Aktualności

/Aktualności

Konkursy zorganizowane z okazji Imienin Marszałka

19 marca 2017 r. zorganizowane zostaną Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniów kutnowskich szkół podstawowych i gimnazjów zapraszamy do udziału w konkursach przygotowanych w zwiazku z tą imprezą.

Uczniowie klas IV-IV szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Kartka dla Marszałka”, zaś uczniowie gimnazjów w konkursie „Życzenia dla Marszałka”.

Regulaminy konkursów:

„Kartka dla Marszałka”

„Życzenia dla Marszałka”

23 lutego, 2017|Aktualności, Konkursy|

Malarstwo hiszpańskie: Martwe natury – spotkanie z cyklu Oblicza sztuki

21 lutego w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbył się kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego, zatytułowany „Malarstwo hiszpańskie: Martwe natury”.

W czasie zajęć przybliżona została historia martwych natur od starożytności do renesansu, następnie omówione zostały siedemnastowieczne martwe natury hiszpańskie, nazywane bodegonami. W okresie baroku w Hiszpanii wykształciły się charakterystyczne sposoby malowania kompozycji nieożywionych: przesiąknięte duchowością i mistycyzmem martwe natury Juana Sancheza Cotana oraz utrzymane we wczesnobarokowej stylistyce obrazy Velazqueza i Zurbarana. Hiszpańskie martwe natury tego okresu charakteryzuje surowa forma, typowo barokowy światłocień i symboliczne nawiązania do religii. Jest to malarstwo surowe, spokojne, wyważone, eleganckie niespotykane w sztuce żadnego innego kraju.

Na kolejne spotkanie z cyklu Oblicza sztuki zapraszamy 21 marca o godz. 17:00. Jego tematem będzie religijne malarstwo sewilskie.

23 lutego, 2017|Aktualności|

Rodzinna Niedziela w Muzeum – luty 2017

26 lutego w godzinach 11:00-12:30 zapraszamy na Rodzinną Niedzielę w Muzeum pt. „Nasi pierzaści przyjaciele”.

Podczas zwiedzania wystawy „Ptaki wokół nas” dzieci lepiej poznają przyrodę Polski: dowiedzą się czym zajmuje się ornitologia oraz nauczą się rozpoznawać ptaki po wymiarach, ubarwieniu i odgłosach. Następnie wspólnie z rodzicami spróbują swoich sił w hafcie dywanowym. Motywem tworzonych tą techniką prac będą oczywiście ptaki.

Zajęcia są bezpłatne. Muzeum zapewnia wszystkie materiały plastyczne niezbędne do zrealizowania warsztatów.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w zajęciach – osobiście w siedzibie Muzeum lub telefonicznie pod nr (24) 254 79 64 lub 505 019 890.

20 lutego, 2017|Aktualności, Rodzinna Niedziela w Muzeum|

Uniwersytet Otwarty – Malarstwo hiszpańskie: Martwe natury

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 21 lutego o godz. 17:00 na spotkanie pt. „Malarstwo hiszpańskie: Martwe natury” w ramach cyklu Oblicza sztuki.

W siedemnastowiecznej Hiszpanii wykształcił się bodegon, rodzaj martwej natury przedstawiającej produkty spożywcze rozmieszczone na stołach czy ławach. Nazwa tego typu przedstawień pochodzi od hiszpańskiego słowa bodega, oznaczającego piwniczkę, winiarnię. Bodegony malowane były w stylistyce barokowej z zachowaniem charakterystycznej kompozycji, światłocienia i kolorystyki. W czasie spotkania omówione zostaną dwa typy bodegonów: przedstawienia targów i kramów oraz pojedyncze przedstawienia warzyw na stołach lub parapetach.

Juan Sánchez Cotán, Martwa natura z pigwą, kapustą, melonem i ogórkiem (1602)

16 lutego, 2017|Aktualności|

Otwarcie nowej wystawy czasowej „Ptaki wokół nas”

7 lutego w Muzeum Regionalnym w Kutnie otwarta została nowa wystawa czasowa „Ptaki wokół nas”. Wernisaż rozpoczęła prelekcja kuratora wystawy Ewy Kaczmarzyk – kierownika Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego. Opowiedziała ona o ptakach prezentowanych na ekspozycji w kontekście grup ekologicznych tworzonych przez gatunki współwystępujące w tym samym siedlisku. Największą grupę stanowią ptaki środowiska leśne, do której należą m.in.: dudek, dzierzba srokosz, grubodziób. Na przestrzeniach otwartych i pozbawionych drzew spotkać można kuropatwę, bażanta i przepiórkę, zaś w środowisku skalnym kopciuszka, płomykówkę, pustułkę. Do ptaków wodnych zaliczane są nury, perkozy, kaczki, gęsi, mewy i łabędzie. Na wystawie zobaczyć można również ptaki zurbanizowane, czyli związane ze środowiskiem stworzonym przez człowieka. Są to m.in. wróbel domowy, szpak, zięba, kos.

