Antoni Fortunat Marian Troczewski to postać niezwykle zasłużona dla Kutna i jego mieszkańców. „Nie było dziedziny życia społecznego, w której nie pozostawił swojego śladu, inicjując lub inspirując swoich współpracowników do działania na rzecz rozwoju miasta pod względem gospodarczym, ekonomicznym i kulturalnym”, piszą autorzy książki o Doktorze, Jacek Saramonowicz i Piotr Stasiak. 
W 90. rocznicę śmierci pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Kutna Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński i Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie Grzegorz Skrzynecki zapraszają na uroczystości upamiętniające postać Antoniego Troczewskiego. Do końca listopada, w salach Ratusza, można oglądać ekspozycję „Gabinet doktora Troczewskiego. Lekarze kutnowscy w XIX i na początku XX wieku”. 7 listopada, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, odbędzie się sesja popularnonaukowa, po której zaprezentowane zostaną prace nagrodzone w konkursie „Portret dr. Antoniego Troczewskiego”. 10 listopada będzie miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika dr. Antoniego Troczewskiego ( ul. 29 Listopada 4) .
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach.

Print Friendly, PDF & Email