8 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbył się Piknik Patriotyczny, realizowany w ramach projektu „ 100-lecie Niepodległości”. Miał on na celu budowanie postaw patriotycznych wśród uczniów i ich rodzin, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego oręża, kształtowanie szacunku dla wartości, symboli i tradycji narodowych, a także włączanie młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W tym dniu uczniowie klas IV-VII wzięli udział w spotkaniu z grupą rekonstrukcyjną 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty. Wzruszającym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku. Oprawę muzyczną zapewnili harcerze. 

W ramach projektu „ 100 lecie Niepodległości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kutnie odbyło się wydarzenie zatytułowane „ Sto lat Niepodległej”. Z inicjatywy nauczycieli: Wiesława Leśniewskiego, Zofii Babeckiej i Izabeli Smolarek zorganizowano akademię szkolną. Celem wydarzenia było kształtowanie postawy patriotyzmu, wzbogacanie historycznej wiedzy uczniów ( odrodzenie państwa polskiego), rozwijanie i pogłębianie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, uświadomienie ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu.

7 listopada społeczność Szkoły obchodziła uroczyście 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Czasy zaborów, okres I wojny światowej stały się wydarzeniami pozostającymi głęboko w pamięci. Podczas akademii uczniowie przybliżyli wydarzenia upamiętniające rok 1918. Młodzi artyści wspaniale oddali ducha tych czasów, pełnych nadziei i szczęścia.

O oprawę muzyczną zadbała pani Magdalena Frankowska , która wraz z grupą niezwykle utalentowanej młodzieży przygotowała pieśni patriotyczne: „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Białe róże” czy „Przybyli ułani”. Pieśni te zostały wspólnie odśpiewane wraz z 850 uczniami uczestniczącymi w akademii. Strawa dla ducha została uzupełniona porcją słodkości. Cukiernia Wasiakowie przygotowała wspaniały, patriotyczny tort. Oprócz tego na uczniów czekało blisko 50 słodkich wypieków – efekt pracy rodziców.

Autorka zdjęć: Anna Dębska

9 listopada o godz. 11:11 miał miejsce „Rekord dla Niepodległej”. Celem akcji było wprowadzenie uczniów w świat wartości, rozbudzanie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego, kształtowanie przywiązania do symboli narodowych, polskiej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń.

Szkoła tym samym włączyła się w ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Radę dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wszyscy uczniowie w pięknych galowych strojach z elementami patriotycznymi zebrali się w hali sportowej. Wydarzenie rozpoczął dyrektor placówki Pan Jarosław Koszański, który w swoim wystąpieniu nawiązał do okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, jak ważną datą dla każdego Polaka jest dzień 11 listopada. Wszyscy zgromadzeni (blisko 850 osób) punktualnie o godz. 11:11 odśpiewali hymn narodowy przy akompaniamencie pani Agnieszki Adamek , nauczyciela muzyki. Śpiew zakończył wystrzał biało – czerwonego konfetti. Na koniec głos zabrał obecny na uroczystości Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński, który zaprosił wszystkich na miejskie obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała społeczność szkolna mogła również zapoznać się z przygotowaną przez uczniów okolicznościową gazetką „Niepodległa”. Zwieńczeniem uroczystości było zasadzenie w szkolnym ogrodzie botanicznym dębu, symbolu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Autorka zdjęć: Anna Dębska

Szkoła realizuje projekt „100 lecie Niepodległości”. W jego ramach odbył się konkurs plastyczny w formie lapbooka pod patronatem Starosty Kutnowskiego, Prezydenta Miasta Kutno, Wójta Gminy Kutno „Niepodległa 1918. Drogi do niepodległości”. Czas trwania: wrzesień – listopad 2018. Uroczyste rozstrzygnięcie – 27 listopada 2018 r.

Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filii w Kutnie (Agnieszka Mikołajczyk) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie (Izabela Smolarek, Małgorzata Jaworska). Patronat nad konkursem objął Starosta Kutnowski, Prezydent Miasta Kutno oraz Wójt Gminy Kutno. Celem konkursu było:

– włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

– zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,

– przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

– umiejętność przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy,

– umiejętność analizy i selekcji informacji,

– kształtowanie umiejętności organizacji pracy, analizy i łączenia faktów,

– propagowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania.

W uroczystości wzięli udział: pani Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno, pani Iwona Kaca, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, pan Jacek Korowajski, Sekretarz Miasta Kutno, pan Marcin Paszkowski, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka. Zakres treści był dowolny, obejmujący proces odzyskania niepodległości w roku 1918 i/lub wydarzenia i postaci związane z najnowszą historią Polski.

Inicjatywa była elementem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki podjętemu zadaniu, uczniowie zapoznali się z problematyką odzyskania i obrony niepodległego bytu, kształtowali poczucie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji i historii narodu polskiego. Uczestnicy wykazali się twórczym myśleniem, zaprezentowali własne uzdolnienia, talenty i zainteresowania.

Na konkurs wpłynęło 69 prac uczniów klas IV-VIII i III klas gimnazjów z 13 szkół powiatu kutnowskiego. Wszystkie prace zostały ocenione przez komisję w składzie: Kazimierz Śwircz (Muzeum Regionalne w Kutnie), Andrzej Olewnik (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie), Agnieszka Mikołajczyk (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi Filia w Kutnie).

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: klasy IV – VI i klasy VII – VIII oraz III klasa gimnazjum

Osoby nagrodzone

Kategoria: klasy IV – VI

I miejsce

Zuzanna Pakulska, Marta Matysik – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach, nauczyciel Joanna Kołodziejska

II miejsce

Lena Koralewska, Anna Olczak – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, nauczyciel Marzena Dwojacka

III miejsca

• Michał Olejnik – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Patrycja Cieślik, Marta Walczak, Zuzanna Olejniczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

Wyróżnienia

• Wiktoria Klimczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Justyna Byczkowska, Anna Byczkowska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Mateusz Zachwieja, Igor Przybysz, Julia Mączyńska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Aleksandra Batorska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie, nauczyciel Edyta Lubasińska

• Dawid Zachwieja, Kacper Kuraszewski – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Sebastian Florczak, Jakub Siemiński, Mariusz Florczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

Kategoria: klasy VII – VIII oraz III klasa gimnazjum

I miejsce

Joanna Łuczak, Dominika Gierowska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

II miejsce

Julia Olszewska – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, nauczyciel Anna Dziuba

III miejsce

Szymon Krzeszewski, Tobiasz Krzeszewski – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach, nauczyciel Elwira Olkiewicz-Bujko

Wyróżnienia

• Michalina Ciemieniewska, Marta Czerwińska, Julia Lewandowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie, nauczyciel Barbara Wiśniewska

• Justyna Kubiak, Agata Śniecikowska – Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Maja Syska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, nauczyciel Izabela Smolarek

• Amelia Czerbniak, Julia Skonieczna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Jan Grabski, Martyna Sobczak, Gabriela Kucharczyk – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, nauczyciel Beata Paluchowsk

• Dominik Tarczyński – Szkoła Podstawowa im. Jana

• Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Magdalena Parzęcka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Malwina Zielińska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Piotr Zembrzuski – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, nauczyciel Jolanta Lewandowska

• Jury przyznało dwie równorzędne nagrody specjalne dla szkół, z których dostarczono najciekawsze prace: dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oporowie.

Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszył wernisaż prac uczniów.

Autor zdjęć: Anna Dębska

Print Friendly, PDF & Email