Aktualności

/Aktualności

Wakacje w Muzeum 2017

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza dzieci do spędzenia „Wakacji w Muzeum”. W dniach 10-13 lipca zorganizowane zostaną warsztaty, m.in. czerpania papieru i druku na tkaninie, zaś 14 lipca odbędzie się wycieczka do Biskupina (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) i Gniezna (Muzeum Początków Państwa Polskiego, katedra gnieźnieńska, fabryka bombek).

Zajęcia płatne – warsztaty – 2,50 zł za każdy dzień, wycieczka – 10 zł. Zapisy będą przyjmowane w Muzeum Regionalnym w Kutnie do 30 czerwca.

Program „Wakacji w Muzeum”:

10 lipca, godz. 10:00-12:00 – Warsztaty: czerpanie papieru

11 lipca, godz. 10:00-11:00 – Warsztaty: druk na tkaninie

11 lipca, godz. 11:00-12:00 – Warsztaty: lepienia z gliny

12 lipca, godz. 10:00-12:00 – Warsztaty: haft dywanowy

13 lipca, godz. 10:00-12:00 – Warsztaty: technika pergaminowa

14 lipca, godz. 07:00-19:00 – Wycieczka do Biskupina i Gniezna

20 czerwca, 2017|Aktualności|

72. rocznica Procesu Szesnastu

19 czerwca, w 72. rocznicę moskiewskiego procesu szesnastu przywódców Polski Podziemnej, złożono kwiaty pod tablicą przy kościele p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Łąkoszynie. Kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta Kutno, Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, Muzeum Regionalnego w Kutnie, delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie oraz przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego.

W ten sposób upamiętniono ofiary procesu, w szczególności przypomniano o Stanisławie Jasiukowiczu i Franciszku Urbańskim – przedstawicielach Ziemi Kutnowskiej. Aresztowanie szesnastu przywódców Polski Podziemnej i ich późniejszy, sfingowany proces przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRS urosły do rangi symbolu cynicznych i bezwzględnych metod, jakimi stalinowski aparat represji zwalczał polskie dążenia niepodległościowe.

20 czerwca, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego

14 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Kutnowskim Domu Kultury, podsumowano V edycję Uniwersytetu Dziecięcego. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie – Grzegorz Skrzynecki podziękował uczniom i ich wychowawczyniom za zaangażowanie w muzealne zajęcia oraz zaprosił do udziału w kolejnej edycji programu, który jest największym tego typu działaniem w Polsce. W tym roku szkolnym w zajęciach z archeologii, historii, techniki, sztuki oraz etnografii udział brało 653 młodych studentów z 32 klas I-III wszystkich kutnowskich szkół podstawowych (łącznie w pięciu edycjach Uniwersytetu uczestniczyło 3090 dzieci).

W tym roku akademickim ułożony został oddzielny program zajęć dla klas I, II i III. Klasy pierwsze poznawały m.in. tajniki produkcji porcelany oraz animacji. Studenci z drugich klas zdobywali wiedzę o kulturze Azji Środkowej oraz tworzyli muzykę bez instrumentów, zaś słuchacze z klas trzecich projektowali średniowieczne miasto oraz poznawali stroje ludowe.

Wszyscy młodzi studenci Uniwersytetu Dziecięcego otrzymali dyplomy oraz nagrody. Natomiast wyróżnienia i dodatkowe upominki odebrały dzieci, które zdobyły w ciągu roku akademickiego najwięcej wpisów do indeksów poprzez udział w muzealnych wydarzeniach.

Uroczystość uatrakcyjniło przedstawienie Teatru Puszek z Kutnowskiego Domu Kultury pod tytułem „Lis Przechera”.

Muzeum Regionalne w Kutnie serdecznie dziękuje sponsorom: firmom Polfarmex S.A. i Kellog’s. oraz Kutnowskiemu Domowi Kultury za pomoc w zrealizowaniu uroczystości.

20 czerwca, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uniwersytet Otwarty. O sztuce iberyjskiej cz. II

20 czerwca o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbędzie się wykład zamykający cykl poświęcony sztuce Półwyspu Iberyjskiego w ramach Uniwersytetu Otwartego. Będzie on kontynuacją spotkania majowego poświęconego gotycko-renesansowej architekturze tego obszaru.

