Aktualności

/Aktualności

Kiermasz wielkanocny

Zapraszamy na kiermasz wielkanocny.

6 marca, 2018|Aktualności|

Pamięci żołnierzy wyklętych

W lesie na Kuczkowie uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, Muzeum Regionalnego i Stowarzyszenia Pułk37 przy miejscu rozstrzelania żołnierza AK złożyli wiązanki kwiatów. Uroczystość prowadził dyrektor Muzeum Grzegorz Skrzynecki, a o wydarzeniach sprzed lat opowiedział prezes stowarzyszenia Wiesław Paluchowski.

5 marca, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Wykład otwarty Joanny Borowskiej

W ramach projektu „Kutno dla Niepodległej” zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym zatytułowanym „Kwatera „Ł”. Badania archeologiczno-ekshumacyjne na Powązkach Wojskowych w Warszawie”, który zostanie wygłoszony przez Panią Joannę Borowską 20 marca 2018 roku o godz. 11:00 w auli Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. W ten sposób inaugurujemy cykl wydarzeń towarzyszących obchodom stulecia odzyskania niepodległości.

W Kwaterze „Ł” w latach 1948 – 1956 pogrzebano szczątki kilkaset osób zmarłych i straconych w warszawskich więzieniach przez reżim komunistyczny. Większość ofiar została zabita przez strzał w tył głowy. Joanna Borowska – archeolog w trakcie spotkania opowie o pracach ekshumacyjnych na tzw. „Łączce” na warszawskich Powązkach, w których brała udział i które utrwaliła na swoich fotografiach. W 2014 r. za fotoreportaż o prof. Krzysztofie Szwagrzyku, kierującym badaniami, otrzymała prestiżową nagrodę Banku Zachodniego WBK w konkursie BZ WBK Press Foto.
Joanna Borowska – archeolog i fotograf, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Fotografii, stara się łączyć ze sobą obie te pasje. Brała udział w licznych wykopaliskach archeologicznych w kraju i za granicą. Współpracuje z Polską Agencją Fotografów FORUM. W wolnych chwilach interesuje się iluminacjami średniowiecznymi. Autorka książki pt. „Opowieści z Pałacu Saskiego” i artykułów poświęconych archeologii. Fotografie Joanny Borowskiej pokazywane były na licznych wystawach i publikowane w wielu albumach, a także w prasie krajowej i zagranicznej. W 2014 r. za fotoreportaż ukazujący badania archeologiczno-ekshumacyjne na warszawskich Powązkach Joanna Borowska otrzymała prestiżową nagrodę Banku Zachodniego WBK w konkursie BZ WBK Press Foto. Prowadziła warsztaty z fotografii dokumentacyjnej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, jak również zajęcia z fotoreportażu dla dzieci i młodzieży w warszawskich szkołach. Brała udział w projekcie „Warsztaty aktywizacji i integracji międzypokoleniowej – Ursynów 60+”. Prowadzi wykłady z zakresu archeologii, historii i fotografii na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Gostyninie i Sierpcu, a także w Ośrodku Kultury Ochota w ramach cyklu „Dotknąć przeszłości”.

27 lutego, 2018|Aktualności|

Wręczenie nagród laureatom wielkiego testu historycznego „Kutno – ludzie, historia, zabytki”

W dniu 13 lutego br. podczas sesji Rady Miasta Kutno, Prezydent Miasta Kutno wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Kutno oraz Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Kutnie wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursów regionalnych. Konkursy te odbyły się w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie, w dniach: 19 grudnia (dla uczniów gimnazjalistów) i 20 grudnia 2017 r. (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) pod nazwą „Kutno – ludzie, historia, zabytki”. Honorowym patronatem konkurs objął Prezydent Miasta Kutna.

Rozwiązywane przez uczniów testy skonstruowano na wzór arkuszy egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czego dowodem był arkusz egzaminacyjny, a w nim 2 rodzaje zadań testowych (zamknięte i otwarte) oraz aspekt równoległego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów (m.in. wykorzystano teksty źródłowe o Kutnie, ikonografię, mapy). Twórcami zadań testowych byli nauczyciele z kutnowskich szkół.

