Prezentujemy Państwu kolejne etapy realizacji zadania „Mistrz Tradycji” w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2020”. 10 – osobowa grupa młodych adeptów z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wraz z Mistrzem Antonim Kamińskim udoskonala swój warsztat twórczy. Efektem końcowym będzie wyrzeźbiona postać Anioła. We wrześniu przygotowana zostanie wystawa powarsztatowa, na której pokażemy Państwu powstałe prace. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Autorką i koordynatorką merytoryczną projektu jest Sylwia Kacalak – asystent działu etnograficznego

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultu
ry.

Print Friendly, PDF & Email