28 października przeprowadzono ostatnie sejmiki przedkonwokacyjne. Swoich reprezentantów na sejm konwokacyjny oraz wolną elekcję wybrały województwa ruskie oraz inflanckie. W szlachciców i mieszczan z tych ziem wcielali się uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką pana Małachowskiego oraz Publicznego Gimnazjum i Katolickiego Liceum SPSK w Kutnie (opiekunki: pani Wiśniewska i pani Kurkowska).

Posłowie wybrani podczas I etapu larpa spotkają się ze sobą 10 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury na sejmie konwokacyjnym, podczas którego określą zasady wolnej elekcji.

Print Friendly, PDF & Email