Kutnowska Grupa Tańca Dawnego ” La Danse” wystąpiła w czasie koncertu z okazji Jubileuszu 65- lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie ” Kasprowicz i Przyjaciele”.

Print Friendly, PDF & Email