Dziś wyczekiwany pokaz premierowy produkcji Studia Spotkań Filmowych „MUZ-ART”. Jest to rezultat kilkumiesięcznej pracy wielu osób zaangażowanych w jego tworzenie. Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili zgodę, aby w nim wystąpić:
Kutnowskiej Grupie Tańca Dawnego „La Danse”, Państwu: Michałowi Olesińskiemu, Natalii Gackowskiej, Robertowi Małachowskiemu, Marlenie Kluk, Andrzejowi Zielonce i Jadwidze Łuszczak.
Film został zrealizowany na Europejskie Dni Dziedzictwa , które w tym roku odbywają się pod hasłem „Moja droga”.
Jakie są kutnowskie drogi do niepodległości? O tym właśnie jest nasz film.

 

Print Friendly, PDF & Email