Otwarcie aktualnej wystawy w Muzeum Regionalnym w Kutnie było też inauguracją IV Spotkań z Historią, liczni goście wernisażu, powitani przez Dyrektora MRK, Grzegorza Skrzyneckiego mieli okazję wysłuchać pięknego recitalu utworów barokowych w wykonania pani Małgorzaty Kustosik, solistki występującej w szerokim repertuarze od opery i oratoriów po operetkę i musical. Akompaniował pianista i pedagog muzyczny, pan Włodzimierz Sieczkowski. Po tym wprowadzeniu w nastrój epoki i kilku słowach wstępu autora wystawy, Tomasza Czyżewskiego, nasi szanowni goście jako pierwsi obejrzeli

„Władze dekoracji, dekoracje władzy. Czyli rzecz o sztuce baroku i czasów saskich, o pięknie przedmiotu, o jego użyteczności w odwracaniu uwagi od szpetot istotnych naszego na tej ziemi bytowania.”

Tak brzmi tytuł wystawy otwartej 4 listopada 2015 r. Zgodnie z tą zapowiedzią została ona zaaranżowana dekoracyjnie, z użyciem form wywiedzionych ze stylistyki baroku i rokoka, ponieważ tematycznie wystawa odnosi się do rozległego okresu XVII i XVIII wieku. Ten czas pełen burzliwych wydarzeń i wciągających trendów artystycznych przyniósł Polsce sławę i wojny, rozkwit i rozdarcia. Szczególnym przykładem są historie elekcyjne po śmierci Jana III Sobieskiego. W ich wyniku mieliśmy uznanych królami: francuskiego księcia Bourbon-Contiego, saskiego elektora Augusta II Mocnego, Stanisława Leszczyńskiego, potem znów Sasa i jego syna. W Kutnie pozostała nam pamiątka po tej dynastii. Pałac Podróżny Augusta III, nad którego rewitalizacją aktualnie pracują Muzeum i władze miasta. Ta największa dekoracja sasko-polskiej władzy na trasie Drezno – Warszawa ma jeszcze przed sobą długą drogę. Wciąż trwają w niej prace naukowe, niektóre efekty wcześniejszych badań archeologów zaistniały na wystawie; zanim jednak Muzeum zaprosi Państwa do odbudowanego Pałacu, proponujemy bliższe poznanie epoki.

Wspomniane już zawiłości historyczne i różnorodność zgromadzonych eksponatów wymagały przyjęcia dla ekspozycji jakiejś specjalnej formuły. Biorąc pod uwagę dzisiejsze uwarunkowania, w tym szerokie przyzwyczajenie do korzystania z Internetu, uznałem, że dobrą będzie formuła hipertekstu. Każdy obiekt ma własną historię ale przez datowanie, stylistykę itp. lokuje się również w szerszym kontekście. Dzięki temu można wystawę zwiedzać w różnych kierunkach i ze zgromadzonych form odczytywać najciekawsze dla siebie wątki. Dla przykładu: można się skupić na artystycznych wartościach grafiki Rembrandta ze zbiorów Muzeum w Nieborowie lub kierując się jego datowaniem, rozważać konsekwencje potopu szwedzkiego – polityczne, militarne a nawet religijne. W innym miejscu religijny obraz, atrybuowany Rubensowi, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, tu możemy łamać głowę nad podstawą przypisania autorstwa obrazu, lub kierując się jego otoczeniem, rozmyślać o kulturze i intrygach ówczesnych dworów. Księgi wypożyczone z Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach mogą nas zachwycać formą lub rzadkością okazu bądź też snuć opowieść o infiltracji elit przez zakon jezuitów; zaś broń, falerystyka i sztuka z tegoż muzeum przybliżają postaci kilku mocnych graczy politycznych tamtego czasu . Porcelana miśnieńska i naczynia cynowe z Muzeum Okręgowego w Toruniu, eksponaty z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Grażyny Śniadewicz w Milanówku mogą nam opowiadać po prostu o rzemiośle tego czasu, można też dać się zasugerować umieszczonym obok opisom i połączyć eksponaty z proponowanymi wydarzeniami historycznymi. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania i dzielenia się wrażeniami.

t.cz.

Print Friendly, PDF & Email