Projekt : 100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę w PM nr 15 „Bajka”:

20 marca 2019 – konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”. Przedstawiciele wszystkich grup pięknie deklamowały wiersze na tle dekoracji, którą wcześniej wykonały dzieci z grup IV, V, VI i VII. Bajkowe przedszkolaki recytowały wiersze poetów, takich jak: Wisława Szymborska, Wanda Chotomska, Joanna Białobrzeska, Czesław Janczarski, Ryszard Przymus i Władysław Bełza. Każde dziecko uczestniczące w konkursie zostało nagrodzone dyplomem i książeczką. Liczba uczestników: 150 osób

Celem konkursu było: budzenie uczuć patriotycznych, rozróżnianie symboli narodowych oraz rozwijanie uczuć lokalnego patriotyzmu.

Autor zdjęcia: Monika Dębowska – Baranowska

11 kwietnia 2018 – spotkanie, którego celem było budzenie uczuć patriotycznych. Była to „żywa lekcja historii” przeprowadzona przez przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w składzie: Zbigniew Zagajewski, Sławomir Błaszczyk, Jarosław Włosek i Andrzej Włodarczyk. Tematem przewodnim była 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci były bardzo zainteresowane opowieściami o trudnej historii naszego kraju oraz walce o niepodległość. Najwięcej wrażeń dostarczył im pokaz zadań sekcji łączności powiązany z rozwijaniem linii telefonicznej oraz możliwością porozmawiania ze sobą przez telefon z czasów wojny. Bajkowe przedszkolaki mogły też dotknąć i obejrzeć elementy umundurowania i uzbrojenia żołnierza z 1939 r., a także przymierzyć żołnierskie nakrycia głowy oraz maskę przeciwgazową. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły członkom stowarzyszenia dyplom oraz zaproszenie na kolejne spotkanie z historią. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

Autor zdjęcia: Marta Taranowska

10 maja 2018 – Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej. Celem było budzenie uczuć patriotycznych oraz rozwijanie zdolności dzieci. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni byli pracownicy przedszkola, dzieci i rodzice. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie – Pani Danuta Blus oraz Prezydent Miasta Kutno – Pan Zbigniew Wdowiak. Gośćmi specjalnymi byli członkowie zespołu ludowego „Leszczynianki”.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Agnieszka Sobczyk, która przywitała wszystkich gości. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni przez prowadzącą Panią Martę Tarnowską do odśpiewania hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej kolejności dzieci z grupy Misie i Motylki wykonały dla gości taniec Polonez. Po tej części chłopcy wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie członkowie ludowego zespołu wokalno-instrumentalnego „Leszczynianki” wykonali pieśń „Białe róże”. A potem na przemian przedszkolaki z każdej grupy prezentowały wiersze o tematyce patriotycznej, a zespół ludowy wykonywał pieśni. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały śpiewniki, aby mogli włączyć się do śpiewania. Dzieci z grupy Puchatki zaprezentowały się w tańcu Krakowiak, a dzieci z grupy Krasnale odśpiewały pieśni: „Pierwsza kadrowa” oraz „Przybyli ułani”. W naszej codziennej pracy, a szczególnie podczas takich uroczystości chcemy kształtować u dzieci uczucia patriotyczne, poczucie przynależności narodowej oraz wdrażać najmłodszych do poszanowania naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.

Serdeczne podziękowania dla zespołu ludowego „Leszczynianki” za uświetnienie swoimi występami tego wydarzenia. Dziękujemy także Pani Danucie Blus, Panu Zbigniewowi Wdowiakowi oraz obecnym przedstawicielom lokalnych mediów. Rodzicom dziękujemy za współpracę oraz udział w tym wydarzeniu.

Uroczystości towarzyszyły następujące wystawy: wystawa prac konkursowych „Polska w oczach dziecka”, wystawa „Kutno dawniej i dziś” i wystawa pamiątek „100. rocznica odzyskania niepodległości”. Liczba uczestników: 170 osób.

Autor zdjęć: Olga Miller

21 czerwca 2018 roku – Konkurs Tańców Regionalnych. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały tańce wywodzące się z różnych regionów Polski:

dzieci z grupy „Kaczuszki” – zatańczyły taniec Koziorajka,

dzieci z grupy „Jeżyki” – zaprezentowały się w tańcu Klapok,

dzieci z grup „Sówki” i „Żabki” – wykonały tańce: Trojak, Waloszek, Grożony,

dzieci z grupy „Misie” – zaprezentowały Poloneza,

dzieci z grup „Puchatki” i „Motylki” – zatańczyły Krakowiaka.

Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy. W wydarzeniu wzięło udział 60 uczestników.

Autor zdjęć: Anna Kotkowska

20 października oraz listopad 2018 – Przedszkolaki na 100-lecie Niepodległości – Przegląd Małych Form Scenicznych. W Kutnowskim Domu Kultury odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych pt. „Kto Ty jesteś – Polak mały”, w którym wystąpili przedstawiciele wszystkich przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie. Organizatorem przeglądu było przedszkole „Bajka”. Jako gospodarze  przeglądu wystąpili jako pierwsi, w prezentacji pt. „Krótka historia Polski „- od zniewolenia do niepodległości”, przygotowanej przez Edytę Misiak, Annę Korczakowską i Sylwię Grzelak. Z kolei sześciolatki z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 pokazały prezentację pt. „Polska moja Ojczyzna”. „Hej flago biało-czerwona” to spektakl 4-5 letnich przedszkolaków z Niezapominajki. Ruchową interpretację walca Fryderyka Chopina „A Chopin wciąż gra” pokazały dzieci z PM nr 16 „Calineczka”. Promyczki dały przedstawienie pt. „Kochamy Polskę”. Przedstawiciele PM nr 5 Stokrotka zaprezentowali  spektakl pt. „Piękna nasz Polska cała”. Na zakończenie przeglądu zobaczyliśmy dzieci z IPM nr 3 Jarzębinka w prezentacji Legendy o Smoku Wawelskim. Jako gość honorowy wystąpił absolwent naszego przedszkola – Antoni Marzec. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka”. Spektakl cieszył się ogromną popularnością i wszystkie przedszkola zostały zaprezentowane w KDK-u dla całej społeczności. Liczba uczestników: 250.

Print Friendly, PDF & Email