Sejm konwokacyjny będący drugim etapem larpa historycznego „Walka o tron 1733” realizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie i Fundację Budzenie Pasji z Krakowa odbył się w piątek 24 listopada w Kutnowskim Domu Kultury. Uczniowie podczas sejmu konwokacyjnego debatowali nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy nie będą mogli walczyć o królewski tron, dysydentów dopuszczono do spawania urzędów ziemskich. Sejm wybrał posłów do kandydatów na króla oraz deputatów do sądu sejmowego. Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy zdecydują wyłonieni na sejmikach przed konwokacyjnych posłowie oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu największą liczbę punktów. III etap podsumowujący odbędzie się 8 grudnia o godz. 12.00 w sali tarasowej KDK.

Serdecznie zapraszamy

Print Friendly, PDF & Email