W zmaganiach konkursowych łącznie uczestniczyło 99 uczniów. Uczniowie, którzy wykazali się najwyższą wiedzą i kompetencjami, uzyskali tytuły laureatów konkursu (zajęli miejsca od I do V) i otrzymali nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu i ich nauczycieli będzie wycieczka do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej.

W grupie gimnazjalistów nagrodzono:

 1. Michała Olesińskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego,

 2. Gerarda Podlewskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego,

 3. Szymona Pietrzaka ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza,

 4. Oliwię Lamperską ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz.
  J. Piłsudskiego, Gabrielę Kamińską i Marię Krupińską ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza

W grupie szkół ponadpodstawowych nagrodzono:

 1. Mateusza Jóźwiaka z Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego,

 2. Paulinę Konwerską z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dra A. Troczewskiego,

 3. Aleksandrę Więckowską z I Liceum Ogółnokształcącego im. gen. J. H. Dąbrowskiego,

 4. Kacpra Andrzejczaka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
  A. Troczewskiego

 5. Małgorzatę Olkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
  J. H. Dąbrowskiego

Podczas uroczystości gratulacjami i nagrodami wyróżnieni zostali także nauczyciele z kutnowskich szkół, których uczniowie uzyskali zaszczytny tytuł laureata konkursu. Byli to: pani Grażyna Grobelska, pani Anna Woś, pani Aleksandra Szymczak, pan Grzegorz Wojtasiak oraz pan Grzegorz Jaskułowski

14 lutego, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Kutno dla Niepodległej

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to bardzo istotny pretekst dla wielu ważnych inicjatyw podejmowanych w naszym kraju. Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński i Przewodniczący Rady Miasta Kutno Pan Grzegorz Chojnacki powołali Komitet Honorowy Kutnowskich Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Muzeum Regionalne w Kutnie wpisuje się w plan uroczystości realizując całoroczny projekt „Kutno dla Niepodległej”. To szereg działań skierowanych do wszystkich Mieszkańców Kutna, w tym szczególnie młodzieży szkolnej.

W jego ramach odbędą się gry miejskie, ekspozycje, „Spotkania z historią”, Noc w Muzeum oraz konkursy historyczne – Wielki test z historii pod nazwą „I powstała Niepodległa” oraz turniej „Jeden z dziesięciu” zatytułowany „Świadkowie historii – dzieje niepodległej Polski”. Należy podkreślić, iż 13 lutego na sesji Rady Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród za Wielki test z historii, który miał miejsce w grudniu 2017 roku. Cykliczne wydarzenia współorganizowane przez Muzeum takie jak Odyseja Historyczna i Europejskie Dni Dziedzictwa także upłyną pod hasłem obchodów rocznicy.

Historia Polski w kontekście stuletniej tradycji i walk o wolność posłuży nam jako inspiracja do odsłaniania kart przeszłości w aspekcie lokalnym. Pragniemy gorąco zaprosić wszystkich do aktywnego udziału w wydarzeniach i współtworzenia wystawy „Kutnowianie – Niepodległości”. Szczegóły znajdą Państwo w apelu oraz na plakacie.

 Do pobrania: plakat

Apel

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości Muzeum Regionalne realizuje projekt „Kutnowianie – Niepodleglości”. Inicjatywa ma na celu stworzenie wystawy upamiętniającej to historyczne wydarzenie,  poświęconej udziałowi w nim mieszkańców Kutna.

Zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą do Mieszkańców miasta i powiatu o wypożyczenie, przekazanie lub udostępnienie w celu utrwalenia w formie cyfrowej pamiątek, eksponatów związanych z okresem odzyskania niepodległości.

Ekspozycja będzie dotyczyła następujących obszarów pamięci:

 1. Walki o niepodległość w latach 1914-21, udział w powstaniach, wojnie polsko- bolszewickiej

 2. Udział w różnych partiach, organizacjach i stowarzyszeniach (np. Polska Partia Socjalistyczna, Narodowa Demokracja, Sokół, Polska Organizacja Wojskowa, Strzelec)

 3. Wsparcie mieszkańców Kutna dla odradzającej się Polski (udział w zbiórkach pieniężnych, manifestacjach, przekazywanie darów itp.)

