łączymy klas.

Opłaty za udział w zajęciach:

Lekcja Muzealna- 2,50zł

Warsztaty- 5zł

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

HISTORIA:

Największa bitwa wrześniowa.

Lekcja przybliżająca przebieg oraz znaczenie bitwy nad Bzurą. Uzupełnieniem jest prezentacja uzbrojenia i umundurowania żołnierzy polskich i niemieckich.

Historia 37 Łęczyckiego Pułk Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Historia Pułku ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej oraz Kampanii Wrześniowej. Pobyt Pułku w Kutnie i rola, jaką odegrał w mieście.

Znani mieszkańcy Kutna

Znani mieszkańcy Kutna, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, oraz zapisali się w historii Polski.

Błękitna Armia Generała J. Hallera i jej kutnowski epizod.

Powstanie i historia Błękitnej Armii gen. Hallera. Pobyt oddziałów armii Hallera w Kutnie.

Bitwa pod Kutnem w roku 1914.

Lekcja przybliża przebieg bitwy pod Kutnem, która doprowadziła do opuszczenia miasta przez Rosjan po ponad stuletnich rządach.

SZTUKA:

Spotkania ze sztuką

Zajęcia zapoznają uczestników z wybranymi kierunkami w sztuce na przestrzeni wieków.

Awangarda

Zajęcia wyjaśnią, co jest istotą sztuki awangardowej, przybliżą twórczość awangardowych artystów. Ukazane zostaną rewolucjonizujące sztukę nurty, które pojawiły się na początku XX wieku we Francji, Włoszech, Rosji czy Holandii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, co świat sztuki zawdzięcza takim twórcom jak: Picasso, Braque, Marinetti, Gonczarowa, Malewicz czy Modrian.

Architektura Drewniana regionu Kutnowskiego

Lekcja poświęcona budownictwu drewnianemu. Przybliża uczestnikom zasady konstrukcji budowli drewnianych na obiektach z regionu kutnowskiego.

Jak odczytać dzieło sztuki

Zajęcia omawiające poszczególne elementy składające się na opis dzieł sztuki.

ETNOGRAFIA:

Rzeźba Kutnowska, jaka ona jest?

Uczniowie poznają ludową rzeźbę regionu kutnowskiego.

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Z wizytą u rzeźbiarza

Wyjście do pracowni twórcy ludowego.

Jak powstaje rzeźba?

Jak powstaje haft?

Spotkanie z Kutnowskimi twórcami ludowymi.

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailowo:
Tel. (24)254-79-64, kom. 505 019 890
E-mail: oświata@muzeumkutno.com

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o informację. Zajęcia prowadzone ssą w grupach do 25 osób, nie łączymy klas.

Opłaty za udział w zajęciach:

Lekcja Muzealna- 2,50zł

Warsztaty- 5zł

5 października, 2018|Oferta edukacyjna|

Trzecie miejsce? Muzeum!

Pojęcie „The Third Place”, stworzone przez amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga, nazywa przestrzeń, inną niż zacisze domowego ogniska i miejsce pracy, która służy twórczemu spotkaniu ludzi. Mają tam oni możliwość wymieniać myśli, kształcić się, zdobywać nowe doświadczenia.

Wierzymy, że Nasze Muzeum może się takim miejscem stać.

W związku z rewitalizacją Pałacu Saskiego i budową nowoczesnego kompleksu muzealnego Nasza Instytucja zmienia siedzibę. Od 8 października będziemy działać w budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie, przy ulicy Konduktorskiej 13.

Tam zmierzamy realizować różnorodne zadania. Będziemy kontynuować działalność edukacyjną, a spectrum tematów ma szansę zainteresować starszych i młodszych odbiorców. Spotkania będą poświęcone sztuce, etnografii, historii i przyrodzie.

Muzeum bliżej ludzi to w zamierzeniu przestrzeń interakcji. Wierzymy, że czas spędzony poza Ratuszem będzie budował i zacieśniał relacje z lokalną społecznością.

3 października, 2018|Aktualności|

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza do „Labiryntu Niepodległości”

14 września 2018 roku odbędzie się gra miejska w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa („Niepodległa dla wszystkich”) zatytułowana „Labirynt Niepodległości”. Projekt ten wpisuje się w Kutnowskie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i opiera się na kluczowych dla miasta wydarzeniach i postaciach związanych z odzyskaniem wolności. Uczestnicy zabawy będą przechadzać się ulicami Kutna, dotykając miejsc związanych z odbudową niepodległej Polski w aspekcie lokalnym. Każdy z uczestników otrzyma pulę zadań do realizacji, które w rezultacie pozwolą na odgadnięcie hasła. Kierowanie do kolejnych punktów będzie miało formę opisu, nie zaś podania konkretnego adresu.

