Maj 2018 r. – Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców pt. „Miejsca pamięci w Kutnie” pod patronatem Starosty Kutnowskiego.

Celem konkursu było zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla mieszkańców miasta, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią regionu oraz popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. Przedszkolaki podczas spacerów z rodzicami odwiedzili i zobaczyli wiele miejsc, pomników, tablic związanych z historią regionu kutnowskiego. Powstało dużo ciekawych fotografii. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. W konkursie wzięli udział: Filip Jatczak, Barbara Pińkowska, Maja Okupska, Hubert Cukier, Julian Kaźmierczak, Kacper Szadkowski, Julia Sroka, Alicja Pilarska i Kamila Estal.

19 czerwca 2018 – quiz wiedzy o Kutnie pt. „Kutno – miasto róż”.

Zabawy kutnowskich przedszkolaków z PM Nr 8 „Promyczek” i PM Nr 16 „Calineczka”. Dzieci z najstarszych grup rozwiązywały zagadki słowne, obrazkowe, fotograficzne, układały puzzle, grały w grę „ścigankę”. Tematyka wszystkich zadań związana była z miastem rodzinnym – Kutnem, jego zabytkami, herbem, ważnymi miejscami i budynkami. Dzieci z obu przedszkoli otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie lokalnego patriotyzmu, przywiązania do rodzinnego miasta, poszerzenie wiedzy o Kutnie, jego zabytkach, charakterystycznych obiektach, ciekawych wydarzeniach, utrwalenie znajomości herbu miasta i kształtowanie szacunku do jego historii. W wydarzeniu wzięło udział 50 uczestników.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

22 października – 16 listopada 2018- konkurs fotograficzny „Selfie z bohaterem” (rozstrzygnięcie 30 listopada). Skierowany był do rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola. Uczestnicy wykonali zdjęcie z bohaterem – pomnikiem i dostarczyli je, oprawione w antyramę. Z prac konkursowych została utworzona galeria, eksponowana w holu przedszkola. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Konkurs ten miał na celu: kształtowanie postawy patriotycznej, wzbudzanie szacunku do bohaterów narodowych i lokalnych oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej historii rodzinnego miasta. W rywalizacji wzięło udział 9 osób.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

29 października 2018 roku dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 8 „Promyczek” w Kutnie zaprezentowały przedstawienie pt. „Kocham Polskę”. Wydarzenie artystyczne miało miejsce w czasie XVI Międzyprzedszkolnego Przeglądu Małych Form Scenicznych – Teatrzyku Przedszkolaków pod hasłem „Kto ty jesteś – Polak Mały”. Organizatorem inicjatywy było Przedszkole Miejskie Nr 15 „Bajka” w Kutnie.

Przedszkolaki, biorąc udział w przedstawieniu, przedstawiły piękno polskich miast zlokalizowanych wzdłuż Wisły, od gór do morza w oparciu o legendy i symbolikę poszczególnych regionów. Elementem łączącym była piosenka „Płynie Wisła, płynie”. Mali aktorzy wyrazili też swój szacunek i oddanie do ojczyzny poprzez uhonorowanie symbolu narodowego – flagi Polski.

Dzięki udziałowi w tej inicjatywie u przedszkolaków kształcono postawy patriotyczne poprzez prezentowanie symboli narodowych, budowano świadomość przynależności do ojczyzny oraz zapoznawano z miastami i regionami Polski, charakterystycznymi miejscami, atrybutami, znakami rozpoznawczymi poszczególnych miast.

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Szatkowski.

9 listopada 11:11 „Rekord dla Niepodległej” – wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się pięknym montażem słowno – muzycznym w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci recytowały wiersze oraz śpiwały piosenki o tematyce patriotycznej. W wydarzeniu wzięło udział 110 osób.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

27 listopada 2018 – VI Przegląd Inwencji Artystycznej ” Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”.

Dzieci z 6 kutnowskich przedszkoli zaprezentowały modę na przestrzeni wieku, charakterystyczną dla wybranego okresu historycznego od chwili odzyskania przez Polskę Niepdoległości. Na wybiegu w Cetrum Teatru Muzyki i Tańca pojawili się modelki i modele w strojach z lat 20. i 30., 50., 60., 70., 80. i 90. ubiegłego wieku aż po modę współczesną. Była to okazja do wspomnień z dawnych lat. Niejednemu widzowi zakręciła się łezka w oku, a dzieci mogły poznać i zobaczyć, jakie zmiany zachodziły w historii naszego kraju, również pod względem strojów. W trakcie przygotowań do przeglądu uczestnicy musieli przypomnieć sobie, jakie stroje obowiązywały w danym okresie historycznym.

Cele przedsięwzięcia: kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie u nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznawanie historii kraju, popularyzowanie wiedzy na temat kultury narodowej i zmian zachodzących w modzie polskiej na przestrzeni 100 lat.

W wydarzeniu wzięło udział 51 uczestników + widzowie.

Autor zdjęć: Piotr Szatkowski

Print Friendly, PDF & Email