Po prelekcji goście wernisażu na własne oczy mogli przekonać się o różnorodności awifauny Polski, na wystawie zaprezentowane jest bowiem ponad 100 dermoplastów ptaków, w tym wiele gatunków, których nie możemy spotkać w naturze na co dzień, np kraska i batalion znajdujące się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, a także nur czarnoszyi oznaczony jako gatunek wymarły w naszym kraju.

8 lutego, 2017|Aktualności, Wystawy czasowe|

Uniwersytet Otwarty – Caravaggioniści

24 stycznia w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Otwartego, które poświęcone było Caravaggionistom. Malarze ci zafascynowani twórczością Caravaggia dali początek barokowi w malarstwie. Na spotkaniu została omówiona, technika malarska Michelangelo Merisi da Caravaggio oraz uczniów mistrza takich jak: Giovanni Baglione, Bartolomeo Manfredi, Giovanni Battista Caracciolo, Artemisia Gentileschi, Dirck van Baburen, Gerrit van Honthorst, Georges de La Tour. Na przykładzie dzieł wymienionych twórców prześledziliśmy różnice pomiędzy renesansową i barokową stylistyką.

27 stycznia, 2017|Aktualności|

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna

Prezydent Miasta Kutno zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna.
Regulamin z kartą zgłoszenia do pobrania.

26 stycznia, 2017|Aktualności|

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Ptaki wokół nas”

7 lutego o godz. 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Ptaki wokół nas”. Na wystawie zobaczyć można będzie ok. 120 okazów ptaków z działu przyrody Muzeum Częstochowskiego.

Na wystawie zaprezentowane zostaną m.in. gatunki charakterystyczne dla środowiska wodnego, leśnego, skalnego, zurbanizowanego oraz otwartych przestrzeni. Wśród nich tak cenne okazy jak kraska znajdująca się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych czy nur czarnoszyi, który jest już gatunkiem wymarłym. Na ekspozycji obejrzeć można będzie również gatunki pospolite znane każdemu z nas, np. wróbel, kos, skowronek.

Wystawę uzupełniają fotografie przyrody autorstwa Jarosława Makowskiego.

26 stycznia, 2017|Aktualności, Wystawy czasowe|

Ferie w Muzeum

PONIEDZIAŁEK 23.01

Poniedziałkowe zajęcia odbywające się w ramach Ferii w Muzeum poświęcone były karnawałowym maskom. Uczestnicy poznali historię masek od starożytnych używanych w teatrach po nowożytne weneckie używane w czasie karnawału. Następnie tworzyli własne maski inspirowane weneckimi wzorami, do których ozdobienia używali m.in. piór, brokatu i cekinów. Prace zabrali do domu, aby w przyszłości założyć je na bal karnawałowy.

WTOREK 24.01

Wycieczka do Łodzi.

ŚRODA 25.01

Produkcja papieru była tematem środowych zajęć w ramach Ferii w Muzeum. Uczestnicy po krótkiej prezentacji zabrali się za produkcję papieru. Po żmudnym procesie przygotowania masy papierniczej uczestnicy wykonali własne kartki papieru czerpanego, które ozdabiali suchymi liśćmi oraz nitkami.

CZWARTEK 26.01

Dnia 26 stycznia dzieci poznawały przeszłość geologiczną Ziemi podczas zajęć „Kutno na dnie lodowca” składających się z trzech etapów. W pierwszym dzieci prześledziły proces kształtowania się skorupy ziemskiej i rozwoju życia na ziemi. Szczególny nacisk położono na zmiany geologiczne, jakie zachodziły na terenie dzisiejszej Polski z uwzględnieniem obszaru, który obecnie zajmuje Kutno. Wskazano momenty, kiedy omawiane obszary znajdowały się „na dnie lodowca”. Kolejny etap stanowiła eksploracja skamielin ukrytych w specjalnych gipsowych boksach (było głośno). Wreszcie w trzeciej części zajęć uczestnicy, kierując się własną fantazją i wyobrażeniami rysowali krajobrazy przedlodowcowe, dinozaury, albo skamieliny znajdujące się na stałej wystawie w Muzeum.

PIĄTEK 27.01

W ramach zajęć „Nie tylko szachy” dzieci poznawały gry planszowe z różnych zakątków świata i różnego okresu historycznego, m.in. znaną w starożytnym Egipcie grę senet, grę w nardy szczególnie popularną w krajach kaukaskich oraz Azji, szachy bizantyjskie czy królewską grę z miasta Ur.

25 stycznia, 2017|Aktualności|

Uniwersytet Otwarty – Caravaggioniści

W ramach Uniwersytetu Otwartego zapraszamy 24 stycznia o godz. 17:00 do Muzeum Regionalnego w Kutnie na spotkanie pt. „Caravaggioniści”. Wykład z cyklu Oblicza Sztuki poświęcony będzie sztuce wczesnego baroku.

Wychodząc od malarstwa Caravaggia, spróbujemy doszukać się zmian w malarstwie, jakie wprowadziła sztuka barokowa. Zapoznamy się ze stylistyką dzieł naśladowców mistrza i ich wkładu w rozwój barokowego malarstwa.

20 stycznia, 2017|Aktualności|