18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzealnika. Powodów do świętowania mamy jednak więcej. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze Muzeum otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. To już trzeci, po Kulturze ludowej i tradycyjnej (zadanie ” Mistrz tradycji”) i Ochronie zabytków archeologicznych (zadanie „Kutno. Powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym” ) wniosek rozpatrzony pozytywnie. Rozstrzygnięto nabór do programu dotacyjnego pn. „Kultura w sieci”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 60 mln zł. Program spotkał się z największym zainteresowaniem z dotychczasowych programów dotacyjnych NCK. Zgłoszono łącznie prawie 6 tys. wniosków, spośród których wyłoniono prawie 1200 zwycięskich pomysłów. Wśród nich (jako jedyny w Kutnie) znalazł się projekt Muzeum Regionalnego w Kutnie, dotyczący budowy nowoczesnego portalu internetowego pn. „Dzieje Kutna on – line”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 47 tys. zł.
Nowoczesny portal internetowy przyczyni się do upowszechnienia dorobku kultury z perspektywy lokalnego dziedzictwa narodowego. Dzięki narzędziom on-line dostępnym w sieci, poszerzony zostanie krąg odbiorców kultury i jej obecność w życiu społecznym. Znajdą się w nim m. in.: różnego rodzaju materiały dotyczące dziejów Kutna (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa unii polsko – saskiej), programy edukacyjne, prezentacje multimedialne, muzealne wystawy czasowe, wirtualne spacery. Planowane uruchomienie portalu nastąpi jesienią tego roku.
Autorami projektu są: Marcin Łukowczyk – Agencja Reklamowa „Curcuma”, dr Piotr Stasiak i dr Jacek Saramonowicz.

Print Friendly, PDF & Email