Przedszkole Miejskie „Niezapominajka” zrealizowało projekt „Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości”. W jego ramach odbyły się :

 

Konkurs Wiedzy „Moja miejscowość Kutno” (16 maja 2018). Jego ideą było rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, pogłębienie wiedzy o własnym mieście i jego społeczeństwie, poznanie historii, herbów i najważniejszych zabytków Kutna dawniej i dziś oraz najwybitniejszych przedstawicieli regionu.

W rywalizacji wzięło udział 8 trzyosobowych zespołów składających się z dzieci 5-6 – letnich. Konkurs miał charakter gry dydaktycznej, co spotkało się z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem wśród małych uczestników. Podczas rozgrywki dzieci odpowiadały na pytania dotyczące najważniejszych ośrodków kultury, zabytków i historii swojego miasta, wykazywały się wiedzą na temat znajomości najwybitniejszych osób, które przyczyniły się do rozwoju Kutna i wniosły duży wkład w jego rozwój. Poziom wiedzy reprezentowany przez dzieci był na bardzo wysokim poziomie.

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, zorganizowany w ramach Przedszkola Młodych Patriotów ( 17 maja 2018). Celem przedsięwzięcia było: kształcenie postaw patriotycznych wśród najmłodszych dzieci, zachęcanie ich do poznawania historii kraju, rozwijanie zdolności wokalnych, zachęcanie do występów przed publicznością, a także wdrażanie do słuchania i wykonywania piosenek patriotycznych. Dzieci z najstarszych grup wiekowych zaprezentowały pieśni i piosenki wojskowe, powstańcze i patriotyczne. „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Pałacyk Michla” , „Wojenko, wojenko” , „Szara piechota”, „ Pierwsza kadrowa” rozbrzmiały głosami przedszkolaków i wzruszyły zgromadzonych widzów – dzieci, rodziców i nauczycieli. Występy dzieci podsumowała Pani Anna Walczak – zastępca Dyrektora PM nr 17. Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią pieśni i piosenki przybliżające historię naszego kraju oraz fakt, że dzieci – poprzez śpiewanie ich – również tę historię poznają w przystępny dla nich sposób. Mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a za swoje wykonania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek.

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Polska w czterech porach roku”. ( 22.10 – 08.11.2018 r.)

Głównymi celami konkursu było pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci inspirowanej pięknem regionów Polski w czterech porach roku, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W konkursie wzięło udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Organizatorami konkursu były dwa przedszkola: PM Nr 17 „Niezapominajka” oraz Integracyjne PM Nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

Jury przyznało 10 nagród głównych oraz 10 wyróżnień. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28.11.2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury. Nagrody i dyplomy wręczyła Starsza Inspektor Wydziału Oświaty pani Anna Michalska oraz panie Dorota Bonawenturczak – wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” i Małgorzata Wojciechowska – dyrektor Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Jarzębinka”.

Konkurs wiedzy o Polsce „Ojczyznę swoją znamy, Ojczyznę swą kochamy” ( 29 listopada 2018)

Celem przedsięwzięcia było: popularyzowanie wiedzy o Polsce, rozwijanie zainteresowania historią, kulturą i tradycją własnego kraju, budowanie tożsamości i poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

W zmaganiach wzięły udział dzieci 5 i 6 – letnie. Czteroosobowe zespoły reprezentujące każdą grupę doskonale poradziły sobie z rozwiązaniem wszystkich zadań. Dzieci wykazały się wiedzą na temat polskich symboli narodowych, znajomością hymnu Polski, legend związanych z naszym krajem. Przedszkolaki wskazywały na mapie Polski charakterystyczne miejsca, miasta, rzeki i regiony i tym samym udowodniły, że doskonale znają swoją Ojczyznę. Fakt ten podkreśliła pani Wicedyrektor Anna Walczak, gratulując dzieciom wiedzy i przygotowania do konkursu.

 

Print Friendly, PDF & Email