W PRL obchody kolejnych rocznic rewolucji październikowej urosły do rangi święta państwowego, październik ustanowiony został miesiącem przyjaźni polsko – radzieckiej. W szkołach odbywały się uroczyste akademie i wieczorki tematyczne. Zakłady pracy i inne instytucje podejmowały szereg zobowiązań, a by w ten sposób uczcić kolejną rocznicę rewolucji. Nad wszystkim czuwały władze partyjno- administracyjne.

Prace przy fundamentach nowej remizy strażackiej w Kutnie z okazji rocznicy rewolucji październikowej, 1950 rok. W pierwszym rządzie, czwarty od lewej Bronisław Kustosik.

W 1950 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej dla uczczenia „ 33 Wielkiej Rewolucji Październikowej” podjął decyzję o bezpłatnym wykonaniu fundamentów pod rozbudowujący się wówczas dom strażacki. Prace wykonywane były wieczorem i w nocy, a 21 października przeciągnęły się nawet do godzin porannych. W pracach tych czynny udział brał Bronisław Kustosik – ówczesny przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie. Z okazji rocznicy rewolucji OSP podjęło stosowną rezolucję: „…Solidaryzując się z całą polską klasą robotniczą w wysiłku o wykonanie planu 6-letniego i obronę pokoju, idąc zdecydowanie i twardo po linii wytkniętej przez nasz Rząd i awangardę PZPR, zmierzającej do ugruntowania podstaw socjalizmu w Polsce… czynni członkowie OSP w Kutnie postanawiają zobowiązać się do bezinteresownego wykonania wszystkich prac związanych z założeniem fundamentów pod rozbudowę Domu Strażackiego…” . Pracownicy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie zobowiązali się do uporządkowania podwórza przy gmachu Prezydium PRN ( załadowanie 200 m3 gruzu i ziemi). Pracownicy wydziału komunikacyjnego postanowili odnowić nawierzchnię na drodze Sójki – Gąbin na długości 1 km. Pracownicy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zobowiązali się do odgruzowania domów mieszkalnych w ramach remontów kapitalnych.

W okresie rządów W. Gomułki obchody były nieco skromniejsze , by ponownie nabrać blasku za czasów E. Gierka. W l977 roku z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej odbyła się akademia miejska z udziałem przedstawiciela Armii Radzieckiej. Zasłużonym działaczom komunistycznym wręczono listy gratulacyjne. Referat okolicznościowy wygłosił sekretarz KM PZPR w Kutnie ds. propagandy. W części artystycznej wystąpiła młodzież kutnowskich szkół oraz zespół artystyczny ze Związku Radzieckiego. Miejska akademią poprzedzały wieczorki i apele w zakładach pracy, instytucjach i szkołach. Wielu działaczy TPPR otrzymało honorowe odznaki towarzystwa. Zorganizowano również konkurs „Co wiesz o Kraju Rad?” dla młodzieży szkół średnich. Odbyły się również tradycyjne „Dni Filmu Radzieckiego” w Kinie „19 stycznia”.

dr Jacek Saramonowicz

Print Friendly, PDF & Email