Ze zbiorów ikonograficznych Muzeum Regionalnego w Kutnie.

Print Friendly, PDF & Email