21 lutego w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbył się kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego, zatytułowany „Malarstwo hiszpańskie: Martwe natury”.

W czasie zajęć przybliżona została historia martwych natur od starożytności do renesansu, następnie omówione zostały siedemnastowieczne martwe natury hiszpańskie, nazywane bodegonami. W okresie baroku w Hiszpanii wykształciły się charakterystyczne sposoby malowania kompozycji nieożywionych: przesiąknięte duchowością i mistycyzmem martwe natury Juana Sancheza Cotana oraz utrzymane we wczesnobarokowej stylistyce obrazy Velazqueza i Zurbarana. Hiszpańskie martwe natury tego okresu charakteryzuje surowa forma, typowo barokowy światłocień i symboliczne nawiązania do religii. Jest to malarstwo surowe, spokojne, wyważone, eleganckie niespotykane w sztuce żadnego innego kraju.

Na kolejne spotkanie z cyklu Oblicza sztuki zapraszamy 21 marca o godz. 17:00. Jego tematem będzie religijne malarstwo sewilskie.

Print Friendly, PDF & Email