Organizatorem jest Muzeum Regionalne w Kutnie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20

Zapisy do 12 września pod adresem promocja@muzeumkutno.com lub telefonicznie 505 019 890. Rejestracja uczestników 14 września od godziny 10:00. Start o godzinie 11:00. Gra zostanie przeprowadzona w trybie open dla osób powyżej 13 roku życia.

Do pobrania:
Regulamin gry „Labirynt Niepodległości”
Załącznik nr 1 (oświadczenie Rodzica lub Opiekuna)
Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo)

4 września, 2018|Aktualności|

Walka o tron 1733 – III etap larpa historycznego

28 listopada zakończyła się w Kutnie „Walka o tron 1733”. Ostatnim etapem projektu edukacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Fundacja Budzenie Pasji z Krakowa był larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy decydowali uczniowie z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum Katolickiego SPSK oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie wybrani na sejmikach przedkonwokacyjnych na posłów oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu projektu największą liczba punktów. Gdyby to w ich rękach leżał los Rzeczypospolitej, to Fryderyk August zostałby wybrany na króla w czasie wolnej elekcji. Na tym jednak nie zakończyły się larpowe rozgrywki, wyborowi sprzeciwili się bowiem pozostali kandydaci: Stanisław Leszczyński i Janusz Antoni Wiśniowiecki oraz ich sprzymierzeńcy, którzy zawiązali konfederację i wypowiedzieli wojnę stronnikom Sasa. Przy wsparciu wojsk rosyjskich Fryderykowi Augustowi udało się jednak pokonać oponentów i utrzymać się na tronie.

A zatem historia zakończyła się tak, jak miało to miejsce w rzeczywistości – panowaniem Augusta III Sasa. Wszyscy uczestnicy ostatniego etapu larpa otrzymali od Muzeum upominki. Nagrodzono 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczba punktów: Miejsce IV: – Podstarości Warszawski – Maciej Kamiński (Zespół Szkół nr 3 w Kutnie) – Kupiec winny z Krakowa – Jakub Żurek (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Ekonom – Natalia Sędziak (Zespół Szkół nr 3 w Kutnie) – Jeniec – Joanna Najbar (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Podkomorzy Lwowski – Wioletta Cieślińska (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) – Hajdamaka – Piotr Matczak (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) Miejsce III:- Lider Wiśniowieckich – Wiktoria Balińska (Gimnazjum nr 3 w Kutnie) Miejsce II: – Szlachcic z Ukrainy – Albert Baranowski (Gimnazjum nr 3 w Kutnie) – Oboźny inflancki – Patrycja Dobrian (Publiczne Gimnazjum Katolickie)

Miejsce I: Warchoł – Katarzyna Poznańska (Gimnazjum nr 3 w Kutnie)

29 listopada, 2016|Aktualności|

Ostatni etap „Walki o tron”

28 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury odbędzie się ostatni etap larpa „Walka o tron 1733”, podczas którego odtworzona zostanie wolna elekcja.

„Walka o tron 1733” to historyczny projekt edukacyjny adresowany do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych przygotowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundację Budzenie Pasji z Krakowa. Kutnowski larp przenosi uczestników w niespokojne czasy po śmierci Augusta II. Do walki o tron stanęło wówczas dwóch kandydatów: syn poprzedniego władcy, królewicz Fryderyk August (późniejszy August III Sas) oraz Stanisław Leszczyński. Projekt składa się z trzech etapów, które mają za zadanie odtworzyć najważniejsze wydarzenia z lat 1733-1735.

Pierwszy etap (sejmiki konwokacyjne) realizowany był w dniach 24-28 października w kutnowskich szkołach. Każda klasa biorąca udział w projekcie reprezentowała inną ziemię rozległej Rzeczypospolitej i wyłoniła swoich posłów, którzy przeszli do kolejnego etapu.

Drugi etap (sejm konwokacyjny) odbył się 10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury. Uczniowie debatowali podczas sejmu konwokacyjnego nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron oraz że w wyborze władcy będą mogli uczestniczyć dysydenci. Zgromadzenie zaowocowało również zgłoszeniem kolejnego pretendenta do tronu, swoją kandydaturę ogłosił bowiem Janusz Antoni Wiśniowiecki.

Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy zdecydują wyłonieni na sejmikach przedkonwokacyjnych posłowie oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu największą liczbę punktów.

23 listopada, 2016|Aktualności|

„Walka o tron 1733”. II etap larpa

10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się II etap larpa „Walka o tron 1733”. Uczniowie wybrani w I etapie na reprezentantów debatowali podczas sejmu konwokacyjnego nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron oraz że w wyborze władcy będą mogli uczestniczyć dysydenci. Zgromadzenie zaowocowało również zgłoszeniem kolejnego pretendenta do tronu, swoją kandydaturę ogłosił bowiem Janusz Antoni Wiśniowiecki. W kuluarach sejmu szlachta oraz mieszczanie dbali także swoje prywatne interesy. Można było usłyszeć, m.in. szlachciców zachwalających swoją kandydaturę do ręki córki senatora czy kupców starających się sprzedać swoje towary.

_dsc9894

Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję, który zrealizowany zostanie 28 listopada w Kutnowskim Domu Kultury.

12 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

Ostatnie sejmiki przedkonwokacyjne. Zakończenie I etapu larp-a.

28 października przeprowadzono ostatnie sejmiki przedkonwokacyjne. Swoich reprezentantów na sejm konwokacyjny oraz wolną elekcję wybrały województwa ruskie oraz inflanckie. W szlachciców i mieszczan z tych ziem wcielali się uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką pana Małachowskiego oraz Publicznego Gimnazjum i Katolickiego Liceum SPSK w Kutnie (opiekunki: pani Wiśniewska i pani Kurkowska).

Posłowie wybrani podczas I etapu larpa spotkają się ze sobą 10 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury na sejmie konwokacyjnym, podczas którego określą zasady wolnej elekcji.

28 października, 2016|Aktualności|

Walka o tron w kutnowskich szkołach

Historyczny larp „Walka o tron 1733” to duży projekt edukacyjny realizowany na terenie Kutna przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Fundację Budzenie Pasji, który adresowany jest do uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych. Larp (ang. Live Action Role Playing) to popularna w krajach skandynawskich i anglosaskich forma edukacji pozaformalnej. To połączenie gry fabularnej z dramą szkolną, w której uczestnicy wcielają się w uprzednio przygotowane role i poprzez interakcje z innymi uczestnikami starają się realizować swoje cele.

larp-walka-o-tron

Larp historyczny kładzie nacisk na rozpatrywanie problemów polityczno-społecznych, odtwarzanie relacji i klimatu epoki. (więcej…)

25 października, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

Uniwersytet Otwarty – Oblicza sztuki

Już w lutym rusza Uniwersytet Otwarty – program edukacyjny dla dorosłych przygotowany wspólnie przez kutnowskie instytucje kultury. Biblioteka odkryje przed kutnianami tajemnice kosmosu, Kutnowski Dom Kultury zaprosi na warsztaty reżyserii filmowej, zaś zajęcia w Muzeum Regionalnym pozwolą lepiej poznać świat sztuki.

Uniwersytet Otwarty plakat

Poniżej przedstawiamy krótki opis zajęć z cyklu „Oblicza sztuki”:

  • 16.02.2016, godz. 17:00

Site-specific, czyli sztuka wpisana w miejsce realizacji i inne twórcze zjawiska w przestrzeni miast, na przykładach działań Krzysztofa Polkowskiego (dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku), Tomasza Czyżewskiego (Muzeum Regionalne w Kutnie) i Krzysztofa Bryły (młody artysta działający we Wrocławiu, autor prac z użyciem malarstwa iluzjonistycznego).

  • 22.03.2016, godz. 17:00

Rewitalizacja, sens zjawiska wg eksperta, Arkadiusza Bogusławskiego (pracownik Urzędu Miasta w Łodzi koordynujący rewitalizację Księżego Młyna). Wstęp Tomasza Czyżewskiego o Pejzażu Rudymentarnym.

  • 19.04.2016, godz. 17:00

Eksplozja koloru, o różnicach w traktowaniu barw przez symbolistów, akademików i współczesne „poradniki”.

  • 24.05.2016, godz. 17:00

Śledztwo w sprawie Rubensa opowieść o malarstwie barokowym powiązana z wystawą „Władze dekoracji, dekoracje władzy” prezentowaną na przełomie 2015/2016.

26 stycznia, 2016|Aktualności|

Nowa edycja zajęć w Uniwersytecie Dziecięcym

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza dzieci i nauczycieli klas I-III do uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięcym – rok akademicki 2014/2015.  (więcej…)

11 września, 2014|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|