Aktualności

/Aktualności

Muzeum Regionalne zorganizowało spotkanie ze Zbigniewem Kamińskim

W czwartek w ramach „Tygodnia Wolności” celebrowanego w Kutnie na cześć 4 czerwca 89′ w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Kamińskim, pierwszym z posłów na sejm RP z Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Działacz opowiadał o swoim życiu w czasie stanu wojennego oraz o tym, jak z jego perspektywy, wyglądała droga do wolnej Polski.
Fot. Lech Martynowski

7 czerwca, 2019|Aktualności|

Prestiżowa nagroda dla Andrzeja Wojtczaka

30 maja 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Składamy serdeczne gratulacje laureatowi Panu Andrzejowi Wojtczakowi, rzeźbiarzowi i współzałożycielowi kutnowskiego ośrodka rzeźbiarskiego.

5 czerwca, 2019|Aktualności|

XI Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych

4 czerwca, w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu, pod hasłem „Kocham wolność „odbył się XI Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych.

We wspólną zabawę i świętowanie włączyły się: Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowskie Towarzystwo Historyczne i Kutnowska Grupa Tańca Dawnego „La Danse”. W naszym punkcie zorganizowaliśmy gry i zabawy dla dzieci. Można było zrobić sobie pamiątkową fotografię w stroju barokowej damy oraz wybić oryginalną „saską” monetę. Na scenie zaprezentowała się formacja La Danse w kilku kontredansach. Cieszymy się, że tak chętnie odwiedzaliście Państwo nasz punkt.

Do zobaczenia na kolejnych naszych wydarzeniach!

5 czerwca, 2019|Aktualności, Wydarzenia|

4 czerwca

30. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku

5 kwietnia 1989 roku w wyniku obrad okrągłego stołu strona solidarnościowa na czele z Lechem Wałęsą podpisała porozumienie w władzą komunistyczną. Jednym z uzgodnień była legalizacja NSZZ „Solidarność” oraz zgoda na przeprowadzenie na częściowo wolnych wyborów do parlamentu. Datę wyborów wyznaczono na dzień 4 czerwca.

Województwo płockie, w którego skład wchodziło Kutno zostało podzielone na dwa okręgi wyborcze (nr 75 z siedzibą w Płocku i nr 76 z siedzibą w Kutnie. Okręg Nr 76 obejmował miasto Kutno, miasta i gminy: Gąbin, Gostynin, Krośniewice, Łęczyca, Żychlin oraz gminy: Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Dobrzelin, Góra Świętej Małgorzaty, Iłów, Kiernozia, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Łąck, Nowe Ostrowy, Nowy Duninów, Oporów, Pacyna, Piątek, Sanniki, Słubice, Strzelce, Szczawin Kościelny, Witonia W okręgu nr 76 wybierano trzech posłów, w tym: jednego posła z listy PZPR, jednego posła z listy ZSL (obaj z puli 65% mandatów dla strony rządowej) i jednego posła bezpartyjnego oraz dwóch senatorów z całego województwa płockiego.

W Kutnie początkowo sprawy wyborów omawiane były podczas cyklicznych zebrań Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”, które odbywały się w sali św. Kazimierza w parafii pw. św. Wawrzyńca. Już 6 kwietnia 1989 roku na zebraniu TMK NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Eugeniusz Przybyłowski omawiano sprawy wyborów. Z ramienia związku do zajmowania się sprawami kampanii wyborczej wytypowany został Roman Myśliwiec.

W celu prowadzenia kampanii wyborczej na terenie całego kraju, w tym również w Kutnie powołano Komitety Obywatelskie „Solidarność”. Kutnowski komitet przyjął postać niesformalizowanej organizacji bez formuły członkowskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1989 roku otrzymał od władz Kutna własny lokal z telefonem przy ul. Zamenhofa 12.