Słuchacze poznają kolejne style w architekturze hiszpańskiej i portugalskiej oraz uwarunkowania historyczne, które wpłynęły na ich wyodrębnienie. Omówione zostaną style z pogranicza sztuki gotyckiej i renesansowej oraz wpływy państw ościennych, które odnaleźć można w architekturze iberyjskiej omawianych czasów.

19 czerwca, 2017|Aktualności|

Kutno pamięta o swoich bohaterach

Dzisiaj 19. czerwca 2017 r. o godz. 12.00 pod tablicą poświęconą pamięci ofiar „Procesu Szesnastu” przy kościele p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika w Łąkoszynie złożone zostaną kwiaty. W ten sposób upamiętnimy 72. rocznicę „Procesu Szesnastu”.

W lutym 1945 r. sowiecka policja polityczna (NKWD) rozpoczęła akcję, której celem było aresztowanie członków Rady Jedności Narodowej, Krajowej Rady Ministrów oraz dowództwa Armii Krajowej, a tym samym obezwładnienie Polskiego Państwa Podziemnego. Główne role odegrali Iwan Sierow, pełnomocnik NKWD przy 1. Froncie Białoruskim oraz płk Pimienow, naczelnik radomskiej grupy operacyjnej NKWD. Prowokacja opierała się na wypróbowanej metodzie, polegającej na zapraszaniu Polaków na rzekome „narady”, które zawsze kończyły się aresztowaniami. 

Do „rozmów” zaproszono wicepremiera Jana S. Jankowskiego i gen. Leopolda Okulickiego (ostatni Komendant Główny AK, a wówczas Komendant Główny organizacji NIE) oraz
przedstawicieli stronnictw politycznych wchodzących w skład Komisji Głównej RJN, m.in: Stanisława Jasiukowicza (reprezentującego Stronnictwo Narodowe) i Franciszka Urbańskiego (SP), związani rodzinnie z Ziemią Kutnowską.

27 marca przybyli do Pruszkowa Jankowski, Okulicki, Pużak i Stemler-Dąbski w roli tłumacza. Zostali aresztowani i wywiezieni do Moskwy. Pozostała część polskiej delegacji przybyła do Pruszkowa następnego dnia i spotkał ją ten sam los.

Aresztowanie szesnastu Przywódców Polski Podziemnej i ich późniejszy, sfingowany proces przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRS urosły do rangi symbolu cynicznych i bezwzględnych metod, jakimi stalinowski aparat represji zwalczał polskie dążenia niepodległościowe.

Franciszek Urbański (1891–1949) ps. „Franciszek”, „Rzewuski”. Urodził się w Suchodębiu, w gm. Łanięta. Był muzykiem, dyplomowany organistą. W dwudziestoleciu międzywojennym zaangażował się w działalność związkową i polityczną. W latach 1927–1939 był prezesem Chrześcijańskich Związków Zawodowych. W latach 1922–1930 i 1935–1938 zasiadał w Sejmie RP. Wchodził w skład Zarządu Głównego Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, od 1937 r. działał w Obozie Zjednoczenia Narodowego. Podczas II wojny światowej był działaczem konspiracyjnego Stronnictwa Pracy. Od maja 1943 r. reprezentował tę partię w Krajowej Reprezentacji Politycznej, a od stycznia 1944 r. w Radzie Jedności Narodowej, której był sekretarzem od października tegoż roku. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany przez NKWD w Pruszkowie 28 III 1945 r., uprowadzony wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego do Moskwy, został skazany na 4 miesiące więzienia. Zwolniony został w sierpniu 1945 r., zmarł w Warszawie w 1949 r.

Stanisław Jasiukowicz (1882–1950), pseudonim Opolski. Urodził się w Petersburgu, był synem twórcy Zakładów Dniepropietrowskich, właściciela majątku Chodów. W 1911 r. uzyskał stopień doktora ekonomii na podstawie pracy o historii Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Jeszcze czasie studiów wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i związał się na całe życie z ruchem narodowym. W 1918 r. wziął czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Kutnie. Od końca 1920 r. do 1938 r. był posłem na Sejm RP z ramienia Związku Ludowo Narodowego, następnie Stronnictwa Narodowego. Od 1928 był członkiem Zarządu Głównego SN, od 1935 członkiem Komitetu Głównego.

