Mieszkańcy Kutna i okolic zasłużeni w walce o niepodległość na podstawie archiwaliów z Centralnego Archiwum Wojskowego :

  1. Izydorczyk Jan, ur. 1898 w Kutnie, st. wachmistrz 30 pułku strzelców kaniowskich, odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

  2. Magnowski Teofil, rolnik z Muchnic, odznaczony w 1931 roku Krzyżem Niepodległości

  3. Magnuski Adam,ps. „Zawiślak”, ur. w 1898 roku, szewc z Kutna, odznaczony Medalem Niepodległości w 1932 roku.

  4. Maj Michał, ur. w1885 roku w Kutnie

  5. Adamala Maria z Kutna

  6. Adamczewski Bolesław, ur. w 1899 r. z Kutna

  7. Adamczewski Stanisław, ur. w 1897 r., Łąkoszyn

Print Friendly, PDF & Email