30 marca w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbyło się pierwsze wydarzenie z cyklu „Gościnne spotkania z etnologią”. W ramach spotkania zaproszona została pani dr Barbara Chlebowska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Łodzi, która zaprezentowała wykład nt. „Polskiej Wielkanocy”. Prezentacja obejmowała takie zagadnienia, jak: polskie tradycje świąteczne – źródła i nurty, Wielkanoc w aspekcie teologicznym i w polskiej tradycji ludowej, tradycyjne obrzędy wielkanocne, przemiany obrzędowości wielkanocnej, a także jak wygląda współczesna Wielkanoc.

Print Friendly, PDF & Email