Dział etnograficzny realizuje program wizerunku społeczności Ziemi Kutnowskiej, podkreślając jej specyfikę wynikającą z bogatej kultury materialnej i duchowej z silnymi akcentami ziemiańskimi i położenia na styku regionów łęczyckiego, łowickiego i Kujaw. Wśród zgromadzonych obiektów szczególne miejsce zajmuje kolekcja rzeźby współcześnie działających twórców ludowych.

Działem opiekuje się Sylwia Kacalak.

Print Friendly, PDF & Email