 4. Walki na frontach II wojny światowej, działanie w strukturach państwa podziemnego

Ponadto prosimy o przekazywanie wszelkich pamiątek związanych z historią Kutna i losami mieszkańców.

Zachęcamy do udostępniania fotografii, dokumentów, druków, dzielenia się wspomnieniami, relacjami. Posłużą nam one do zorganizowania wystawy czasowej upamiętniającej rolę Kutnowian w wydarzeniach lat 1914 – 1921 . Uświetni ona obchody 11 Listopada i wpisze się w kalendarz imprez towarzyszących Świętu Niepodległości.

Zgromadzone pamiątki trafią także na ekspozycję stałą poświęconą dziejom Kutna w nowo powstającym kompleksie muzealnym. Obecnie Muzeum prowadzi prace nad jej scenariuszem, poświęconym historii miasta. Pragniemy, aby w prace te włączyli się również Kutnowianie tak, aby przyszła wystawa była wspólnym dziełem mieszkańców Kutna.

 

14 lutego, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Ferie w Muzeum 2018

Tegoroczne zajęcia w ramach ferii w muzeum dobywały się 29 i 31 stycznia oraz 2 lutego.

Na warsztatach poruszano tematy związane z malarstwem. Uczestnicy zapoznali się ze sztuką abstrakcyjną, abstrakcją geometryczną i przykładem klasycznego malarstwa- pejzażem.

W praktycznej części zajęć dzieci wykonywały obrazy zgodne ze stylistyką kierunku omawianego w czasie poszczególnych spotkań. Efektem pracy młodych malarzy były niezmiernie oryginalne prace.

12 lutego, 2018|Aktualności|

Ferie w Muzeum 2018

W trakcie ferii zimowych zapraszamy dzieci do Muzeum Regionalnego w Kutnie. Zajęcia odbywać się będą 29 i 31 stycznia oraz 2 lutego w godzinach 12:00-13:00.

Warsztaty poświęcone będą sztuce abstrakcyjnej, abstrakcji geometrycznej oraz malarstwu pejzażowemu. Uczestnicy postarają się stworzyć własne prace w omawianych stylach.

Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Muzeum (pl. marsz. J.Piłsudskiego 20) lub telefonicznie – 24 254 79 64

25 stycznia, 2018|Aktualności|

Ogłoszenie wyników Wielkiego Testu Historycznego o Kutnie  ’’ Kutno – Ludzie, Historia, Zabytki’’

Po zweryfikowaniu testów nagrodzeni zostali:

Uczniowie z klas gimnazjalnych szkół podstawowych:

I miejsce Michał Olesiński

II miejsce Gerard Podlewski

III miejsce Szymon Pietrzak

I wyróżnienie Oliwia Lamperska

II wyróżnienie Gabriela Kamińska

III wyróżnienie Maria Krupińska

Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych:

I miejsce Mateusz Jóźwiak

II miejsce Paulina Konwerska

III miejsce Aleksandra Więckowska

I wyróżnienie Kacper Andrzejczak

II wyróżnienie Małgorzata Olkiewicz

 

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Protokół komisji konkursowej.

19 stycznia, 2018|Aktualności|

Kutnowski Słownik Biograficzny tom III już w sprzedaży.

„Kutnowski Słownik Biograficzny. Szkice o ludziach i czasach. Tom III ” to wydawnictwo muzealne, które kontynuuje tradycję dwóch poprzednich, wydawanych co roku. Prezentuje sylwetki interesujących i mających wpływ na dzieje Kutna i regionu postaci, a obok biogramów znajduje się bogaty materiał ilustracyjny.

Kolegium redakcyjne tworzą: mgr inż. Małgorzata Debich, mgr Jan Bolesław Nycek, mgr Andrzej Olewnik, dr Jacek Saramonowicz i dr Piotr Stasiak. Autorzy w sposób wyczerpujący i ciekawy tworzą artykuły hasłowe, a słownik jest unikatową pozycją, która ma szansę wzbogacić biblioteki entuzjastów historii, miłośników regionu i biografistyki regionalnej.

Słownik zagościł już w pejzażu społeczno-kulturalnym naszego miasta i wszystko wskazuje na to, że będzie miał kontynuację w kolejnych latach.

W sprzedaży znajduje się także II tom wydawnictwa. Serdecznie zapraszamy.