Podczas kolejnego TMK w dniu 27 kwietnia omawiano spray organizacji Święta Konstytucji 3 maja oraz sprawy kampanii wyborczej. Stan przygotowań relacjonował Zbigniew Wirski. W uroczystościach swój zapowiedział Andrzej Celiński. Uroczystość ta zgromadziła na Placu Wolności kilka tysięcy mieszkańców. Mszę koncelebrował ks. prałat Jan Świtkowski wspólnie z proboszczami kutnowskich parafii oraz kapelanem „Solidarności” ks. Marianem Lipskim z Głogowca. Podczas nabożeństwo poświecone zostały krzyże dla kutnowskich zakładów pracy.

Pierwszym zadaniem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w kampanii wyborczej był wybór kandydatów na posłów i senatorów. Ostateczne ułożenie list wszystkich kandydatów do parlamentu powierzono Andrzejowi Wielowieyskiemu i Henrykowi Wujcowi. Listy zostały zatwierdzone 23 kwietnia 1989 roku. Kutno wśród kandydatów na posła reprezentował Zbigniew Kamiński, brakło natomiast kandydata na senatora. Płocki Komitet Obywatelski zgłosił własnych przedstawicieli z województwa płockiego w osobach Andrzeja Celińskiego i Stanisława Stommy. Taka decyzja władz w Płocku wywołała niezadowolenie wśród części kutnowskich działaczy NSZZ „Solidarność”. Oficjalny termin zgłaszania kandydatur upływał w dniu 10 maja. Do zgłoszenia należało dołączyć listę co najmniej 3 tys. podpisów z danego okręgu. Podpisy pod nazwiskami kandydatów solidarnościowych zbierano w Kutnie od 30 kwietnia. Odpowiedzialnymi za zbierania podpisów pod kościołami byli: Andrzej Bielicki (parafia Jana Chrzciciela), Danuta Gralak i Elżbieta Jałowska (parafia św. Wawrzyńca), Tadeusz Smolczewski (parafia Łąkoszyn), Ryszard Okoń (parafia Woźniaków).

W dniu 4 maja na zebraniu TMK poinformowano zebranych o chęci spotkania się A. Celińskiego z młodzieżą najstarszych klas szkół średnich oraz z kandydatami na senatu z obozu rządzącego. Podczas spotkania ożywiona dyskusję wywołała spraw przynależności organizacyjnej kutnowskiej organizacji związkowej. Z. Klimek apelował do zebranych o odłożenie tego tematu na przyszłość i poświecenie się sprawom organizacji Komitetu Obywatelskiego i kampanii wyborczej.

Oficjalna kampania wyborcza rozpoczęła się 8 maja. Kampania wyborcza wszystkich komitetów polegała głównie na spotkaniach z wyborcami i na eksponowaniu haseł wyborczych na plakatach, kolportaż u ulotek i indywidualnych rozmowach z potencjalnymi wyborcami. Za zbiórkę funduszy wyborczych, prawidłowo ich wydatkowania oraz ostateczne rozliczenie odpowiadał Jerzy Skibiński – skarbnik Komitetu). Spotkania z posłami i senatorami organizowała Katarzyna Kowalewska, a prowadzącą była Elżbieta Jałowska. Jedno z takich spotkań odbyło się w kutnowskim Domu Kultury z udziałem Andrzeja Celińskiego. W kampanię włączyło się szereg działaczy i sympatyków NSZZ „Solidarnośc”, m.in: Jerzy Skibiński, Danuta Gralak Henryk Czerwiński, Jerzy Siemaszkiewicz, Janusz Stawicki, Andrzej Strębski, Jan Walczak, Marek Kacprzak, Bogdan Wójcik, Zdzisław Krzemiński, Wiesław Taraska, Zdzisław Gierula, Jacek Sikora, Edward Kucharski., Andrzej Bielicki, Tadeusz Smolczewski, Edward Książek, Henryk Zyskowski.

