Prezydent Miasta Kutno zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna.
Regulamin z kartą zgłoszenia do pobrania.