Po raz już trzeci w ramach projektu „Spotkań z historią” 7 listopada o godz. 12.00 odbył się questing, w tym roku pod hasłem „Tajemnice przeszłości”. Adresowany był on do dzieci III klas szkół podstawowych z terenu Kutna i powiatu. Trasa gry przebiegała przez miejsca związane z historią naszego miasta z okresu zaborów i I wojny światowej. Udział w questingu wzięły 4 placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kutnie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie oraz Szkoła Podstawowa w Oporowie. Po rozwiązaniu wszystkich zadań i zebraniu na poszczególnych punktach puzzli z postacią dra Antoniego Troczewskiego dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Przyznano 3 miejsca oraz 1 wyróżnienie:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kutnie – I miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie – II miejsce

Szkoła Podstawowa w Oporowie – III miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie – wyróżnienie

Print Friendly, PDF & Email