Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły zorganizowała z kolei Tydzień Patriotyczny, sygnowany nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. W czasie tym prezentowano projekty multimedialne, albumy i gazetki, przeprowadzono karaoke pieśni patriotycznych, konkurs historyczny „Odzyskanie niepodległości” i polonistyczny „Dla Niepodległej”. Uczniowie spotkali się z członkiem Stowarzyszenia Historycznego 37 Pułku Piechoty i wzięli udział w debacie. Jej temat dotyczył „Dróg do niepodległości w Kutnie”, a poprzedziła ją prezentowana w holu szkoły wystawa – kalendarium wydarzeń z lat 1914-1918. Młodzież tworzyła komiks „Ku niepodległej” oraz wzięła udział w uroczystej akademii z udziałem członków Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych w Kutnie. 

Fot. Tomasz Pasiński

Innym projektem Szkoły nr 9 był turniej wiedzy „Kocham Cię, Polsko!” dedykowany klasom trzecim, połączony z tworzeniem biało- czerwonego łańcucha. Odbył się ponadto konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” i rywalizacja sportowa „Młodzi patrioci”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie postaw patriotycznych , poczucia przynależności do Ojczyzny, poszerzenie wiedzy na temat naszego kraju poprzez formę zabawy. W poszczególnych turniejach brały udział całe klasy. Wychowawcy przygotowali uczniów do konkursu recytatorskiego, w którym zaprezentowane zostały najpiękniejsze teksty literackie opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, które najpełniej oddają patriotyzm, bohaterstwo, siłę, wiarę , emocje, poświęcenie i zaangażowanie narodu na przestrzeni wieków.

Drogi do wolności w kutnowskiej Dziewiątce’’.

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.

Chcąc uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie został opracowany ogólnoszkolny projekt pt. „Drogi do wolności”. Uczniowie otrzymali zadania do realizacji, m. in. wykonanie kącika patriotycznego, albumów o tematyce dotyczącej walki o niepodległość, sondy na temat: „Jestem Polakiem, dlatego jestem dumny z…” .

Owoce tej pracy w formie ścieżki edukacyjnej złożonej z plastycznych ekspozycji oraz wystaw fotograficznych i dokumentalnych można było podziwiać przez cały listopad w szkolnym holu. Imprezami towarzyszącymi był happening „Opleciona biało-czerwoną” połączony z „Listem do potomnych” oraz wieczornica „Polska słowem i muzyką malowana”. W tym poruszającym wydarzeniu, które odbyło się w nastrojowej scenerii listopadowego wieczoru, zaprezentowali się uzdolnieni artystycznie uczniowie Szkoły.

Podsumowaniem projektu była uroczysta akademia i wzięcie udziału w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Każdy uczeń przemierzył polską drogę do wolności, podążając brzozową aleją i śledząc wydarzenia historyczne związane z walką o niepodległość.

Społeczność uczniowska i zaproszeni goście mogli przeżyć niezwykłe chwile, pełne dramatyzmu, dumy i radości, oglądając sceny z przeszłości naszej Ojczyzny. Spektakl składał się z ujmujących scen, z wykorzystaniem technik multimedialnych, pantomimy, układów choreograficznych. Ich dopełnieniem była przejmująca muzyka i słowo poetyckie. Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie uczniów, dla których udział w tym przedsięwzięciu był niezapomnianym przeżyciem i wyrazem dumy, że są Polakami, od których zależy przyszłość naszego kraju.

Dziewiątka dla Niepodległej

W słoneczne, sobotnie przedpołudnie, 22 września, na boisku Szkoły odbył się festyn z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem: „Spotkajmy się przy biało-czerwonej”. Była to impreza otwarta, w której uczestniczyli uczniowie kutnowskich szkół podstawowych oraz społeczność lokalna.

Uroczystego otwarcia festynu dokonali: Wiceprezydent Miasta Kutno – Pan Zbigniew Wdowiak, Dyrektor Szkoły – Pani Małgorzata Margulska – Haczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Iwona Maciejewska. W pierwsze patriotyczne uniesienia wprawiła wszystkich zebranych pieśń pt. „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Chóru SPERANZA.

Wśród zaproszonych gości byli również: Wiceprezydent Miasta Kutno – Pan Jacek Boczkaja, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Pan Jarosław Kotliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Mariusz Sikora.

Imprezę poprowadzili: Pani Aneta Marczak – nauczycielka matematyki i Pan Rafał Wiśniewski – przedstawiciel rodziców.

Organizatorzy starali się zapewnić uczestnikom moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

Print Friendly, PDF & Email