W ramach projektu odbywały się cykliczne spotkania mające na celu poszerzyć wiedzę dzieci z wielu dziedzin: archeologii, sztuki, historii, etnografii i in.

W roku szkolnym 2017/2018 w Uniwersytecie Dziecięcym uczestniczyło 680 małych studentów 1-3 z 36 klas kutnowskich szkół podstawowych. Zajęcia dostosowane były do wieku słuchaczy.

Na spotkaniu wprowadzającym klasy pierwsze poznawały instytucję muzeum, następnie historię herbu Kutna. Na grudniowej lekcji zatytułowanej „Po co owadom zapylający dym?” przyglądały się z bliska życiu pszczół. Styczniowo-lutowe zajęcia „Co możemy zobaczyć na portrecie” pozwalały na ćwiczenie wyobraźni, twórczego myślenia oraz uwrażliwiały na detale w sztuce. Marzec poświęcony był animacji; na lekcjach uczestnicy próbowali wprawić nieruchome obrazki w ruch, wykorzystując proste zabawki optyczne wynalezione w XIX wieku.

Kwietniowe zajęcia zapoznały najmłodszych studentów z drapieżnikami polskich lasów.

Uczniowie z klas drugich zastanawiali się: ile jest kolorów, jak powstały nazwiska oraz dlaczego ludzie malują po murach.

W marcu studenci zmierzyli się z muzyką, próbując ją stworzyć bez instrumentów. Kwietniowa sesja poświęcona były zawodom, które trudno spotkać we współczesnym świecie.

Studenci z trzecich klas odkrywali zakamarki świata, tajemnicę enigmy oraz historię powstawania miast. Zastanawiali się, co jedzono na dworze królewskim, skąd się biorą słowa oraz jak powstało pismo.

Na majowych zajęciach wszyscy uczestnicy tworzyli birety studenckie, w których przyjdą na uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego 15 czerwca.

Print Friendly, PDF & Email