Muzeum pozyskało dofinansowanie dwóch zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna,
Numer zadania: 02213/20 – „Mistrz tradycji”
Termin realizacji zadania: 07.03 – 30.09.2020

Nazwa programu: Ochrona zabytków archeologicznych,
Numer zadania: 4429/20 – „Kutno. Powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym”
Termin realizacji zadania: 01.01.2020 – 31.12.2021

Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Print Friendly, PDF & Email