W czasie okupacji niemieckiej był współorganizatorem konspiracyjnego SN, w 1943 r. jego przewodniczącym. W latach 1943–1945 pełnił funkcję zastępcy Delegata Rządu RP na Kraj, w latach 1944–1945 wchodził w skład Krajowej Rady Ministrów.

Aresztowany przez NKWD w marcu 1945, sądzony w moskiewskim „Procesie Szesnastu”, skazany na 5 lat więzienia. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu na Butyrkach w Moskwie. W 1996 r. na cmentarzu Dońskim w Moskwie, w miejscu jego pochówku jego i gen. Okulickiego, odsłonięty został pomnik ku czci ofiar stalinizmu.

19 czerwca, 2017|Aktualności|

72. rocznica „Procesu Szesnastu”

Kutnowska Rada Pamięci Narodowej zaprasza mieszkańców Kutna na złożenie kwiatów w 72. rocznicę „Procesu Szesnastu” w dniu 19 czerwca o godz. 12.00 pod tablicą poświęconą pamięci ofiar „Procesu Szesnastu” przy kościele p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Łąkoszynie.

 

„Proces Szesnastu” był pokazowym procesem politycznym przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wśród oskarżonych w procesie znaleźli się urodzony w Suchodębiu Franciszek Urbański – poseł ziemi kutnowskiej, członek Rady Jedności Narodowej oraz Stanisław Jasiukowicz – również poseł ziemi kutnowskiej, zastępca Delegata Rządu RP na Kraj, członek Krajowej Rady Ministrów, ziemianin związany z Chodowem.

14 czerwca, 2017|Aktualności|

„Jarocin w obiektywie bezpieki”. Wystawa plenerowa przy fontannie.

Czy widzieliście już wystawę „Jarocin w obiektywnie bezpieki” na placu Piłsudskiego?
Prezentację wystawy zorganizowało Muzeum Regionalne w Kutnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kutnowska Kuźnia Kultury – organizatorem QTNOIZZ FEST.
Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi odnaleźli na początku 2004 r. materiały operacyjne służby bezpieczeństwa, dotyczące festiwalu rockowego w Jarocinie. Ponieważ odnalezione teczki zawierały dużą ilość interesujących fotografii, zdecydowano się na wydanie publikacji – albumu „Jarocin w obiektywie bezpieki”, a następnie wystawy pod tym samym tytułem. Ekspozycja prezentuje historię imprezy i jej charakter – począwszy od Wielkopolskich Rytmów Młodych aż do 1994 r. Przedstawione materiały opatrzone są komentarzem i podpisami. Ukazane jest także życie miasta podczas festiwalu, wydarzenia na scenie oraz jarocińska publiczność. Wystawę uzupełniono zdjęciami łódzkiego fotografika Tomasza Barasińskiego. Prezentowane są także wydawnictwa związane z festiwalem – foldery, znaczki, plakaty. Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

9 czerwca, 2017|Aktualności, Wystawy plenerowe|

Spotkanie informacyjne „Pałac Saski w Kutnie – rewitalizacja i funkcje przyszłego kompleksu” – fotorelacja

Fotorelacja ze spotkania.

 

Spotkanie dotyczyło projektu „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

6 czerwca, 2017|Aktualności|

Rodzinna Niedziela w Muzeum – maj 2017

Majowa Rodzinna Niedziela w Muzeum poświęcona została technice pergaminowej. Jest to technika artystycznego zdobienia papieru polegająca na umiejętnym perforowaniu i wytłaczaniu kalki, tak aby w efekcie otrzymać ażurowy wzór. Do tego celu wykorzystuje się, dedykowane specjalnie dla tej metody, narzędzia do perforowania i wytłaczania. Nie jest to technika trudna, jednak wymaga dużej precyzji i cierpliwości. Uzyskane „koronki” mogą z powodzeniem być dekoracją samą w sobie, ale również w ciekawy sposób uzupełniać prace wykonane w innych technikach. Rodziny, które wzięły udział w warsztatach, poznały podstawowe technik perforowania, a następnie wytłoczyły na swoich kartkach misterne wzory kwiatowe.

2 czerwca, 2017|Aktualności, Rodzinna Niedziela w Muzeum|

Obchody Święta Błękitnej Armii – fotorelacja

26 maja, 2017|Aktualności, Wydarzenia|