12 września 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Kutnie gościł Paweł Piotrowski, wnuk st. sierżanta Stanisława Darasza, żołnierza 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Stowarzyszenie Historyczne Pułk ‘37 – współgospodarz spotkania, członkowie Rodziny i Przyjaciele Pawła Piotrowskiego oraz członkowie Rodzin Dzieci Pułkowych. Po przywitaniu przybyłych przez Dyrektora Muzeum Grzegorza Skrzyneckiego i prezesa Stowarzyszenia Wiesława Paluchowskiego. Paweł Piotrowski przekazał do zbiorów muzealnych tablicę – szyld, która znajdowała na budynku dawnych koszar przy ul. Bema w Kutnie. Dyrektor zrewanżował się Gościowi kopią pamiątkowego tableau wykonanego z okazji wręczenia 37 pułkowi sztandaru przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Następnie Pan Paweł Piotrowski zaprezentował postać Dziadka, uczestnika walk na terenie Austrii i Włoch w czasie I wojny światowej, żołnierza 37 pp, a także więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Stanisław Darasz urodził się w Zabłotkach w powiecie przemyskim 5 lutego 1892 roku. W czasie I wojny światowej wcielony do armii austriackiej, walczył między innymi nad Piawą. W obliczu nieuchronnej klęski zaborców, Polacy transportami wojskowymi udali się z Włoch na ziemie polskie. Podczas walk o Zasanie w Przemyślu powstał zalążek pułku, który od 1919 roku nosił nazwę 37 pułk piechoty. Podczas wojny polsko-ukraińskiej pułk walczył w obronie Lwowa, a następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po zakończeniu działań militarnych na Kresach Stanisław Darasz wraz z pułkiem trafił do Łęczycy, a w1926 r. do Kutna. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w kampanii wrześniowej. Po klęsce armii polskiej, 9 października 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony 18 marca 1940 r. z powodu złego stanu zdrowia. W czerwcu 1940 r. zgłosił się do oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, walcząc w rejonie Wyszkowa, Sokołowa i Siedlec. Po zakończeniu wojny wrócił do Kutna, gdzie przez wiele lat prowadził zakład krawiecki. Zmarł w 1973 roku.
Potem prezes Stowarzyszenia Wiesław Paluchowski przedstawił prezentację poświęconą pobytowi 37 pp w Wągrowcu w 1939 roku. Na zakończenie spotkania Pan Kazimierz Ciążela, przedstawiciel Rodzin Dzieci Pułkowych, dziękując za zaproszenie, wyraził nadzieję na rychłe wzniesienie pomnika upamiętniającego 37 pułk piechoty.

Z okazji spotkania w salach wystawienniczych Muzeum została zaprezentowana okolicznościowa wystawa pamiątek po Stanisławie Daraszu, którą przybyli oglądali z dużym zainteresowaniem, a przy kawie i herbacie rozmawiali sierżancie Daraszu u i innych żołnierzach 37 pp i o roli pułku dla miasta i jego mieszkańców do 1939 r.

Print Friendly, PDF & Email