Na zajęciach zatytułowanych Poznajemy herby Kutna, uczniowie klas pierwszych odkrywali historię herbu miasta. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, czym jest herb oraz jak na przestrzeni wieków zmienił się herb Kutna.

Uczniowie klas drugich biorący udział w zajęciach Jak powstały nazwiska przeanalizowali proces kształtowania się nazwiska na przestrzeni wieków. Zastanawiali się nad pochodzeniem własnego nazwiska oraz układali nazwiska według przeanalizowanych na zajęciach historycznych procesów ich tworzenia.

Klasy trzecie uczestniczył w zajęciach, Jak powstało pismo, zajęcia przybliży uczestnikom pisma starożytnych cywilizacji. Uczestnicy spróbowali swoich, sił pisząc: hieroglifami, alfabetem morse’a, cyrylicą czy porozumiewając się językiem migowym.

Print Friendly, PDF & Email