W niedzielę 5 listopada 1916 roku punktualnie o godzinie 12.00 w sali teatralnej Domu Dochodowego w Kutnie, udekorowanej polskimi godłami i barwami narodowymi, odbyło się uroczyste zebranie z udziałem najważniejszych przedstawicieli społeczeństwa kutnowskiego oraz duchowieństwa. Naczelnik powiatu von Oppen odczytał w języku niemieckim akt proklamowania Państwa Polskiego, który następnie został przetłumaczony na język polski.

Po odczytaniu dokumentu wszyscy zebrani powstali z miejsc i trzykrotnym okrzykiem „hurra” powitali radosną informację. Następnie o godzinie 15.00 na rynku wojskowa orkiestra niemiecka odegrała trzy hymny: polski, niemiecki i austriacki. Całe miasto udekorowane było flagami niemieckich i biało – czerwonymi. Manifest dwóch cesarzy wywieszono do czytania w najważniejszych miejscach miasta. Zniesiona została równie tego dnia godzina policyjna i wolno było cała noc spacerować po ulicach Kutna bez przepustek.

Podsumowaniem uroczystości było, przygotowane przez amatorów na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej, odegranie komedii Michała Bałuckiego pt. „Gęsi i Gąski”. Cała sala teatralna Domu Dochodowego, jak wynika z relacji prasowej, wypełniona była po brzegi.

Print Friendly, PDF & Email