11 maja 1989 roku na spotkaniu TMK NSZZ „Solidarność” w sali św. Kazimierza parafii św. Wawrzyńca Danuta Gralak (działaczka KO) apelowała do zebranych o zagaszanie się do dyżurów w lokalu KO. Nie wszystkie komisje obwodowe były jeszcze obsadzone. Brak było również mężów zaufania. Podczas zebrania ustalono terminy plakatowania w okręgu kutnowskim na: 10 maja, 25 maja oraz 1-3 czerwca. Z. Klimek omówił zasady wyborów ze szczególnym uwzględnieniem mandatów przypadających na okręg kutnowski. Pod kandydaturą Z. Kamińskiego zebrano 5,7 tys. podpisów poparcia.

W Okręgowej Komisji Wyborczej nr 76, która mieściła się w budynku Urzędu Miasta przedstawiciele KO „Solidarność’ posiadali na 4 na 14 członków komisji: Zdzisław Klimiek (lekarz ZOZ w Kutnie) został jednym z trzech wiceprzewodniczących komisji oraz Romuald Myśliwiec – referent ds. zbytu w Zakładach Zbożowo – Młynarskich w Kutnie, Jerzy Skibiński – emeryt, były pracownik PKP w Kutnie, Wiesław Taraska – kierowca w MPK w Kutnie.

Władza komunistyczna uciekała się do różnych metod aby utrudnić przebieg głosowania. Pojawiły się np. fałszywe ulotki kandydatów Solidarności wprowadzające w błąd wyborców, w niektórych lokalach wyborczych wypraszano mężów zaufania z ramienia Komitetu Obywatelskiego.

Kampania wyborcza przyniosła ogromny sukces wyborczy kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Zbigniew Kamiński (na prawie 91 tys. oddanych ważnych głosów w okręgu przypadającym kandydatom bezpartyjnym) otrzymał ponad 70 % i został posłem na sejm, zaś senatorami z województwa płockiego zostali: Andrzej Celiński i Stanisław Stomma.

Jacek Saramonowicz

 

 

4 czerwca, 2019|Aktualności|

XI Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych

Już jutro XI Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych. o 18:20 na dużej scenie zaprezentuje się Kutnowska Grupa Tańca Dawnego „La Danse”. Muzeum natomiast zorganizuje czas dla dzieci i młodzieży w formie zabaw i konkursów.
Serdecznie zapraszamy!

3 czerwca, 2019|Aktualności|

„Kocham Wolność”

Muzeum Regionalne w Kutnie włącza się w obchody Tygodnia Wolności. 6 czerwca o godz. 18:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Kamińskim, pierwszym posłem z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Zapraszamy do udziału. Wstęp jest wolny.

30 maja, 2019|Aktualności, Wydarzenia|

100 rocznica przybycia do Kutna Błękitnej Armii

100 lat temu Kutno witało żołnierzy Gen. Józefa Hallera. W piątek 24 maja obchodziliśmy ustalone przez Radę Miasta Święto Błękitnej Armii.
W uroczystości złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą pobyt Generała i jego żołnierzy umieszczoną na kościele garnizonowym pw. Św. Stanisława BM w Kutnie – Łąkoszynie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Kutno, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Kutno, a także młodzież ze szkół podstawowych i liceów.
Historię pobytu Błękitnej Armii w mieście przedstawił kustosz Muzeum Regionalnego Kazimierz Śwircz.
27 maja, 2019|Aktualności|

