Oferta dla przedszkoli

 

Oferta dla szkół podstawowch

ETNOGRAFIA

Rzeźba Kutnowska, jaka ona jest?

Uczniowie poznają ludową rzeźbę regionu kutnowskiego.

Jak to w izbie wiejskiej było.

Zajęcia poświęcone dawnemu budownictwu i życiu na wsi.

Przy wigilijnym stole.

Pierwsza gwiazdka. Opłatek. Wigilia. Choinka. Pasterka. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

Od Niedzieli Palmowej po lany poniedziałek.

Zajęcia poświęcone dawnym zwyczajom i wierzeniom towarzyszącym Świętom Wielkanocnym.

Z wizytą u rzeźbiarza

Wyjście do pracowni twórcy ludowego.

Jak powstaje rzeźba?

Jak powstaje haft?

Spotkanie z Kutnowskimi twórcami ludowymi.

PRZYRODA

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Drapieżniki Polskich lasów

Zajęcie prezentujące życie i zachowanie dzikich zwierząt żyjących na wolności i w ogrodach zoologicznych.

Pierzaści mieszkańcy lasu

Zajęcia poświęcone ornitologii, rozpoznawaniu ptaków po odgłosach, ubarwieniu, wymiarach.

SZTUKA

Co można zobaczyć na portrecie.

Ćwiczenie wyobraźni i twórczego myślenia, uwrażliwiające na detale w sztuce. Analiza wybranych obrazów, aby dowiedzieć się, w jakim celu malowano portrety.

Ile jest kolorów?

Uczestnicy zapoznają się z zasadami mieszania farb, podejmą działalność twórczą, posługują się takimi środkami wyrazu artystycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie.

HISTORIA

Hej kto Polak na bagnety”.

Bitwa nad Burą.

Lekcja przybliżająca przebieg oraz znaczenie bitwy. Uzupełnieniem jest prezentacja uzbrojenia i umundurowania żołnierzy polskich i niemieckich.

Nasze żołnierzyki – 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”

Historia Pułku ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej oraz Kampanii Wrześniowej. Pobyt Pułku w Kutnie i rola, jaką odegrał w mieście.

Możemy być z nich dumni.

Znani mieszkańcy Kutna, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, oraz zapisali się w historii Polski.

Poznajemy herby Kutna.

Uczestnicy dowiedzą się czym, zajmuje się heraldyka oraz zapoznają się z historią herbu miasta Kutna.

Kutno w czasie i przestrzeni

Spacer po mieście.

Lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailowo:
Tel. (24)254-79-64, kom. 505 019 890
E-mail: oświata@muzeumkutno.com

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o informację. Zajęcia prowadzone ssą w grupach do 25 osób, nie łączymy klas.

Opłaty za udział w zajęciach:

Lekcja Muzealna- 2,50zł

Warsztaty- 5zł

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

HISTORIA:

Największa bitwa wrześniowa.

Lekcja przybliżająca przebieg oraz znaczenie bitwy nad Bzurą. Uzupełnieniem jest prezentacja uzbrojenia i umundurowania żołnierzy polskich i niemieckich.

Historia 37 Łęczyckiego Pułk Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Historia Pułku ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej oraz Kampanii Wrześniowej. Pobyt Pułku w Kutnie i rola, jaką odegrał w mieście.

Znani mieszkańcy Kutna

Znani mieszkańcy Kutna, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, oraz zapisali się w historii Polski.

Błękitna Armia Generała J. Hallera i jej kutnowski epizod.

Powstanie i historia Błękitnej Armii gen. Hallera. Pobyt oddziałów armii Hallera w Kutnie.

Bitwa pod Kutnem w roku 1914.

Lekcja przybliża przebieg bitwy pod Kutnem, która doprowadziła do opuszczenia miasta przez Rosjan po ponad stuletnich rządach.

SZTUKA:

Spotkania ze sztuką

Zajęcia zapoznają uczestników z wybranymi kierunkami w sztuce na przestrzeni wieków.

Awangarda

Zajęcia wyjaśnią, co jest istotą sztuki awangardowej, przybliżą twórczość awangardowych artystów. Ukazane zostaną rewolucjonizujące sztukę nurty, które pojawiły się na początku XX wieku we Francji, Włoszech, Rosji czy Holandii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, co świat sztuki zawdzięcza takim twórcom jak: Picasso, Braque, Marinetti, Gonczarowa, Malewicz czy Modrian.

Architektura Drewniana regionu Kutnowskiego

Lekcja poświęcona budownictwu drewnianemu. Przybliża uczestnikom zasady konstrukcji budowli drewnianych na obiektach z regionu kutnowskiego.

Jak odczytać dzieło sztuki

Zajęcia omawiające poszczególne elementy składające się na opis dzieł sztuki.

ETNOGRAFIA:

Rzeźba Kutnowska, jaka ona jest?

Uczniowie poznają ludową rzeźbę regionu kutnowskiego.

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Z wizytą u rzeźbiarza

Wyjście do pracowni twórcy ludowego.

Jak powstaje rzeźba?

Jak powstaje haft?

Spotkanie z Kutnowskimi twórcami ludowymi.

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailowo:
Tel. (24)254-79-64, kom. 505 019 890
E-mail: oświata@muzeumkutno.com

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o informację. Zajęcia prowadzone ssą w grupach do 25 osób, nie łączymy klas.

Opłaty za udział w zajęciach:

Lekcja Muzealna- 2,50zł

Warsztaty- 5zł

Print Friendly, PDF & Email