15 stycznia, 2018|Aktualności|

Podsumowanie roku 2017 – działalność Muzeum Regionalnego w Kutnie

Rok 2017 obfitował w wiele ciekawych i inspirujących wydarzeń oraz inicjatyw podejmowanych przez naszą Instytucję. Na fali corocznych podsumowań, dzielenia się wynikami oraz rezultatami pracy i różnorodnymi działaniami pragniemy przedstawić najważniejsze z nich.

W ramach działalności oświatowej Muzeum kontynuowało edukowanie najmłodszych w cieszącym się niesłabnącą popularnością Uniwersytecie Dziecięcym. Mali adepci zdobywali wiedzę z zakresu muzealnictwa, brali udział w warsztatach i wykładach.

Młodzież szkolna mogła spróbować swoich sił w Wielkim Teście Historycznym o Kutnie „ Kutno – ludzie, historia, zabytki”. Wśród innych ciekawych inicjatyw znalazły się: gra miejska „Na tropach przeszłości” czy też gra terenowa „Oficerskie szlify”. Formy te aktywizowały uczniów do głębszego zaznajomienia się z historią miasta, wykorzystując nowoczesne metody dydaktyczne.

Cyklicznym wydarzeniem, wpisanym na stałe w harmonogram działań Muzeum są „Spotkania z historią”. W tym roku obfitowały one w kilka ważnych przedsięwzięć. Jednym z nich była promocja edukacyjnego programu multimedialnego „Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia polsko – saska 1697-1763”, która ta ma na celu przybliżenie mieszkańcom Kutna roli cennego zabytku oraz zapowiada prace renowacyjne, które przywrócą mu dawną świetność, wpisując pałac saski nieodzownie w krajobraz miasta i regionu. W planie tegorocznych Spotkań znalazły się także: prezentacja pod tytułem „Żywy słownik biograficzny”, wskazująca ważne dla historii Kutna postaci oraz teleturniej „Jeden z dziesięciu”, poza tym wykłady i prelekcje tematyczne.

Idąc tropem działalności naukowej Muzeum organizowało i współorganizowało sympozja oraz konferencje, by wymienić tu chociażby tę odbywającą się pod hasłem „Dziedzictwo niematerialne, pamięć kulturowa … Muzealizacja przestrzeni nieoczywistych”. Należy dodać, iż w mijającym roku ukazał się także II tom Kutnowskiego Słownika Biograficznego.

Warte podkreślenia jest propagowanie idei nauki poprzez czynny udział w specyficznych „lekcjach historii.” W okresie wakacyjnym miały miejsce dwa ważne eventy: VIII Odyseja Historyczna współorganizowana wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 i Festyn Saski, który odbył się pod hasłem „Roi de la route – Król w podróży”. Pierwsze wydarzenie to niezwykle popularny festiwal rekonstrukcji historycznych z rockową oprawą muzyczną. Drugi to autorski projekt Muzeum, będący swoistym spektaklem czasów króla Augusta III, obfitujący w przedstawienia teatralne, pokazy, inscenizacje czy animacje dla najmłodszych. Impreza ta ma szansę stać się ważnym wydarzeniem w kalendarzu Kutnian, którzy licznie ją odwiedzili.

Muzeum nie zabrakło także w ważnych dla społeczności lokalnej rocznicach. Organizowanie obchodów wybuchu II Wojny Światowej, Bitwy nad Bzurą czy Święta Niepodległości, a także branie czynnego udziału w miejskich uroczystościach patriotycznych Święto Błękitnej Armii czy Rocznica Procesu Szesnastu.

Placówka brała także udział w akcjach ogólnopolskich jak choćby w „Nocy Muzeów”. Warto tu podkreślić, iż frekwencja odwiedzających była niezwykle wysoka.

Rok 2017 podsumować można jako twórczy, stymulujący do podejmowania nowych działań i ciekawych inicjatyw. Kilka projektów, jak choćby rewitalizacja pałacu saskiego będzie miało kontynuację w latach następnych.

W Nowym Roku planujemy podejmować kolejne zadania i stawiać czoła dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w obszarze kultury, proponując nowe projekty, promując miasto i region.

6 stycznia, 2018|Aktualności|