8 grudnia zakończyła się w Kutnie „Walka o tron 1733”. Ostatnim etapem projektu edukacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Fundacji Budzenie Pasji z Krakowa był larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy decydowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, I Liceum Ogólnokształcącego PUL, II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza, Liceum Katolickiego SPSK oraz Zespół Szkół Nr 2 w Kutnie, wybrani na sejmikach przed konwokacyjnych na posłów oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu projektu największą liczba punktów. Gdyby to w ich rękach leżał los Rzeczypospolitej, Stanisław Leszczyński zostałby wybrany na króla w czasie wolnej elekcji. Na tym nie zakończyły się larpowe rozgrywki, wyborowi sprzeciwili się pozostali kandydaci: Fryderyk August i Janusz Antoni Wiśniowiecki oraz ich sprzymierzeńcy, którzy zawiązali konfederację i wypowiedzieli wojnę stronnikom Leszczyńskiego. Przy wsparciu wojsk udało się jednak pokonać oponentów i utrzymać się na tronie. A zatem historia zakończyła się panowaniem Stanisława Leszczyńskiego, inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości.

Wszyscy uczestnicy ostatniego etapu larpa otrzymali od Muzeum nagrody rzeczowe.

Nagrodzono najlepszego elektora, którym została Liwia Marciniak (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie) dwóch posłów: Katarzynę Poznańską ( II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza), Kacpra Margulskiego (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kutnie). Michał Olesiński otrzymał nagrodę za najlepszego aktora oraz przyznano dwa wyróżnienia: dla Karoliny Żak (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie) i Wiktora Dobriana (Liceum Katolickie SPSK w Kutnie).

Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Print Friendly, PDF & Email