20 września 2020 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 81. rocznicę Bitwy nad Bzurą. Rozpoczęła ją Msza Św. Polowa, którą celebrował Ks. kan. dr Jerzy Swędrowski. Program obejmował: wystawienie posterunku honorowego przed tablicą gen. Kutrzeby, oficjalne podniesienie flagi państwowej na maszt, przemówienie Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno Pana Jacka Boczkai, Apel Pamięci, składanie kwiatów pod Tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby, zwiedzanie Muzeum Bitwy nad Bzurą. 

Print Friendly, PDF & Email