14 kwietnia 1940 roku na terenie dawnej cukrowni „Konstancja” w Kutnie okupanci utworzyli getto. Obszar ten stał się miejscem gehenny dla 8000 Żydów nie tylko z miasta, ale i całego powiatu kutnowskiego. Upamiętniając tę smutną rocznicę, Muzeum Regionalne w Kutnie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego prezentuje wystawę plenerową pt. „Początek końca. Tragedia kutnowskich Żydów”. Czarno-białe, archiwalne fotografie są bolesnym reportażem z tamtych czasów. Przedstawiają nie tylko koszmarne realia życia w getcie, ale również dokumentują drogę do jego utworzenia.

Tragiczny los Żydów zakończył transport do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.
Wystawa porusza także wątek dewastacji pomnika kutnowskich ofiar Holokaustu, wzniesionego na Kirkucie.

Print Friendly, PDF & Email