W dniu 13 lutego br. podczas sesji Rady Miasta Kutno, Prezydent Miasta Kutno wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Kutno oraz Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Kutnie wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursów regionalnych. Konkursy te odbyły się w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie, w dniach: 19 grudnia (dla uczniów gimnazjalistów) i 20 grudnia 2017 r. (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) pod nazwą „Kutno – ludzie, historia, zabytki”. Honorowym patronatem konkurs objął Prezydent Miasta Kutna.

Rozwiązywane przez uczniów testy skonstruowano na wzór arkuszy egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czego dowodem był arkusz egzaminacyjny, a w nim 2 rodzaje zadań testowych (zamknięte i otwarte) oraz aspekt równoległego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów (m.in. wykorzystano teksty źródłowe o Kutnie, ikonografię, mapy). Twórcami zadań testowych byli nauczyciele z kutnowskich szkół.

W zmaganiach konkursowych łącznie uczestniczyło 99 uczniów. Uczniowie, którzy wykazali się najwyższą wiedzą i kompetencjami, uzyskali tytuły laureatów konkursu (zajęli miejsca od I do V) i otrzymali nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu i ich nauczycieli będzie wycieczka do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej.

W grupie gimnazjalistów nagrodzono:

 1. Michała Olesińskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego,

 2. Gerarda Podlewskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego,

 3. Szymona Pietrzaka ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza,

 4. Oliwię Lamperską ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz.
  J. Piłsudskiego, Gabrielę Kamińską i Marię Krupińską ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza

W grupie szkół ponadpodstawowych nagrodzono:

 1. Mateusza Jóźwiaka z Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego,

 2. Paulinę Konwerską z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dra A. Troczewskiego,

 3. Aleksandrę Więckowską z I Liceum Ogółnokształcącego im. gen. J. H. Dąbrowskiego,

 4. Kacpra Andrzejczaka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
  A. Troczewskiego

 5. Małgorzatę Olkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
  J. H. Dąbrowskiego

Podczas uroczystości gratulacjami i nagrodami wyróżnieni zostali także nauczyciele z kutnowskich szkół, których uczniowie uzyskali zaszczytny tytuł laureata konkursu. Byli to: pani Grażyna Grobelska, pani Anna Woś, pani Aleksandra Szymczak, pan Grzegorz Wojtasiak oraz pan Grzegorz Jaskułowski

Print Friendly, PDF & Email