Halina Wośko
Maria Barbara Spera
Marianna Banasiak
Wanda Koperska
Cztery wspaniałe kobiety. Cztery historie. Pamięć o wojnie i okupacji z perspektywy dziecka. Tak można podsumować spotkanie ze świadkami „czasów nieludzkich”. Nasze Bohaterki wyraziły zgodę, aby podzielić się tymi bolesnymi wspomnieniami. Podczas spotkania obecna była młodzież z kutnowskich szkół, dzięki czemu udało się nam zbudować międzypokoleniowy dialog. Ta „żywa lekcja historii” wypełniła salę po brzegi.  Z wielką atencją dla cudzych traum, szacunkiem i uważnością uczniowie zagłębili się w realia wojenne, poznając bezpośrednie relacje. Nad wszystkim czuwał dr Jacek Saramonowicz, a wydarzenia nie dałoby się zorganizować bez zaangażowania i pomocy Pani Marleny Kluk i Pana Andrzeja Zielonki. Po raz kolejny gościny użyczył nam Kutnowski Dom Kultury, któremu bardzo dziękujemy. Kierujemy też słowa uznania do Nauczycieli, którzy zdecydowali się wraz ze swoimi podopiecznymi  wziąć udział w „Spotkaniach z Historią”. 16 września 2019.
Print Friendly, PDF & Email