10 listopada 2019 roku miała miejsce uroczysta sesja Rady Miasta, poświęcona 100. rocznicy nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kutna Doktorowi Antoniemu Troczewskiemu. W jej trakcie zostały wygłoszone dwa wykłady. Pierwszym prelegentem był dr Piotr Stasiak, który swoje wystąpienie zatytułował ” Antoni Troczewski – obywatel Miasta Kutna”. dr Jacek Saramonowicz mówił natomiast o ” Antonim Troczewskim – twórcy i przywódcy obozu narodowego w Kutnie”. W tym dniu odbyła się także premiera wydawnictwa albumowego Muzeum Regionalnego w Kutnie „Archiwum Niepodległości”. Jest to publikacja, która prezentuje przegląd inicjatyw i wydarzeń patriotycznych zorganizowanych w Kutnie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Print Friendly, PDF & Email