Uroczysty wernisaż wystawy stałej „Rzeźba po kutnowsku” odbył się 28 marca 2008 roku w Muzeum Regionalnym w Kutnie. Ekspozycja prezentowana w piwnicach muzeum ukazuje kolekcję rzeźb współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu Kutna i powiatu. Same początki jej tworzenia przypadają na rok 1983, tuż po rozstrzygnięciu konkursu „Współczesne rękodzieło ludowe i artystyczne regionu łęczyckiego” organizowanego przy współpracy naszego muzeum z Muzeum w Łęczycy i Spółdzielnią Pracy „Rękodzieło Ludowe” z Łodzi. Spośród wszystkich prac jakie napłynęły, większość stanowiła rzeźba tworzących w tym czasie rzeźbiarzy: Ryszarda Aulicha, Andrzeja Cichonia, Sławomira Gogoła, Tadeusza Kacalaka, Antoniego Kamińskiego, Andrzeja Wojtczaka, Henryka Tarki i Zbigniewa Szczepańskiego. Muzeum zakupiło wtedy pierwsze eksponaty.

     Organizowane w tym czasie liczne przeglądy zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim, konkursy, wystawy, kiermasze zbliżały twórców. Nawiązywały się nowe kontakty i przyjaźnie, chęć rywalizacji i współzawodnictwa. Uczestnictwo w konkursach przynosiło sukcesy w postaci licznych nagród i wyróżnień, które spowodowały, że w krótkim czasie twórcy kutnowscy zostali zauważeni przez etnografów i kolekcjonerów, a tym samym pojawiające się na ten temat liczne informacje sprawiły, że rzeźbić zaczęli inni. W następnych latach do grona kutnowskich rzeźbiarzy zaczęli dołączać kolejni twórcy: Małgorzata Skibińska, Jerzy Skibiński, Jerzy Żandarowski, Magdalena Wojtczak, Zbigniew Suchiński, Józef Stańczyk, Dariusz Kacalak, Artur Matusiak, Feliks Chrzanowski, Robert Wucke, Jan Szymański, Maja Suchińska-Szczesiak. Pojawiły się też kolejneosoby próbujące swoich sił w rzeźbieniu, zwłaszcza Józef Marciniak, Dorota Stanicka, Sławomir Suchodolski, Danuta Marciniak, Romuald Olesiński i Jarosław Gorzelak. Z żalem należy wspomnieć tych, którzy odeszli: Ryszarda Aulicha, Eugenię Skibińską, Henryka Suchińskiego, Jana Koszalskiego, Romana Rozwensa, Henryka Abramczyka, Jerzego Skibińskiego oraz Henryka Tarkę. Aktualnie grupa aktywnie tworzących kutnowskich rzeźbiarzy to liczba wynosząca osiemnaście osób.Zdecydowanawiększość z nich posiada znaczący dorobek twórczy. Swoje rzeźby prezentują na wystawach indywidualnych i zbiorowych organizowanych przez muzea, instytucje kultury, stowarzyszenia, galerie,dlatego ich prace zobaczyć można w kolekcjach prywatnych i w zbiorach muzealnych zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Toruniu, Warszawie, Płocku, Poznaniu, Łodzi, Łęczycy, Kutnie, a także w Niemczech, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, czy we Francji. Cechy charakterystyczne rzeźby kutnowskiej to przede wszystkim przyciągająca wzrok dekoracyjność i barwność prac, przeważnie są to kompozycyje rozbudowane piętrowo czy horyzontalnie, ale powstają również rzeźby pojedyncze, kilkupostaciowe, w mniejszym stopniu płaskorzeźby. Wśród zgromadzonych na wystawie ponad 180 rzeźb wyróżnić można cztery zasadnicze grupy tematyczne. Pierwsza to przedstawienia motywów sakralnych, w której dominują rzeźby Chrystusa Frasobliwego, Wizerunki Matki Boskiej, postaci świętych, Pasje, Piety oraz Szopki Bożonarodzeniowe. Druga grupa dotyczy przedstawień związanych z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na roli. Trzecia to postać Diabła Boruty zaprezentowana w różnych wcieleniach, natomiast ostatnia czwarta grupa obejmuje tematykę historyczną, ukazując ważne postaci i wydarzenia z dziejów Polski.

     Dzięki dobrej współpracy pomiędzy naszym muzeum a rzeźbiarzami kolekcja muzealna stale powiększa się o nowe eksponaty. Na przełomie 2011 i 2012 roku powstały dwa tematyczne zespoły rzeźb. Pierwsza z nich to „Szopka Bożonarodzeniowa”, a druga „Targ kutnowski”.

Print Friendly, PDF & Email