7 maja 2018 r. – pogadanka pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Cel: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych spotkały się z Panem Wasilijem Dworeckim – przewodnikiem z Muzeum Regionalnego w Kutnie. Pan Wasilij rozmawiał z przedszkolakami o tym, kim jest patriota. W sposób łatwy i przystępny wytłumaczył dzieciom trudne pojęcia związane z patriotyzmem. Na koniec spotkania przedstawił prezentację multimedialną związaną z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. Jedną z ciekawostek prezentacji była informacja, iż właśnie w naszym mieście – Kutnie, Bonaparte zatrzymał się dwukrotnie podczas swej wyprawy na Moskwę. Uczestnicy: 40 osób.


13.06.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Finał konkursu recytatorskiego „Kto Ty jesteś? Polak mały.” Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. Utrwalanie poczucia dumy narodowej. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, promowanie młodych talentów. Udział w konkursie brały dzieci z wszystkich grup wiekowych. Eliminacje odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki, 5 – 6 latki. Nauczycielki wybrały po troje dzieci do części finałowej. W części finałowej konkursu brało udział 24 dzieci.

02.10.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Dzieci z grupy VI „Jeżyki” wraz ze swoją Panią przygotowały kodeks postaw patriotycznych. Przygotowanie kodeksu było podsumowaniem cyklu zajęć związanych z niepodległością. Jeżyki poznały legendę o Lechu, Czechu i Rusie, dowiedziały się o początkach powstania naszego państwa. Rozmawiały o symbolach narodowych. Utrwaliły poznane wcześniej barwy (flaga biało – czerwona) i symbole narodowe. Dzieci wspólnie z nauczycielką rozmawiały na temat, kogo można nazwać małym patriotą. Przedszkolaki znalazły odpowiedź na powyższe pytanie, a swoje wypowiedzi umieściły na plakacie. Uczestnicy: 16 osób.

08.11.2018r. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. W grupie VI nauczycielka przeprowadziła pogadankę dotyczącą postaw patriotycznych – jak zachowywać się podczas śpiewania hymnu państwowego, podczas uroczystości patriotycznych. Elementem pogadanki była informacja o lokalnym patriocie Antonim Troczewskim, który w sposób wybitny wykazywał postawy patriotyczne i był zaangażowany w budowanie wolnego Państwa Polskiego.Przedszkolaki oglądały widokówki, albumy i zdjęcia związane z Kutnem. Kolorowały herb naszego miasta. Dzieci wykonały prac plastyczne na temat: „Jestem młodym patriotą”. Uczestnicy: 19 osób

9 listopada 2018r. „Rekord dla Niepodległej.” – wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Celem przedsięwzięcia było odśpiewanie hymnu państwowego przez całą społeczność przedszkolną. W dniu 9 listopada o godz. 1100 w sali rekreacyjno – rehabilitacyjnej zebrało się 8 grup wraz z nauczycielami i punktualnie o godz.11: 11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. W biciu rekordu dla Niepodległej brało udział 130 osób.

28.11.2018r. „Polska w czterech porach roku” – konkurs plastyczny. Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie i Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie zorganizowały konkurs, którego celem było rozwijanie kreatywności plastycznej u dzieci, pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników, inspirowanej pięknem regionów Polski. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. W konkursie brały udział dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Każda placówka mogła dostarczyć maksymalnie 10 prac wykonanych dowolną techniką plastyczną, ukazujących piękno regionów Polski w różnych porach roku. W konkursie brało udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli.

Autorami zdjęć są nauczyciele z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

Print Friendly, PDF & Email