W listopadzie 2018 roku w Szkole miały miejsce następujące wydarzenia i inicjatywy:

6 listopada – Konkurs Historyczny „100 lat Niepodległej”, zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych w ZSNr1 i Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic Kutno”. Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości i propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży. Konkurs zorganizowano wśród uczniów Szkoły z klas: III A, IIIE, IAD, IE, Ie, Ii liceum i technikum. Uczestnictwo polegało na rozwiązywaniu testu wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości w kraju i regionie kutnowskim.

Wyniki: I miejsce Adam Romański IIIA, II miejsce Błażej Wilanowski IIIE, III miejsce Bartosz Sobczak IAD. W rywalizacji wzięło udział 33 uczniów.

7 listopada – Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodlełej” pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego. Przedsiewzięcie miało na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepdoległości oraz popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej. To także forma rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Sam udział w konkursie to oznaka przynależności do elitarnego grona wrażliwych na piękno języka ojczystego.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

a) klasy VII-VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Natalia Dębska, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
II miejsce – Anna Kowalczyk, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych,
III miejsce – Maja Syska, SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,
Wyróżnienie – Amelia Góral, SP im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku. b) klasy III gimnazjalne:
I miejsce – Zofia Chmielecka, ZS Nr 1 w Krośniewicach,
II miejsce – Natalia Sobczyk, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
III miejsce – Joanna Smakowska, SP Nr 5 im.H. Sienkiewicza w Kutnie,
Wyróżnienie – Marcelina Czajkowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.

W konkursie wzięło udział 21 uczestników.

9 listopada – Montaż słowno – muzyczny „Poetyckie drogi do niepodległości”.

Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wśród młodzieży idei niepodległościowych, popularyzację literatury ukazującej różne doświadczenia uczestników walk o wyzwolenie ojczyzny lub podejmującej refleksję nad tematem utraty wolności w aspekcie historycznym, egzystencjalnym, antropologicznym.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas: II a, II d i III i. Montaż podzielony na dwie części: recytatorską i wokalno-muzyczną zawierał między innymi teksty Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Antoniego Słonimskiego, które w odmienny sposób podejmowały problem utraty niepodległości oraz dążeń narodowowyzwoleńczych, wolności i tęsknoty za odrodzonym krajem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w całym procesie realizacji programu: wyborze repertuaru, recytacji utworów poetyckich oraz muzycznym wykonaniu między innymi takich utworów jak – „Taki kraj”, „Miejcie nadzieję” oraz „Kocham wolność”, co sprzyjało wymianie wzajemnych – pokoleniowych doświadczeń, a także uaktualnieniu obecnych w literaturze minionych epok literacko-kulturowych, wątków i tematów patriotycznych. W wydarzeniu wzięło udział. ok.1000 osób.

9 listopada godz. 11:11 – „Rekord dla Niepodległej”, czyli wspólne śpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego. Społeczność Szkoły odpowiedziała pozytywnie na propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej i przyłączyła się do zaproponowanej ogólnonarodowej formy uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział ok. 700 osób.

9 listopada – wykład historyczny „Polskie drogi do niepodległości” wygłoszony przez profesora Uniwersytetu Łódzkiego dr. hab. Dariusza Jeziornego – Dyrektora Instytutu Historii dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym (klasy I AD, II D, III D). Prelekcji wysłuchało 82 uczniów.

16 listopada – wycieczka edukacyjna „Patriotyzm wczoraj i dziś” . 100 uczniów Szkoły obejrzało spektakl „Dziady” w Teatrze Muzycznym w Łodzi (klasy IIA, IID, IIE oraz III i), dzięki czemu miłośnicy teatru rozwinęli swoje humanistyczne zainteresowania. Wydarzenie rozbudziło świadomość narodową oraz ciągłość tradycji i kultury.

W listopadzie została też wydana okolicznościowa gazetka szkolna „Chimera”. Zintegrowała ona społeczność uczniowską i rozbudziła patriotyzm lokalny, rozwinęła kreatywność uczniów, pogłębiła wiedzę z zakresu historii Polski, polskiej kultury oraz kształciła umiejętność współpracy w grupie.

Print Friendly, PDF & Email