XI Kutnowska Noc w Muzeum

17 maja w Willi dr. Antoniego Troczewskiego odbyła się XI Kutnowska Noc w Muzeum. Prognoza pogody była nieubłagana, jednak o godzinie 16 zmieniła się diametralnie i zaświeciło słońce. Impreza rozpoczęła się od wykładów prelegentów z Torunia: dr hab. Jarosława Dumanowskiego, prof. UMK, dr hab. Agnieszki Wieczorek, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu i dr Aleksandry Kleśty-Nawrockiej z Muzeum Toruńskiego Piernika. Gdy dorośli słuchali prelekcji, dzieci brały udział w bajce interaktywnej, przygotowanej przez teatr „Itakzagramy” z Warszawy. Kolejne atrakcje to występ Kutnowskiej Grupy Tańca Dawnego „La Danse” połączony z warsztatami i pokaz szermierki. O oprawę muzyczną zadbał duet „Żniwa” z Wrocławia. Wszystkich uczestników zaprosiliśmy do degustacji potraw z kuchni Wettinów: barszczu królewskiego, szczupaka po polsku i budyniu z suszonych śliwek i chleba żołnierskiego, które przygotowali: Tomasz Welter i Łukasz Pawlicki – Trenerzy Reprezentacji Polski Kucharzy Wojskowych. W czasie wydarzenia zaprezentowało się także Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37, przygotowując biuro przepustek w stylu retro oraz pokaz umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierza polskiego z 1939 roku. Popularnością cieszyło się zwiedzanie Willi Troczewskiego, o co zadbał przewodnik dr Jacek Saramonowicz. Nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci i młodzieży (kręgle, ubieranie „barokowej damy”, puzzle zabytkowe, bicie monet). Dużym powodzeniem cieszyły się fotografie w strojach z epoki, które zostały przygotowane specjalnie na tę okazję. O odpowiednią oprawę zadbał Mateusz Winiarski, a o aktualność przekazu medialnego Radio Q, Telewizja Kutno i portale informacyjne, za co serdecznie dziękujemy. Publiczność dopisała, co bardzo nas ucieszyło.
Serdecznie zapraszamy na kolejne nasze eventy. Najbliższy, Festyn na ludowo w Mieście Róż, już 30 czerwca.

21 maja, 2019|Aktualności, Wydarzenia|

„Błękitna Armia” w Kutnie

W czasie I wojny światowej Polacy walczyli na różnych frontach, zarówno po stronie państw centralnych, jak i państw ententy. W połowie 1917 r. z inicjatywy Romana Dmowskiego i kierowanego przez niego Komitetu Polskiego Narodowego utworzona została Armia Polska we Francji, zwana również od koloru mundurów Błękitną Armią. Od października 1918 dowództwo nad armią objął gen. Józef Haller. Wiosną 1919 r. armia ta z całym wyposażeniem została przetransportowana do Polski. Hallerczycy walczyli najpierw w wojnie polsko – ukraińskiej, następnie polsko -bolszewickiej.

Do Kutna pierwszy odział Błękitnej Armii przybył koleją 25 maja 1919 roku. Był to najpierw jeden batalion, a później kolejne dwa bataliony wchodzące w skład 3 pułku instrukcyjnego. Żołnierze zajęli kwatery w budynkach cukrowni „Konstancja” (obecnie ul. Mickiewicza oraz porosyjskie koszary 4 pułku strzelców.

Na Nowym Rynku odbyło się uroczyste powitania hallerczyków. Pełne patriotycznych haseł przemówienie wygłosił Stefan Woyczyński – nauczyciel gimnazjum, kończąc j słowami skierowanymi do dowództwa francuskiego: „Panowie Francuzi dewiza Waszą była zawsze wolność. Francja o swoją i ludów wolność walczyła, i dlatego Francja dla nas jest symbolem wolności. I jeżeli Polak wznosi okrzyk: niech żyje wolność! To jedno, gdyby z całego serca zawołał: niech żyje Francja, Niech żyje armia francuska!

Przybycie pierwszego batalionu 3 pułku instrukcyjnego do Kutna,ok 25 maja 1919 r

Przybycie 3 pułku instrukcyjnego do Kutna,25 maja 1919

Kilka dni później 28 maja do Kutna przybył gen. August Tranie – dowódca Dywizji Instrukcyjnej. Podziękował mieszkańcom Kutna za gościnne przyjęcie. Dowódca dywizji wraz ze swoim sztabem (płk de Percaunt, kpt. du Villiers, por. L. Accacie) i niewielką grupą żołnierzy polskich kwaterował w Pałacu Gierałty u Cecylii Zawadzkiej (obecnie budynek Państwowej Szkoły Muzycznej).

Haller i jego żołnierze. Zdjęcie Grupa oficerów francuskich i polskich, 1919

dr Jacek Saramonowicz

20 maja, 2019|Aktualności|

Zapraszamy na Święto Błękitnej Armii

20 maja, 2019|Aktualności|