20 czerwca o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbędzie się wykład zamykający cykl poświęcony sztuce Półwyspu Iberyjskiego w ramach Uniwersytetu Otwartego. Będzie on kontynuacją spotkania majowego poświęconego gotycko-renesansowej architekturze tego obszaru.

Słuchacze poznają kolejne style w architekturze hiszpańskiej i portugalskiej oraz uwarunkowania historyczne, które wpłynęły na ich wyodrębnienie. Omówione zostaną style z pogranicza sztuki gotyckiej i renesansowej oraz wpływy państw ościennych, które odnaleźć można w architekturze iberyjskiej omawianych czasów.

Print Friendly, PDF & Email